freestyle precision neo - Abbott Diabetes glukos

FreeStyle Precision Neo
DIABETES VÄLJER MAN INTE
SJÄLV
FREESTYLE - EN HJÄLP TILL ETT
FRIARE LIV
FreeStyle från Abbott är en serie glukosmätare som
är speciellt anpassade för diabetikerns livsstil, ålder,
aktivitets- och sjukdomsnivå. Alla är utvecklade med
det gemensamma målet att ge personer med diabetes
en vardag med en frihetsgrad som liknar ett liv utan
diabetes så mycket som möjligt.
Minne
1.000 mätningar
Kodning
Ingen kodning
Tid och datum
Förinställd
Aktiva trendindikatorer
Låg mätning/lågt mönster &
Hög mätning/högt mönster
Medelvärde
7, 14 och 30 dagar
Mättid
Inom 5 sekunder
Provvolym för glukos
0,6 µL
Mätområde för glukos
1,1 – 27,8 mmol/L
2-i-1 mätare
Både för blodsocker- och ketonmätning
Teststickor
FreeStyle Precision - blodsocker- och
ketonstickor
“
MIN VARDAG
KRÄVER ÖVERBLICK
- MIN DIABETES
ENDAST EN BLICK!”
FreeStyle and re­lated brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions.
Rev 1, SEOTH140083, dec. 2014
VILL DU VETA MER?
Du är mycket välkommen att besöka vår webbplats eller
att ringa till kundservice om du vill veta mer om FreeStyle
Precision Neo.
KUNDSERVICE
www.abbott-diabetes.se
020-190 11 11
Abbott Scandinavia AB · Abbott Diabetes Care
Hemvärnsgatan 9 · Box 1498
171 29 Solna
FREESTYLE
PRECISION NEO
Teststickor till FreeStyle Precision Neo
Mätaren som kan ge trygghet
Både för blodsocker- och ketonmätning. FreeStyle Precision Neo
använder styckförpackade teststickor som är skyddade mot luftburna partiklar, fukt och andra kontaminanter. Därigenom säkerställs att stickan alltid är ren och fräsch när den ska användas.
FreeStyle Auto-Assist
Neo Programvara
Blodprovstagare med comfort-zone och 9 inställbara nivåer.
Om en röd pil tänds betyder det att blodsockret är lågt
(utanför mätområdet).
En blinkande röd pil betyder att det finns ett mönster av 2
låga mätningar runt denna tidpunkt på dagen, mätt över de
senaste 5 dagarna.
Om en gul pil tänds betyder det att blodsockret är högt
(utanför mätområdet).
En blinkande gul pil betyder att det finns ett mönster av 3
höga mätningar runt denna tidpunkt på dagen, mätt över
de senaste 5 dagarna.
Lev livet
FreeStyle Precision Neo har inbyggda aktiva trendindikatorer
som talar om för dig om ditt blodsockermönster behöver uppmärksamhet. Om pilarna inte tänds eller blinkar kan du vara
helt trygg.
Aktiva trendindikatorer
!
Om ingen pil tänds eller blinkar ligger
du innanför mätområdet.
– din guide till mer stöd
Aktiva trendindikatorer
Ger trygghet – också när den inte visas.
mmol/L
Snabb och tillförlitlig
20
Ingen kodning. 2 i 1-mätare: mäter både blodsocker
och blodketoner.
Hög trend
Du som behöver lite extra vägledning och hjälp via
smart teknologi. Kan användas som insulinloggbok
och doseringsplan för insulin samt titrering av basal
insulindos och dosriktlinje för måltidsinsulin.
Smart teknologi
Smart och intuitiv. Prisvinnande design och
användargränssnitt. Symbolstyrd – oberoende av språk.
Aftalt
målområde
13,3
Till insulinanvändaren
3,9
15
10
Programvaran FreeStyle Auto-Assist Neo analyserar
automatiskt blodsockervärdena från din blodsockermätare.
Det gör det enklare för dig och din sköterska eller läkare att
följa, kartlägga och åtgärda dina blodsockervärden och att
hantera din diabetes.
När du laddat ner och installerat FreeStyle Auto-Assist
Neo programvara behöver du bara koppla den tillhörande
kabeln till din blodsockermätare och datorns USB-ingång.
Programmet kommer då automatisk att starta.
Du hittar programvaran på www.abbott-diabetes.se
5
0
Låg trend
Dag 1
Kl 11–14
Dag 2
Kl 11–14
Dag 3
Kl 11–14
Dag 4
Kl 11–14
Dag 5
Kl 11–14