Skolprogram VT12-6sid

advertisement
Västerviks Museum & Naturum Västervik
-där Kultur och Natur möts
SKOLPROGRAM
2012
Vår-Sommar
Västerviks Museum
0490 211 77
www.vasterviksmuseum.se
Västerviks Museum | Skolprogram
Smide
Prova att smida en hasp eller annat enklare föremål i vår
smedja. Passar mindre grupper i å.k. 1-6 eller som en del
tillsammans med andra aktiviteter.
Pris: 20 kr/elev
Förhistoriskt tema
Föredrag och temadagar om förhistoria och medeltid.
Titta på föremål från stenålder-järnålder. Prova att laga
mat i kokgrop, baka bröd, knacka flinta m.m. Passar alla
åldersgrupper. Temadagarna kan förläggas på Kulbacken
eller på annan plats och måste bokas i god tid.
Pris: 10-40 kr/elev + resekostnad beroende på aktiviteterna
Hällristnings- och fornlämningsvandringar
Västerviks kommun tillhör en av de fornlämningsrikaste
i landet. Här finns framför allt en mängd gravar och
hällristningar från bronsålder. Efter önskemål kan vi
tillsammans lägga ut en lämplig rutt. Varför inte belysa
hällristningarna vid Almvik, Kasimirsborg eller Lofta
med släpljus!? En fantastisk upplevelse. Eller kanske en
tur till fornlämningsområdet vid Herrmanstorp. Här
erbjuds allt från korta turer till längre beroende på vad
man vill se och vilken tid man har till förfogande.
Turerna måste bokas i god tid.
Pris: 350 kr/h samt resekostnad
Stadsvandring
Passa på att ta del av Västerviks stads historia genom en
stadsvandring i de gamla kvarteren och slottsruinen.
Turen anpassas till åldersgruppen.
Pris: 350 kr/h
e
t
s
Vis
!
t
t
a
u
d
...Ni har alltid fri entré
till museets och naturums
utställningar.
www.vasterviksmuseum.se | 0490 211 77 | Besöktid för skola mån-fre kl 9-16
Västerviks Museum | Skolprogram
Stäkeholm – från borg till slott
Vi visar slottsruinen och berättar om utvecklingen från
borg till slott och vilken betydelse Stäkeholm haft i
Västerviks stads utveckling. Har du tur kan du även få
träffa någon av Tjustbygdens historiska profiler som
kanske har vägarna förbi…
Anpassas till alla åldersgrupper.
Pris: 350 kr/h
Historiska gestalter
Spännande personer tillfälligt upphämtade ur
Tjustbygdens långa histora.
Här kan nämnas lektor Berlin, Bo Jonsson Grip,
greve Piper och gummorna Kung Märta,
Aurora von Königsmark, Anna Cederflycht och Ada
Rydström. Eller varför inte låta båtsman Humbla berätta
om sina äventyr till sjöss, om Kungliga Flottan och de
stora segelfartygens tid?!
Ett ”kunskapsprogram” skapas efter era önskemål och
anpassas till alla åldersgrupper.
OBS! Boka i god tid.
Pris: 350 kr/h
Hvalstad kvarn
Museet förvaltar sedan några år tillbaka en gammal
kvarn vid Hvalstad 2 km nordöst om Verkebäck.
Kvarnbyggnaden och tillhörande kvarnhjul, vattenränna
och damm restaurerades under 2000-talets början och
många av de gamla maskinerna inne i kvarnen finns
kvar.Vi guidar i kvarnen efter beställning. Under vissa
tider på året kan man också ta Smalspåret till Valstad
station och därifrån gå ett par hundra meter till kvarnen.
Passa på att ta med en fikakorg och njut av det natursköna kvarnområdet.
Pris för guidning: 350 kr/h + resekostnad.
Sportlovsaktiviteter
Tillsammans med naturum arrangerar vi ”Sportlov på
Kulbacken”. Här kan du titta på ”Tennsoldater, gjuta
egna tennfigurer, spela kula, grilla korv. På naturum
Visas filmen ”Vårt grisiga hav”, dockteatern ”Pål Åls
äventyr”, mm. Mer info på webbsidorna.
OBS! Förbokning av grupper och förskolor
Kostnadsfritt.
!
g
å
h
i
m
ovåra webbsidor hittar
K...På
ni alltid aktuell info om
utställningar och aktiviteter.
www.vasterviksmuseum.se | 0490 211 77 | Besöktid för skola mån-fre kl 9-16
Naturum Västervik | Skolprogram
Naturum erbjuder en mängd aktiviteter om djur och
natur med särskild fokus på Östersjön. Föreläsningar,
guidningar och filmvisning kan anpassas till aktuella
teman inom no-ämnet. Varje aktivitet anpassas
givetvis även till respektive åldersgrupp.
