Hur stor andel är färgad? Skriv som bråk Sätt ut

advertisement
täljare
bråkstreck ett bråk
nämnare
3
__
4
Vilket bråk är störst?
Ett bråk kan betyda
mer än en hel.
Olika bråk kan
betyda lika mycket.
=
1
___
2
=
2
___
4
=
4
___
8
4
___
3
=
1
1 ___
3
3
__
5
______
1
__
3
______
2
1
__
__
=
4 ____
2
____
2
__
= 1 3
________
4
2
__
__
=
10 ____
5
____
7
__
4
3
__
= 1 4
________
2
__
7
två sjundedelar __________
2
__
1
5
en hel och två femtedelar __________
Höga Trampolin
2 > __
2
__
3
5
9
__
10
>
8
__
10
4
__
6
<
5
__
6
8
__
9
>
7
__
9
5
__
6
>
5
__
7
3
__
5
<
3
__
4
2
__
3
>
2
__
4
Storlek på bråk
7
__
6
1
__
= 1 6
________
Skriv som bråk
2
3 < __
4
__
5
5
5
__
6
______
Skriv i blandad form
5
__
3
Olika nämnare, olika stora delar.
Sätt ut < eller >
Skriv på två sätt
1
3 = __
__
2
6 _____
Samma nämnare, lika stora delar.
1 kallas
1 __
3
blandad form
Hur stor andel är färgad?
1
__
6
______
Är bitarna
lika stora?
Hur många
bitar är det?
4
__
11
fyra elftedelar __________
Ringa in de bråk
som är större än 1.
4
__
5
Ringa in de bråk som är
1.
mindre än __
2
4
__
7
5
__
4
3
__
5
3
__
2
4
__
9
9
__
8
2
__
5
12
__
15
3
__
7
Skriv bråken i storleksordning.
Börja med det minsta.
5
__
4
9
__
10
3
__
7
5
__
3
5
__
8
1
__
8
3
__
10
10
__
9
6
__
7
2
__
3
1 __
3 __
5 __
6 __
5
__
8 7 8 7 4
___________________________
3 __
2 __
9 __
10 __
5
__
10 3 10 9 3
___________________________
Bråk och procent
3
Dra streck
Förkortning
Dividera
Förlängning Multiplicera
täljare och nämnare med samma tal
Man
förkortar
bråket.
9 _____
3
___
= 9/3 = ___
12 12/3
4
4
___
en femtedel
20
4
___
tre femtedelar
6
8
___
två tredjedelar
Man
förlänger
bråket.
2 _____
6
___
= 2 · 3 = ___
15
5
5·3
Nu måste
du kunna
förlänga!
6
12
___
en tredjedel
20
5
___
en hel och en tredjedel
15
Förkorta med 2
3
6 = __
__
4
_____
8
5
10
__ = __
6
12 _____
4
8 = __
__
10
20 _____
5
10
__ = __
7
14 _____
Förläng med 5
5
1 = __
__
10
_____
2
10
2 = __
__
15
_____
3
20
4 = __
__
25
_____
5
15
3 = __
__
35
_____
7
Vad ska stå i rutan?
9
3
____ = ___
4
12
6
30 = ___
____
7
15
3 = ____
___
40
8
4
1
____
= ___
20
5
27 = ___
3
____
5
30
5 = ____
___
6
35
45
Vad ska stå i rutan?
36
Förläng eller förkorta.
9
3 = _____
__
12
4
4
2 = _____
__
10
5
8
2 = _____
__
12
3
6
12 = _____
___
10
20
2
1 = _____
__
12
6
2
12 = _____
___
10
60
Gör klart rektangeln
1 av rektangeln blå,
Gör __
3
1
__
röd och resten grön.
4
5
__
12
Hur stor del av rektangeln blir grön? __________
4
Höga Trampolin
5
25 = _____
___
12
60
8
4 = _____
__
10
5
1 Skriv två bråk till bilden.
4
__
8
______
=
1
__
2
______
2 Vad ska stå i rutan?
3
8 = 1 ____
__
5
5
10
2 = ____
__
15
3
3 Skriv i storleksordning.
Börja med det minsta.
