Palmedagarna 4 sidor - olof palme international center

advertisement
Välkommen till Palmedagarna
24 – 25 september 2005 i Västerås
Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter
Alla människor har rättigheter. De mänskliga rättigheterna inbegriper såväl politiska
som sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.
För många finns dock bara dessa rättigheter i teorin. För över femtio år sedan enades
världens ledare om FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
De enades om att garantera alla människor rättigheter. Trots det förhindras miljontals
människor från att åtnjuta sina rättigheter. De mänskliga rättigheterna kränks runt om
i världen varje dag.
Varför kränks de? Vad kan vi göra för att stoppa kränkningarna? Det är några
frågeställningar som vi kommer att diskutera i Västerås under årets Palmedagar.
Vi vet att rättigheter ger makt och möjligheter. Rättigheter ger utveckling ut ur fattigdom. Människor måste få makt att göra sig hörda, att försvara sina intressen och ha
institutioner att vända sig till för att få rättelse. Det är dags att återuppta striden för
de mänskliga rättigheterna. Det kräver internationell solidaritet av det slag Olof
Palme verkade för.
Palmedagarna äger rum den 24-25 september och platsen är Aros Congress Center i
Västerås. Du är varmt välkommen att delta.
Vi ses i Västerås!
Thomas Hammarberg
Generalsekreterare
OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER
LÖRDAG 24 SEPTEMBER
08.30
REGISTRERING
09.30
INVIGNING
Lena Hjelm-Wallén, ordförande Palmecentret och Marita Öberg Molin,
vice ordförande i kommunfullmäktige i Västerås
09.50
DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
En introduktion av Thomas Hammarberg, generalsekreterare Palmecentret
10.15
PAUS
10.30
SÅ BEVAKAS RÄTTIGHETERNA. Ett samtal mellan, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering,
Katri Linna, kanslichef för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning,
George Svéd och Handikappombudsmannen, Lars Lööw
12.00
MANIFESTATION FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA PÅ SIGMATORGET,
Wanja Lundby Wedin, ordförande LO, Thomas Hammarberg, generalsekreterare Palmecentret m.fl.
13.00
LUNCH
14.00
JOBBEN, FACKEN OCH FÖRETAGEN. Ett seminarium om Global Respekt – mänskliga rättigheter
i arbetslivet med Guy Ryder, generalsekreterare ICFTU och Wanja Lundby Wedin, ordförande LO
(hålls på engelska)
15.30
TEMASEMINARIER
◗ Hiv/aids hotar demokratin. Ann Svensén, chef för opinionsbildning och
policyfrågor på RFSU
◗ Kränkningar av kvinnors rättigheter. Roma Debabrata ordförande STOP Indien,
Europaparlamentariker Inger Segelström och Iluta Lace, ordf Martacenter Lettland
(hålls på engelska)
◗ Rätten till vatten. Ann-Christin Sjölander-Holland, reporter Kommunalarbetaren,
Inga-Lena Wallin, Internationell sekreterare, Kommunal och
Ania Janerud, projektledare Rättviseakademin/Kooperation Utan Gränser
◗ Barnets rättigheter. Kerstin Alnebratt, Ordförande Unga Örnars riksförbund
◗ Rätten till arbete. Kent Karlsson, ombudsman LO distriktet Östergötland,
Mlaudin Lauseger projektledare fackligt projekt i Bosnien och
Agneta Lantz, facklig studieledare ABF Östergötland
◗ Minoriteters rättigheter.
Jan Ottosson, ordf i Sveriges Romers Socialdemokratiska Förening,
Johan Lundberg, fotograf och Blendi Ceka, ordförande i Zeitgeist, Albanien
◗ Kvinnors rättigheter i Palestina. Lama Qumsiyeh och Makbolah Al Kurdi,
unga palestinska kvinnor
17.00
GRUPPDISKUSSIONER
19.30
MIDDAG OCH FEST
SÖNDAG 25 SEPTEMBER
9.00
FN, MILLENNIEMÅLEN OCH TOPPMÖTET
Laila Freivalds, utrikesminister, talar om resultaten från FN:s millennietoppmöte.
Med efterföljande diskussion; Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet,
Åsa Bjering, ordförande LSU
10.30
Paus
11.00
MAKTEN ATT FÖRÄNDRA. Ett samtal om att driva på arbetet för mänskliga rättigheter mellan
Debbie Stothard, programansvarig för ALTSEAN, Alternative Asean Network on Burma,
Åsa Westlund, europaparlamentariker (s) och Sanna Johnson, biståndschef Palmecentret
(hålls på engelska)
12.15
ATT HANDLA RÄTT. Alice Bah Kuhnke, generalsekreterare för Rättvisemärkt
13.00
Avslutning
Praktisk information
Plats:
Aros Congress Center, Munkgatan 7 i Västerås
Deltagaravgift:
300 kronor inklusive lunch och kaffe under de två konferensdagarna.
För de som vill delta i middag och fest lördagen den 24 september tillkommer 150 kronor för
festbiljett. (Det kommer också att finnas möjlighet att endast delta i de öppna föreläsningarna
för 75 kronor per dag, måltider och kaffe ingår ej.)
Resor:
Resor ingår ej i deltagaravgiften. Deltagarna bokar själva eventuella biljetter.
Resekostnadsersättning utgår med max 1000 kronor per person mot uppvisande av biljetter
och kvitton för maximalt 2 representanter från lokal eller regional organisation som är
medlemmar i Palmecentret.
Logi:
Logi ingår ej i deltagaravgiften. Deltagarna bokar själva sitt boende.
Palmecentret har preliminärbokat rum på ett antal hotell i Västerås. Se på vår hemsida
för vidare information om vilka hotell det gäller. Uppge ”Palmedagarna” när du bokar.
Observera att preliminärbokningarna upphör den 22 augusti.
Anmälan:
Kontakta oss gärna på Palmecentret om du har frågor eller vill ha mer information.
Uppdaterat program med talare och gäster finns på vår hemsida www.palmecenter.se.
Varmt välkommen!
F O T O M A R I A S Ö D E R B E RG
OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER
Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70
Fax: 08 - 677 57 71
E-post: [email protected]
Download