Vissa aktiviteter tar vi ut en viss avgift för.
Föreläsningar och film om Östersjön.
Lär Dig mer om Östersjön och vad som händer ovan
och under ytan!
Anpassas till alla åldrar, från förskoleklasser till gymnasieklasser.
Kostnadsfritt eller vid specialbeställningar
Pris: 10-40 kr/elev + resekostnad beroende på aktivitet
Naturpromenader
Vi går ut i naturen och tittar på för årstiden spännande
saker. Passar yngre åldrar förskola –åk 3.
Kostnadsfritt eller vid Specialbeställningar
Pris: 10-40 kr/elev + resekostnad beroende på aktivitet
Guidning i naturum
Inne i naturum kan Ni lära Er mer om djurlivet i
Östersjön bl.a. om fiskar och musslor.
Västerviks kommun driver ett musselodlingsprojekt i
Gamlebyviken och i naturums utställning får man
information om detta. Man får också veta mer om
orsaker till övergödning i naturen samt vilka åtgärder
man kan vidta.
Anpassas till alla åldrar.
Kostnadsfritt
Vattenskola – vår, under maj - juni
Under maj-juni eller när vädret/temperaturen tillåter har
vi vattenskola!
Vattenskolan är en Östersjöutbildning i vattnet och all
utrustning finns att låna. Eleverna får först en basföreläsning om varför Östersjön är så speciell innan de får prova
på att snorkla, håva och plocka upp växt- och djurarter ur
vattnet. Varje art bestäms och berättas om innan de
återförs till havet. Eleverna får på så sätt en upplevelse
samt möjlighet att se vad som växer och lever under ytan.
Passar från årsk 1- gymnasiet
Pris: 250 kronor för 20 elever. Vid fler elever debiteras 20
kronor/elev. Pengarna går till underhåll av utrustning.
www.naturumvastervik.se | 0490 211 77 | Besöktid för skola mån-fre kl 9-16
Naturum Västervik | Skolprogram
Våtlabbet
Hoppkräftor, hinnkräftor, och andra plankton är starten
på allt liv i havet. Här få ni möjlighet att lära er om
mikroskåpiska organismer i vatten. Vi börjar med
bildspel och sedan hämtar vi upp egna vattenprover. I
naturum dukar vi sedan upp en klassuppsättning med
stereoluppar och samtidigt som personal använder
storbildsskärm för att förklara vad man ser.
På stranden ska eleven själv håva upp organismer och
använda stereolupp i fält. Passar från mellanstadiet och
uppåt.
Pris: 1-10 elever 250 kr därefter 20kr/elev
Snorkeled
På Lysingsbadet finns en snorkelled, en natursig under
ytan. Där kan ni på egen hand upptäcka havets växter
och djur. Ni kan boka guidning och utrustning hos oss.
Kostnadsfritt att snorkla på egen hand.
Pris: 250 kronor för 20 elever. Vid fler elever debiteras 20
kronor/elev. Pengarna går till underhåll av utrustning.
Tipspromenad runt kulbacken
Passa på att titta på natur och kultur på Kulbacken
samtidigt som Ni klurar på frågorna i vår tipspromenad.
Passar åk 4-9.
Kostnadsfritt
!
e
t
n
i
m
Glö...Ni är alltid välkomna
med egna förslag på
program och aktiviteter.
Kontakta receptionen, så
får ni hjälp.
...Vi har sittplatser inne
och ute, eldstad och
Västerviks bästa utsikt!
...Ring alltid innan ert
besök för att vara
garanterad guidning.
www.naturumvastervik.se | 0490 211 77 | Besöktid för skola mån-fre kl 9-16
Västerviks Museum | Utställningar
Februari | Tennsoldater
April | Konstnären Sture Wikström
Juni-Augusti | Tema 60-tal
Fasta Utställningar
Sjöfartshallen | Sjöfart från Tjust
Borgarrummet | Möbler från borgarhemmen
t
k
a
t
n
o
K Västerviks Museum
Alla utställningar har fri entré för skolor och förskolor.
Kontakta receptionen för frågor om guidning och
bokning.
Naturum Västervik | Utställningar
Vår - Sommar | SAMBAH - Tumlare i Östersjön
Vår - Sommar | Jag skiter inte i Östersjön
Vår - Sommar | Mikroorganismer i vattnet
Fast Utställning
Östersjön | Vårt innanhav
Guidning av utställningarna kan fås mån-tor mellan 10-15.
Övriga tider går att boka, förboka alltid ditt besök för
garanterad guidning.
Västerviks Museum
0490 211 77
www.vasterviksmuseum.se
0490 211 77
[email protected]
www.vasterviksmuseum.se
Naturum Västervik
0490 211 77
[email protected]
www.naturumvastervik.se
Välkommen till
Kulbacken
Download