1 __
3 __
2 __
4 __
3
__
7 8 4 7 4
___________________________
Hur gick
det?
2
8 = ____
__
5
20
2
__
4
4 __
7
1
__
7
3
__
4
3
__
8
Bråk och procent
5
4
3
2
1
5
1 timme är 60 minuter
1 h = 60 min
1 h = 0,1 h = 6 min
__
10
1
__
h = en kvart = 15 min
4
3 h = tre kvartar = 45 min
__
4
1
__
h = 0,5 h = 30 min
2
1
__
h = 0,25 h = 15 min
4
1 dygn = 24 timmar
1 år = 12 månader
1 år = 3 månader
1 kvartal = __
4
Skriv som minuter
1 h=
__
20 min
_____
3
Skriv som minuter
2 h=
__
40 min
_____
3
1 h=
__
10 min
_____
6
5 h=
__
50 min
_____
6
1 h=
__
5 min
_____
12
11
__ h =
55 min
_____
12
Skriv som timmar
1 dygn = _____
__
6 h
4
1 dygn = _____
__
8 h
3
3 dygn = _____
__
18 h
4
2 dygn = _____
__
16 h
3
Skriv som månader
1 år = _____
__
4 mån
3
9 mån
3 kvartal = _____
6
Höga Trampolin
En tiondels timme:
60 min
Tänk ______
10
1 år = _____
__
2 mån
6
2 år = _____
__
8 mån
3
12
0,2 h = __________
min
18 min
0,3 h = _________
90 min
1,5 h = _________
36
0,6 h = _________
min
66 min
1,1 h = _________
210 min
3,5 h = _________
Gör klart tabellen
Bråkform
timmar
1 h
__
4
2 h
__
10
1
__
2 h
7 h
__
10
3 h
__
4
1
__
3 h
2 h
__
3
1 h
1 __
4
Decimalform
timmar
Minuter
0,25 h
15 min
0,20 h
12 min
0,5 h
30 min
0,7 h
42 min
0,75 h
45 min
≈ 0,33 h
20 min
≈ 0,67 h
40 min
1,25 h
75 min
Bråk och procent
7
Vid addition och subtraktion av bråk med huvudräkning
ska nämnarna vara lika.
3 __
1
4
__
__
+
=
5
5
5
Bråk kan skrivas i decimalform.
Gör om till
samma delar.
1 = __
2 +__
1 = __
3
1 + __
__
4
4
4
2
4
1
___
= 0,1
10
0
5 — __
1 = __
5 —__
3 = __
2 = __
1
__
6
6
6
2
6
3
Förkorta svaret
om det går.
Det kallas också
att förenkla.
0,1
1
___
= 0,25
4
0,2
1 = 0,2
__
5
0,3
1 = 0,5
___
2
0,4
0,5
0,6
3 = 0,75
___
4
0,7
1 ≈ 0,33
__
3
0,8
0,9
2 ≈ 0,67
__
3
Avrundat till 2 decimaler
Räkna ut
Skriv i decimalform
2 + __
1 = __
3
__
1 + __
1 =
__
8
8
8
_________________________________
4
8
3 + __
4 = __
7
__
3 + __
2 =
__
10
10
10
_________________________________
10
5
4 – __
1 = __
3
__
1 – __
1 =
__
8
8
8
_________________________________
2
8
Dra streck till rätt svar
1 + __
1
__
5
10
1 + __
1
__
3
6
2 + __
1
__
5
10
1
__
2
3
__
10
1
__
4
1
__
6
2 + __
10 = __
12 = __
4
__
2 + __
2 =
__
_________________________________
15
3
15 15 15 5
8
Höga Trampolin
3 =
___
0,6
_______
5
4 =
___
0,8
_______
5
3 =
___
0,3
_______
10
6 =
___
0,6
_______
10
12
___
= 1,2
10 _______
5 =
___
1,25
_______
4
4 ≈
___
1,33
_______
3
5 – __
2
__
6
3
5 – __
3
__
8
8
7 – __
1
__
10
5
Räkna ut
11 – __
8 = __
3 = __
1
__
11
2 =
__ – __
12 12 12 4
_________________________________
12
3
2 =
___
0,4
_______
5
Resultatet av en
division kallas kvot.
