Diabetes i norrbotten

advertisement
Hur funkar de och vad gäller?
14 mars 2017
Hjälpmedelsutlämning
• Alla enheter ska lämna ut.
• Kostnaden på utlämnade enhet (!)
• Hjälpmedelskort .
Kvalitetsinstruktion diabetestekniska
hjälpmedel
https://nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Vardrutiner/HOK--Handlaggningsoverenskommelser/Handlaggningsoverenskommelse-diabetesmellitus/Diabetestekniska-hjalpmedel/
OBS
8.4 Utlämning av tillbehör till insulinpumpar samt sensorer till CGM- och FGMsystem
Förskrivning av insulinpumpar samt sensorer till CGM och FGM initieras via
specialistklinik och skrivs också vanligtvis ut via denna. Patienten ska dock kunna
hämta tillbehör till dem på samtliga utlämningsställen om hen så önskar. Dessa
artiklar är oftast beställningsvaror och det kan ta upp till 2 veckor från beställning
tills patienten kan hämta ut dem…
Indikationer för pump kan vara
Typ 1 diabetiker med
•
HbA1c över 70 mmol/mol eller har HbA1c över det individuella HbA1c-målet, trots försök
med optimering av flerdosinsulinregim.
•
Upprepade episoder med insulinkoma, där ingen annan förklaring finns såsom
alkoholproblem eller annan endokrin rubbning.
•
Hypoglykemisk omedvetenhet (hypoglykemisk unawareness) som kvarstår trots
minskade insulindoser.
•
Patienter med lågt BMI och små insulindoser, där man har svårt att reglera
insulintillförseln utan insulinkänningar eller stora plasmaglukossvängningar.
•
Ökade möjligheter till förbättrad livskvalitet hos exempelvis en person som ofta reser
mellan olika tidszoner, skiftesarbete, elitidrott.
Indikationer för CGM
Typ 1 diabetes
Graviditet
Unawareness/upprepade hypoglykemier/ trafikrelaterad
hypoglykemi…
Svår rädsla för hypoglykemier
Indikationer för CGM
Typ 1 diabetes
Graviditet
Unawareness/upprepade hypoglykemier/ trafikrelaterad
hypoglykemi…
Svår rädsla för hypoglykemier
Indikationer för FGM (Freestyle Libre)
Typ 1 diabetes (troligen har upp till 80-85 % av typ 1
diabetiker nytta av FGM, men vi måste prioritera…)
Behov av 10 eller fler mätningar/dygn
Praktiska svårigheter att sticka i fingrar (smutsigt jobb,
sjukvårdsarbete…)
Svårigheter att få till bra HbA1c…
Viktigt att det finns stöd från vårdenheten för tolkning och
utvärdering!!
Förskrivning avslutas om inte uppsatt mål (individuellt)
uppnås
Förslag till ”kontrakt”
Till FreeStyle Libre användare
Freestyle Libre har blivit ett önskat och uppskattat hjälpmedel och den är bra, men innebär
också ökade kostnader för Landstinget då den är betydligt dyrare än vanlig
blodsockermätning. Det kostar ca 40 kr/dag och det motsvarar en användning av ca 20-25
vanliga teststickor.
Det är viktigt att man är noggrann med att reklamera om sensorn lossnar i förväg,
sensorfel eller slutar fungera. Man ska då ringa Abbots kundservice 020-190 11 11 och
reklamera. Det har tidigare varit svårt att komma fram, men det har blivit bättre framför allt
om man ringer senare under veckan på dagtid. Man behöver ha numret på sensorn tillhands
när man ringer.Man kan tycka att det inte är så viktigt att reklamera om det är kort tid kvar
på sensorn, men det är 14 dagars garanti, så man ska reklamera även om det är bara 1-2
dagar kvar.
Vi delar ut max 26 sensorer per år.
Tappar/skadar man handenhet får man köpa ny själv via Abbott, för andra fel gäller garanti.
Då kontaktar man kundsupporten. Har man skickat in garantikortet så gäller garantin i 3 år
För att motivera en så hög kostnad för ett hjälpmedel krävs att man använder det optimalt,
det vill säga att man skannar ofta. Före samt ca 2 timmar efter måltid för att kunna
korrigera höga/låga värden i tid. Det blir då ett minimum på 6-8 skanningar per dag. Om
man skannar mindre än detta använder man inte sensorn optimalt och hänvisas till
sedvanlig blodsockermätning med stickor i stället.
TLV utvärderar FGM
Pågående hälsoekonomisk utvärdering som ska ligga till
grund för rekommendationer och ev. subvention,
liknande som för läkemedel. Kommer att vara klar inom
kort.
Innehåller även ställningstagande till ev. indikationer för
typ 2
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards