2014-10-11
Astma
Lukasz Antoniewicz
Astma i Sverige
• 
• 
Folksjukdom: 8-10% av vuxna
upp till 20% av 1-2 åringar har övergående
obstruktivitet
Patofysiologi
• 
Inflammatorisk reaktion i luftvägarna
• 
Bronkiell hyperreaktivitet:
•  Slem
•  Ödem
•  Bronkokonstriktion
• 
Reversibel...
1
2014-10-11
Indelning
• 
Icke-allergisk
• 
Allergisk
Allergisk astma
• 
40% av vuxna har en allergisk genes till
astma
• 
Minst 80% av barn har en allergisk genes
till astma
Allergisk astma
2
2014-10-11
Icke-allergisk astma
• 
Partiklar t.ex.:
• 
• 
• 
• 
• 
Avgaser
Dofter
Kyla (torr luft)
Fuktig luft
Ansträngning
• 
• 
Toxiner t.ex.:
•  Lösningsmedel
Magsyra (reflux)
Yrkes-astma
allergisk och icke allergiska
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Mjöl: Bagerier, kvarnar
Handskar av latexgummi: Hälso- och sjukvård
Försöksdjur (möss, råttor): Laboratoriepersonal
Kor, svin, (kvalster): Lantbruk
Fisk, skaldjur: Beredningsindustri
Cyanater: Målarfärg, lack, plast, lim
Syra-anhydrider: Färg- och elektronikindustri
Kobolt, krom Metallbearbetning
Diagnos
• 
ANAMNES
Anamnes
Status
Spirometri med revers-test
PEF-dagbok
Provokationstest
Allergenutredning
NO-mätning
• 
ev testbehandling
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
3
2014-10-11
Diagnos: Anamnes
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Trångt i bröstet? Andnöd, hosta, pip?
Rökning?
Hosta utan infektionssymtom?
Ökad slembildning?
Rinit?
Jobb?
Korrelation till: dofter, LM, kyla, föda,
stress, ansträngning?
Diagnos: Status
• 
• 
• 
Oftast normalt …!!
(sibilanta) ronki, förlängd expirium
Forcerad auskultation
Diagnos
4
2014-10-11
Statisk Spirometri
TV: Tidalvolym
VC: Vitalkapacitet
RV: Residualvolym
IRV: Inspiratorisk Reservvolym
ERV: Expiratorisk Reservvolym
Dynamisk Spirometri
FEV1: Forcerad expiratorisk volym
efter en sekund
FVC: Forcerad vitalkapacitet
Easy Guide
• 
• 
• 
• 
FVC: forcerad expiratorisk vitalkapacitet
(lite skillnad till VC)
FEV1: forc. exp. volym efter 1sek
“kvoten” FEV1/FVC (tidigare FEV%)
OBS: kan vara förvirrande med % från
förväntad (efter ålder, kön, höjd)
5
2014-10-11
Diagnos: Spirometri
• 
Obstruktivitet:
• 
• 
FEV1/FVC < 0,7 (70%) eller < 0,65 när ålder
> 65 år
Reversiblitet:
• 
Signifikant om förbättring av FEV1 med >12%
OCH minst 200 ml efter bronkodilatation
PEF-mätning
• 
Peak expiratory flow
6
2014-10-11
Diagnos: PEF-mätning
Registrera PEF värde morgon, kväll & vid symtom under
2-3 veckor helst före & efter intag av luftrörvidgande
mediciner
Ø 
Signifikant variabilitet om:
Ø  flera variationer/dygn i PEF >10-15%
Ø  variabilitet >20% lägsta jmf med högsta värde
efter behandling under 1-2 veckor
Diagnos: Provokation
• 
Provokationstest
Metakolin
Ø  Histamin
Ø  Mannitol
Ø 
Diagnos: NO-mätning
• 
NO (kväveoxid)
• 
• 
• 
• 
förhöjda värden vid inflammation
OBS: vid infektion
Lägre nivåer vid rökare & icke-atopiker
Mycket steroidkänslig:
behandlingsmonitor
7
2014-10-11
Behandling
• 
Icke-farmakologisk
• 
• 
• 
Allergisanering
Luftrenare
Allergenspecifik immunterapi
(hyposens)
Inhalationer I
• 
• 
• 
Steroid:
•  Budesonid (Pulmicort)
•  Flutikason (Flutide)
Beta-mimetika (sympatomimetisk)
•  kortverkande: Salbutamol (Ventoline)
Terbutalin (Bricanyl)
•  långverkande: Salmeterol (Serevent)
Formoterol (Oxis)
Anticholinergika (parasympatolytisk)
•  Tiotropiumbromid (Spiriva)
•  Ipratropium (Atrovent)
Inhalationer II
• 
Kombinationspreparat:
•  kortison + långverkande beta-mimetika
•  Symbicort (budesonid + formoterol)
•  Seretide (flutikason + salmeterol)
•  kortverkande beta-mimetika + anticholinergika
•  Combivent (Salbutamol + Ipratropium =
Ventoline + Atrovent)
8
2014-10-11
Anvädningsformer
• 
• 
• 
Turbohaler/Diskus
Evohaler
Nebulisator
Tilläggsbehandlingar
• 
Antileukotriener: Montelukast (Singulair T.)
Teofyllin (Theo-Dur T.)
Kortison per os: Betametason (Betapred
T.) / Prednisolon T.
Anti IgE-Ak (Xolair-injektioner)
• 
Specialist
• 
• 
• 
Behandlingstrappa
sporadiska symptom
mer symtpm
kortverkande
ß-mimetika
Inhalationssteroider
långverk. ßmimetika
mer symptom
Anticholinergika
mer symptom
Teofyllin
Kortison po
Antileukotriener
Anti IgE-Ak
9
2014-10-11
Akut astmanfall
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Kan vara livshotande!!
Inhalation (nebulisator): Combivent
(Atrovent + Ventoline)
Betametason 4-8 mg (Betapred) po eller iv
eller Prednisolon 10-60mg (25mg)
Syrgas 4-6 l/min
ev. Teofyllin
vid svåra fall inläggning
PAUS
10