Räkna ut
Skriv i decimalform innan du räknar.
1 + __
1 =
__
0,5 + 0,2 = 0,7
____________________________________________
2
5
7 + __
1 =
__
0,7 + 0,25 = 0,95
____________________________________________
10
4
Förkorta
svaret
om det går.
1 + __
1 ≈
__
0,33 + 0,5 = 0,83
____________________________________________
3
2
2 + __
2 ≈
__
0,4 + 0,67 = 1,07
____________________________________________
5
3
Bråk och procent
9
Multiplicera ett heltal med ett bråk.
1 av 12 st = 4 st
___
3
2 · 4 = _____
2 · 4 = ___
8 = 2 ___
2
___
3
3
3
3
12 = 4
1 · 12 = ___
___
3
3
2 = _____
3 · 2 = ___
6 = 1 ___
1
3 · ___
5
5
5
5
2 av 12 st = 2 · 4 = 8 st
___
3
Eller räkna
så här:
Multiplicera täljaren
med heltalet.
Multiplicera ett bråk med ett bråk.
4
2 · ___
2 = _____
2 · 2 = ___
4
___
5
3
5·3
15
2 · 12 = ______
2 · 12 = 8
___
3
3
1
Hur många är
Räkna ut
Skriv svaret i blandad form om det går.
6
__
4·3
____
12
__
2
__
2·4
____
8
__
2
__
3·5
____
15
__
1·2
2
3·2
6
= =2
2 =
__
3 ·
3
3
3 _______________________________________
2 av 15 st = ________
__
10 st
3
= =2
3 =
__
4 ·
5
5
5
5 _______________________________________
1 av 15 st = ________
__
3
st
5
= =2
2 · 4=
__
3
3
3
_______________________________________
3
3 av 15 st = ________
__
9
st
5
= = =1
3 · 5=
__
10
10 2
2
_______________________________________
10
3 av 12 st =
__
9 st
_________________
4
3 av 20 st =
__
15 st
_________________
4
3 av 20 st =
__
12 st
_________________
5
4 · 20 = __
80 = 16
_____
4 av 20 =
__
5
5
_____________________________________
5
2 · 15 = __
30 = 6
_____
2 av 15 =
__
5
5
_____________________________________
5
Höga Trampolin
3
__
6 3 · 6 18
4
3 · __ = ____ = __ = 2 __
7
7
7
7
1
__
2 = ____ = __
1 · __
__
3 · 5 15
3 5 ______________________________________
1
2 = ____ = __ = __
3 · __
__
4 · 3 12 2
4 3 ______________________________________
Ringa in
Vilken multiplikation i rutan ger svaret
3
__
4
Räkna ut
10
3·2
____
1 av 15 st = ________
__
5
st
3
Multiplicera täljare
med täljare och
nämnare med
nämnare.
3
5 · __
8
1
__
·3
4
2
__
5
2
3 __
__
·
8 3
4
1 __
__
·
5 5
3
2 __
__
·
3 5
1
__
1 2
3
1 __
__
·
3 5
3
2 · __
4
5
__
·4
6
5
3 __
__
·
5 4
Bråk och procent
11
Dra streck
1 av en tårta.
Det återstår ___
4
Lasse och Lena delar på den.
Hur mycket får de var?
1
De får ___ var av hela tårtan.
8
Ett bråk
divideras med
ett heltal genom
att nämnaren
multipliceras
med heltalet.
