FreeStyle Libre Produktbrochyr

advertisement
GÖRA DET
NÄR SOM HELST
VAR SOM HELST
Välkommen till
flash glukosmätning
DU KAN
GÖRA DET
UTAN LANSETTER*
*=Skanning av sensorn kräver inte lansetter
DU KAN
GÖRA DET
BLAND FOLK
*Skanning kräver inte lansetter
Dags att förändra
glukosmätning
Glukos måste mätas, men patienter undviker
smärta och besvär med fingerstick.1,2
Endast 1 av 3 patienter
följer sin läkares eller sköterskas rekommendation vad gäller att mäta sin blodglukos.1
2 av 3 patienter
uppger att de hoppar över glukosmätningen
för att den stör deras vardag.2
Om glukosmätningarna inte sker med rätt intervall så
saknas tillräckliga blodglukosdata för att fatta beslut
om diabetesbehandlingen.1,2
Lär dig mer på www.FreeStyleLibre.se
References: 1. Vincze G, Barner JC, Lopez D. Factors associated with adherence to self-monitoring of blood glucose
among persons with diabetes. The Diabetes Educator. 2004;30(1):112-125. 2. Wagner J, Malchoff C, Abbott G. Invasiveness
as a barrier to self-monitoring of blood glucose in diabetes. Diabetes Technol Ther. 2005;7(4):612-619.
2
Välkommen till
flash glukosmätning
FreeStyle Libre systemet är en helt ny upplevelse
FreeStyle Libre sensor
FreeStyle Libre avläsare
En snabb skanning med avläsaren över sensorn
• Eliminerar behovet för rutinmässiga fingerstick*
• Visar det nuvarande glukosvärdet, 8-timmarshistoria, en trendpil
som indikerar vart glukosvärdet är på väg
• Erbjuder ett enkelt sätt att mäta glukos med en smärtfri 1-sekunds
skanning istället för smärtsamma fingerstick*
Få reda på mer på www.FreeStyleLibre.se
* Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan kanske inte återspeglar
blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar lågt eller sjunkande glukosvärde eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.
3
Frigör patienten från besväret
med glukosmätning
Sensor
• 14-dagars sensorn mäter automatiskt glukos
dag och natt
• Inga fingerstick behövs för kalibrering
• Designad för att vara diskret genom sin lilla storlek
(jämförbart med en femkrona)
Avläsare
• Skannar genom kläder*
• Ger patientvänliga diagram
• Sparar 90 dagars glukosdata†
Få reda på mer på www.FreeStyleLibre.se
* Avläsaren kan erhålla data från sensorn när den är 1-4 cm från sensorn.
† Baserat på att sensorn blir utbytt var 14:e dag och avskannad en gång var åttonde timma.
4
Rapporter på avläsaren kan
enkelt och snabbt ge svaren
du har sökt
Behövs information om
glukos variabilitet?
Visar variabilitet kontra
målvärde för glukos.
Dagliga mönster
(mmol/L)
OK
Vill du se hur ofta
patienter är inom
målområdet?
Visar procenten av glukosvärden som är över och
under målvärdena.
21
Över
15
I målv.område
9
Under
3
00:00
12:00
Senaste 7
dagarna
24:00
OK
Tid i målvärdesområdet
34%
Funderingar kring
händelser med låga
glukosvärden?
Avslöjar antalet låga glukos
händelser under fyra tidsintervaller per dag.
Totala händelser:
10
6
54%
12%
Målområde
4.4-10.0 mmol/L
Senaste 7
dagarna
OK
Händelser med
lågt glukosvärde
3
1
0
00:00
12:00
24:00
Senaste 7
dagarna
Få reda på mer: www.FreeStyleLibre.com
5
Läs mer om den efterlängtade förändringen
på FreeStyleLibre.se
• Dina patienter slipper besvär med glukosmätningar
• En smärtfri skanning istället för återkommande fingerstick som gör ont*†
• Ger en komplett glykemisk bild till stöd för behandlingsbeslut
Varför sticka när du kan skanna?*
Rekommendera
FreeStyle Libre systemet
till dina patienter
Indikationer för användning
FreeStyle Libre Flash glukosmätningssystem är avsett for mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan. Det är utformat för att ersätta
testningen av blodglukos vid självhantering av diabetes, med de undantag som anges nedan. Under följande omständigheter används en
blodglukosmätare för att kontrollera de aktuella glukosvärdena från en sensor med FreeStyle Libre Flash glukosmätningssystem:
•Under perioder med snabbt ändrande glukosnivåer återspeglar eventuellt inte interstitiella glukosnivåer, som mäts av sensorn och
rapporteras som aktuella, blodglukosnivåerna korrekt. När glukosnivåerna sjunker snabbt, kan glukosvärdena från sensorn vara
högre än blodglukosnivåerna. Motsatt gäller att när glukosnivåerna stiger snabbt, kan glukosvärdena från sensorn vara lägre än
blodglukosnivåerna.
•För att bekräfta hypoglykemi eller hotande hypoglykemi som rapporterats av sensorn.
•Om symptomen inte stämmer med värdet från FreeStyle Libre Flash glukosmätningssystem. Symptom som kan bero på lågt blodglukos
eller på högt blodglukos.
DU KAN
GÖRA DET
NÄR SOM HELST
VAR SOM HELST
DU KAN
GÖRA DET
UTAN LANSETTER*
* Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar
blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar lågt eller sjunkande glukosvärde eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna. *=Skanning
†
Enligt en användarstudie bekräftade 100 % av patienterna att det inte gjorde ont att mäta glukoshalten i den interstitiella vätskan genom att läsa av sensorn.
Bilderna är endast i illustrativt syfte.
FreeStyle and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care, Inc.
in various jurisdictions.
© Rev 1, NORFSLibre150021, Feb 2015
av sensorn kräver inte lansetter
DU KAN
GÖRA DET
Bilderna som visas är enbart i illustrativt syfte
Download