Till berörda upphandlingsenheter

advertisement
Till berörda upphandlingsenheter
Abbott Diabetes Care har under det senaste året tillsammans med
landstingen i nästan hela Sverige inklusive inköp och profession gått in i ett
nytt paradigmskifte för glukosmätning genom lanseringen av Freestyle Libre.
På grund av det överväldigande gensvar som produkten fått så har detta
också inneburit förändringar internt för Abbott Diabetes Care i Sverige. Vår
orderhantering har tiofaldigats sedan lanseringen under hösten 2014 och vi
har nu en mycket stor utmaning att möta den mycket stora efterfrågan på
sensorer och avläsare från våra kunder och patienter.
Nästan varje landsting har haft en betydligt större efterfrågan än vad som
ursprungligen beräknats för detta år. Vi har nu med anledning av detta nått vår
limit för vår nuvarande produktionskapacitet. På grund av detta och för att inte
riskera att inte kunna leverera till redan existerande patienter så måste vi nu
tillfälligt sluta erbjuda Freestyle Libre startpaket alt separata avläsare till
nya patienter förrän i början av januari 2016. Vi arbetar nu för att öka vår
produktions kapacitet till i början av nästa år Sensorer till redan befintliga
patienter kan fortfarande beställas som vanligt.
Vi hoppas att ni kära inköpare/kund har förståelse för detta beslut och också
delar vår uppfattning att det viktigaste vi kan göra är att se till att de patienter
som idag använder Freestyle Libre kan fortsätta att göra det också framöver.
Vi rekommenderar dig också att ta kontakt med din referensgrupp och
upprätta en väntelista så att vi tillsammans kan uppskatta och förbereda oss
för den underliggande efterfrågan som vi kommer att ha i början av 2016 så
att vi bättre kan möta det behov som då kommer att finnas och undvika
leveranstörningar i möjligaste mån. Tack för er hjälp i detta avseende.
Med vänlig hälsning
Andreas Almroth
Country Manager Sverige & Finland
Download