1
___
4
1
1 = ___
_____
= _____
2
8
4·2
2
___
3
2 = ___
1
_____ = _____
2 = ___
2
3·2
6
3
1 · __
1
__
2
2
2
__
4 · __
1
__
5
2
2
__
5
__
6
____
3
5
1
__
2
____
2
15
1 · __
5
__
3
6
1
__
2
1 · __
__
3
5
5
__
4
__
5
____
2
4
2
__
3
____
5
18
Räkna ut
1
__
1
2 = __
____
4
______
2
1
__
1
3 = __
____
9
______
3
1
__
1
2 = __
____
6
______
3
3
__
1
4 = __
____
4
______
3
2
__
1
3 = __
____
6
______
4
1
__
1
2 = __
____
10
______
5
2 Räkna ut. Svara med ett bråk.
3
__
3
5 = __
____
10
______
2
3
__
3
4 = __
____
20
______
5
2
__
1
7 = __
____
14
______
4
3
1 Skriv som minuter.
1 h=
__
6 min
___________
10
18 min 0,3 h = ___________
75 min
1,25 h = ___________
5 = __
9 = __
3
4 + __
__
4 + __
1 =
__
15 15 15 5
___________________________________
15
3
Svara i decimalform.
3 – __
3 =
__
0,75 – 0,3 = 0,45
4
10 _____________________________________
27 = 9
1 · 27 = __
__
Ringa in
Vilka tre bråk i rutan har samma värde?
1 av 27 st? _______________________
3
3
4 Hur många är __
3
5 Räkna ut. Svara i blandad form om det går.
4
__
5
____
2
12
2
__
5
10
__
4
Höga Trampolin
4
__
10
20
__
2
3
__
6
____
3
18
__
3
6
__
6
1
__
2
____
3
2
__
6
____
2
6 · 3 = __
18 = __
3
____
3 =
3
6 ∙ __
5
5
5
_____________________________________
5
2 · 4 = __
8
____
2 · __
4 =
__
3
·
5
15
___________________________________
3
5
4
__
4 = __
4
____
5 =
____
5 · 3 15
_______________________________________
3
Hur gick
det?
5
4
3
2
1
Bråk och procent
13
10
___
= 1 = 100 %
10
En hel är 100 %.
5
1 = 50 %
___
= ___
10
2
En halv är 50 %.
1 = 25 %
__
4
En fjärdedel är 25 %.
Bråkbilder
1
___
= 10 %
10
En tiondel är 10 %.
3 . Hur många procent är ifyllda? ________
75 %
Fyll i___
4
1
__
Hur stor del av figuren är inte ifylld? ________
4
25 %
Hur många procent är inte ifyllda? ________
Bråkbilder
2
20 %
Fyll i ___ . Hur många procent är ifyllda? ________
10
8
__
10
Hur stor del av figuren är inte ifylld? ________
Ringa in
80 %
Hur många procent är inte ifyllda? ________
Ungefär hur stor del av figuren är färgad?
6 . Hur många procent är ifyllda? ________
60 %
Fyll i ___
10
4
__
10 %
50 %
80 %
10 %
40 %
60 %
20 %
50 %
70 %
25 %
50 %
70 %
60 %
90 %
75 %
10
Hur stor del av figuren är inte ifylld? ________
40 %
Hur många procent är inte ifyllda? ________
Dra streck
14
2
__
10
80 %
8
__
10
100 %
1
20 %
5
__
10
90 %
9
__
10
50 %
Höga Trampolin
Bråk och procent
15
Gör klart tabellen
Bild
1
____
0,01
=
=
1%
100
bråkform
decimalform procentform
Decimalform Procentform
1
__
2
0,5
50 %
Ange andelen
3
__
4
0,75
75 %
Svara i
4
__
10
0,4
40 %
7
__
10
0,7
70 %
25
__
70
__
65
__
bråkform
100
_____________
100
_____________
100
_____________
decimalform
0,25
_____________
0,70
_____________
0,65
_____________
procentform
25 %
_____________
70 %
_____________
65 %
_____________
Skriv i decimalform
0,08
8 % = _____________
0,37
37 % = _____________
0,03
3 % = _____________
0,12
12 % = _____________
0,125
12,5 % = _____________
0,035
3,5 % = _____________
0,97
97 % = _____________
1,0
100 % = _____________
1,25
125 % = _____________
Dra streck
16
Bråkform
1
__
= 0,20 = 20 % En femtedel är 20 %.
