freestyle navigator - Abbott Diabetes glukos

DIABETES VÄLJER MAN INTE
SJÄLV
FREESTYLE - EN HJÄLP TILL ETT
FRIARE LIV
FreeStyle Navigator
Mottagare + Sensor
FreeStyle från Abbott är en serie glukosmätare som
är speciellt anpassade för patientens livsstil, ålder,
aktivitets- och sjukdomsnivå. Alla är utvecklade med
det gemensamma målet att ge personer med diabetes
en vardag med en frihetsgrad som liknar ett liv utan
diabetes så mycket som möjligt.
Sensorns varaktighet
5 dagar
Färgskärm på mottagaren
Ja
Uppstartstid innan första mätningen
1 timme
Sensorns längd
5 mm
Tid mellan uppdateringar av glukosresultat
1 minut
Varför är kontinuerlig glukosövervakning
rätt för dig?
Integrerad glukosmätare
Ja
Genomsnittligt antal kalibreringar per dag
1
Om varje dag är olika, både vad gäller livsstil och
glukosmönster, du upplever mycket upp och ned när
det gäller glukos, du klarar inte att testa så ofta som
du behöver eller om du vill ha en mer komplett bild av
hur ditt glukos ändras - då är du definitivt en kandidat.
Sensorns räckvidd
30 meter1
Trendpilar
Ja
Godkänd för användning på barn
Ja (6+)
“
NÄR DEN SISTA
DECIMALEN RÄKNAS!”
FreeStyle and re­lated brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions.
Rev 1, SEOTH140084, Dec. 2014.
Vilka fördelar finns det?
Trots att det går framåt med traditionell blodglukostestning så är de avläsningar som du får endast ögonblicksbilder av glukosnivåerna vid en given tidpunkt.
Detta är tillräckligt för vissa personer men inte för alla.
Kontinuerlig glukosmätning gör det möjligt för dig att
se den fullständiga bilden, med avläsningar i realtid
- så att du inte missar viktiga toppar och dalar som kan
inträffa mellan traditionella tester.
Navigator skyddar dig
Navigator har inbyggda larm för alltför låga och höga
nivåer av glukos.
VILL DU VETA MER?
Du är mycket välkommen att besöka vår webbplats eller
att ringa till kundservice om du vill veta mer om FreeStyle
Navigator.
KUNDSERVICE
www.abbott-diabetes.se
020-190 11 11
Abbott Scandinavia AB · Abbott Diabetes Care
Hemvärnsgatan 9 · Box 1498 · 171 29 Solna
FREESTYLE
NAVIGATOR
Översikt
Systemet Navigator II är enkelt att använda och det
hjälper dig att:
Sensorn till FreeStyle Navigator II
• Lätt att bära och färgneutral.
• Du kan använda den i upp till 5 dagar
på baksidan av överarmen eller på
magen. Förs lätt in med hjälp av en applikator.
•
Sensorn är vattenresistent och kan därmed bäras i badet, under simning och vid träning ned till 1 meter under vattnet i upp till 45 min.1
Mottagaren till FreeStyle Navigator II
• Tar emot glukosinformation från sensorn - förbättrad design som är enkel att ha med sig.
• Registrera händelser: insulin, måltider, träning, hälsotill-
stånd samt 8 anpassade allmänna händelser.
FreeStyle Navigator II
mottagare
FreeStyle Navigator II
sensor
Aktiva trendpilar
• Glukosavläsningar varje minut, sparas var 10:e minut (inte medelvärdet).
Pil för glukostrend
Aktiva trendpilar ger trygghet och ögonblicklig status.
• Varje minut – direkt tillgång till information överallt, dag och natt.1
• Trendpilen visar automatiskt i vilken riktning och hur snabbt glukosnivåerna förändrar sig.
• Ditt glukosvärde kan när som helst
avläsas på skärmen, både det faktiska
värdet och en 24 timmars grafisk
översikt.
Kontinuerlig övervakning sammanbinder
punkterna för att visa de toppar och dalar
för glukos som du annars kan missa.
De gula cirklarna representerar glukostester med traditionell övervakning medan den orangea linjen på den
nedre grafen representerar kontinuerlig glukosprofil i
realtid – och visar de episoder med hög och låg glukos
som du kan missa om du inte har kontinuerlig övervakning.
Pilen för glukostrenden ger dig en indikation på vart ditt glukos är på väg.
Mottagare
Blodsockret ändras successivt
Upp till 60 dagars kompletta 24-timmars glykemiska
bilder sparas i mottagaren och kan överföras till en
dator i programmet CoPilot.
Blodsockret sjunker måttligt
(mindre än 60 mg/dL per timme eller 3,3 mmol/L per timme)
(mellan 60 och 120 mg/dL per timme eller mellan 3,3 och
6,7 mmol/L per timme)
Till insulinanvändaren
Blodsockret sjunker snabbt
Insulinanvändare som har utmaningar/som kräver full
kontroll. Systemet är godkänt för användning till barn
(från 6 år) och vuxna.
(mer än 120 mg/dL per timme eller 6,7 mmol/L per timme)
Blodsockret stiger måttligt
(mellan 60 och 120 mg/dL per timme eller mellan 3,3 och 6,7 mmol/L
per timme)
Larm
Möjlighet att bli varnad om ditt glukosvärde blir för
lågt eller för högt samt förvarningslarm när systemet
bedömer att du är på väg mot för högt eller för lågt
glukosvärde.
Systemet ger dig bland annat kontinuerliga glukosmätningar i realtid:
Blodsockret stiger snabbt
(mer än 120 mg/dL per timme eller 6,7 mmol/L per timme)
Sändare och mottagare kan utan problem upprätthålla kontakt upp till 30 meter. Detta kan variera beroende på siktlinje, väggar, träd eller andra hinder i området.
1
Bilder endast för illustrativa ändamål
Då, nu och framöver – ett hjälpmedel
som visar hur glukosnivåerna ändras
och hjälper dig att förutse och förhindra
risker
• Upptäcka hypoglykemi2
• Sänka HbA1c (långtidsglukos)3
2
Battelino T et al. Effect of continous glucose monitoring in on hypoglycaemia in type 1 diabetes.
Diabetes Care, 34(4): 785-800 April 2011-. 3 Riveline Jp et al. Assessment of patient led or physician
driven continuous glucose monitoring in patients with poorly controlled type 1 diabetes using basalbolus insulin regimens. A 1 year multicentre study. Diabetes Care, 35:965-971, 2012.