Checklista hygien för Cafébemanning

advertisement



Che
cklis
ta
Check lista vid kafébemanning







Innan ni börjar hantera livsmedel och varor i kiosken, tvätta av händer i vasken sidan om kylen.
Vid korvkokning, kontrollera med termometer att vattnet håller över 60 grader. Varmhållningstiden bör inte
överstiga 2 timmar
Temperatur kontroll på kyl och frys göres av kioskansvarig en gång per vecka (torsdag) och resultaten införes i
egen/underhålskontroll lappen som sitter på kyl 1 i kiosk.
Temperaturen i kylskåp får inte överstiga +8°C.Temperaturen i frys ska inte vara högre än -18°C
Vid fel på lokaler och utrusning, skicka ett mail till [email protected] och meddela ev. fel.
Efter varje kioskpass städas kiosken.
Sopor tages ut och tömmes i soprummet på baksida av kansliet.
Alla varor som mottages märkes med mottagarens sign och datum för mottagande.
Handhygien
Handtvätt ska ske:
 Innan arbetet påbörjas och mellan arbetsmoment då olika råvaror/produkter hanteras
 Efter toalettbesök, måltidsuppehåll och rökpaus
 Efter rengöring av utrustning och lokaler samt hantering av pengar, emballage och sopor
 Övrigt förfarande som kan innebära att livsmedel förorenas.
Personlig hygien i köket
 All kafépersonal som hanterar livsmedel som serveras till andra ska ha en god personlig hygien
 Tvätta händerna mellan olika arbetsmoment. Torka händerna på pappershandduk.
 Långt hår ska vara uppsatt.
 Ringar, armband, klockor och piercingsmycken ska tas av innan livsmedel hanteras.
 Naglar ska vara kortklippta och omålade.
 Personal som har diarré, halsont eller sår på händerna ska inte komma i kontakt med oförpackade livsmedel.
 Handskar ska användas när man har sår eller plåster.
Beredning av livsmedel
Vid beredning av livsmedel får endast kafépersonal vistas i kafét. Beredning av livsmedel innefattar även enklare
beredning som till exempel att göra smörgåsar.
Tillagningen
 Livsmedel som varit frysta ska alltid tinas i kylskåp, kallt vatten eller i mikrovågsugn. Fryst mat ska aldrig tinas i
rumstemperatur.
 Använd redskap istället för händerna samt tvätta redskap mellan olika arbetsmoment
 Använd olika skärbrädor till olika livsmedel
 Skölj grönsaker och frukt väl i rinnande vatten
 Håll rent och snyggt omkring dig
 Använd disktrasan enbart till att torka av arbetsbänkar och spis. Använd separat trasa till borden i kafét
 Oren disk får inte finnas i det utrymme där mat lagas
Kärra HF – Handboll, Utgåva:1
2015-03-13
Download