5
Rita en bråkbild
T.ex.
3 .
Rita en bild och fyll i ___
5
60 %
Hur många procent är ifyllda? ___________
2
__
15
____
100
0,5
15 %
90
____
100
0,2
90 %
40 %
Hur många procent är inte ifyllda? ___________
1
__
2
0,15
25 %
Ringa in
1
__
4
0,90
50 %
2
___
10
0,25
Höga Trampolin
20 %
Hur stor del är inte ifylld? ___________
5
Vilka tal har samma värde i varje ruta?
3
__
4
0,5
3
__
10
75 %
0,75
3
__
5
60 %
5
__
10
0,6
0,3
8
__
10
40 %
8 %
4
__
5
0,80
Bråk och procent
17
Hur mycket är 7 % av 400?
300 kr = 3 kr
____
1 % av 300 kr = 100
4 % av 300 kr = 4 · 3 kr = 12 kr
300 kr = 30 kr
____
10 % av 300 kr =
10
40 % av 300 kr = 4 · 30 kr = 120 kr
400 = 4
____
1 % av 400 =
100
7 % av 400 = 7 · 4 = 28
Eller räkna med decimalform: 0,07 · 400 = 28
4 · 10 %
4·1%
Räkna ut
Välj huvudräkning
eller miniräknare.
Välj ett sätt
som passar dig.
Räkna ut
5
1 % av 500 kr = ___________
kr
50
10 % av 500 kr = ___________
kr
15 · 4 = 60 eller 0,15 · 400
15 % av 400 = ___________________________________________
35
7 % av 500 kr = ___________
kr
350 kr
70 % av 500 kr = ___________
3 · 5,20 = 15,6 eller 0,03 · 520
3 % av 520 = ___________________________________________
45
9 % av 500 kr = ___________
kr
450 kr
90 % av 500 kr = ___________
13 · 6 = 78 eller 0,13 · 600
13 % av 600 = ___________________________________________
6 · 8,10 = 48,6 eller 0,06 · 810
6 % av 810 = ___________________________________________
Dra streck
23 · 1,90 = 43,7 eller 0,23 · 190
23 % av 190 = ___________________________________________
75 % av 600 kr
90 % av 600 kr
594 kr
80 % av 600 kr
450 kr
99 % av 600 kr
540 kr
Räkna ut
6 · 8 kr = 48
kr
6 % av 800 kr = ___________________________
kr
9 · 3 kr = 27
9 % av 300 kr = ___________________________
18
480 kr
1 Hur stor andel av figuren är färgad?
4
__
100
Svara i bråkform
_________
decimalform
0,45 %
_________
45 %
_________
procentform
2 Skriv i decimalform.
0,04 4 % = _________
0,98 98 % = _________
1,05
105 % = _________
3 Räkna ut
kr
20 · 7,5 kr = 150
20 % av 750 kr = ___________________________
60 · 9 = 540 eller 0,6 · 900
60 % av 900 = __________________________________________
kr
60 · 4 kr = 240
60 % av 400 kr = ___________________________
8 · 7,5 = 60 eller 0,08 · 750
8 % av 750 = __________________________________________
Höga Trampolin
Hur gick
det?
Bråk och procent
5
4
3
2
1
19
Ett par byxor kostar 600 kr.
En tågresa kostar 600 kr.
De reas ut med 30 % rabatt
Priset höjs med 20 %.
10 % av 600 kr = 60 kr
Rabatt: 3 · 60 kr = 180 kr
Reapriset blir 600 kr – 180 kr = 420 kr
10 % av 600 kr = 60 kr
Prishöjning: 2 · 60 kr = 120 kr
Nya priset blir 600 kr + 120 kr = 720 kr
I en kommun bor det 14 500 personer.
Kommunens befolkning ökar med 3 %.
Hur många bor där nu?
0,03 · 14 500 = 435
14 500 + 435 = 14 935
Kommunens befolkning är nu 14 935 personer.
Gör klart tabellen
20
Gör klart tabellen
Pris
Rabatt
800 kr
10 %
80 kr
720 kr
Antal invånare
Ökning
Antal invånare
500 kr
20 %
100 kr
400 kr
23 650
4%
24 596
400 kr
30 %
120 kr
280 kr
48 780
5%
51 219
600 kr
25 %
150 kr
450 kr
16 100
4%
16 744
200 kr
15 %
30 kr
170 kr
128 350
6%
136 051
Pris
Prishöjning
500 kr
10 %
50 kr
550 kr
600 kr
30 %
180 kr
780 kr
450 kr
20 %
90 kr
540 kr
400 kr
25 %
100 kr
500 kr
300 kr
15 %
45 kr
345 kr
Höga Trampolin
– 20%
Nytt pris
%
+
10
5 500
4 400
+ 25%
5 500
0%
0%
6 050
5 000
–2
+1
4 000
5 500
5 000
+ 25%
10
%
Prishöjning i kr
Nytt pris
+
Rabatt i kr
+ 10%
Bråk och procent
21
Hur många procent är 2 kr av 8 kr?
2 = 0,25 = 25 %
2 av 8 =__
8
Hur många procent är 1 av 3?
Hur många procent är 30 kr av 40 kr?
1 ≈ 0,33 = 33 %
1 av 3 = __
3
30 = 0,75 = 75 %
30 av 40 =___
40
Räkna ut
Räkna ut
Hur många procent är
Hur många procent är
60 %
3 av 5 = _________
25 %
5 av 20 = _________
25 %
15 av 60 = _________
67 %
2 av 3 ≈ _________
83 %
5 av 6 ≈ _________
63 %
5 av 8 ≈ _________
25 %
1 av 4 = _________
10 %
6 av 60 = _________
80 %
40 av 50 = _________
17 %
1 av 6 ≈ _________
14 %
1 av 7 ≈ _________
44 %
4 av 9 ≈ _________
70 %
7 av 10 = _________
20 %
5 av 25 = _________
20 %
8 av 40 = _________
38 %
3 av 8 ≈ _________
11 %
1 av 9 ≈ _________
86 %
6 av 7 ≈ _________
25 %
200 kr av 800 kr? ________________
50 %
400 kr av 800 kr? ________________
46 %
13 av 28 ≈ _________
47 %
15 av 32 ≈ _________
57 %
12 av 21 ≈ _________
60 %
300 kr av 500 kr? ________________
80 %
400 kr av 500 kr? ________________
64 %
47 av 74 ≈ _________
82 %
37 av 45 ≈ _________
88 %
56 av 64 ≈ _________
10 %
25 kr av 250 kr? ________________
25 %
75 kr av 300 kr? ________________
67 %
63 av 94 ≈ _________
79 %
75 av 95 ≈ _________
76 %
71 av 94 ≈ _________
Dra streck
Dra streck
3 av 6
1 av 3
250 kr av 750 kr
mer än 50 %
140 kr av 980 kr
ungefär 14 %
70 av 90
exakt 50 %
100 kr av 600 kr
ungefär 33 %
40 av 75
mindre än 50 %
160 kr av 960 kr
ungefär 17 %
25 av 75
22
Avrunda till
två decimaler.
Svara i hela
procent.
Höga Trampolin
60 kr av 420 kr
Bråk och procent
23
Räkna ut
Hur mycket är det hela, 100 %, om 4 % är 20 kr?
4 %
1 %
På räknaren:
456 = 9,5
____
48
9,5 · 100 = 950
Eller med
decimaltal:
456 = 950
____
0,48
Hur mycket är det hela, 100 %, om
100 %
950
48 % är 456? __________________
2 400
24 % är 576? __________________
20 kr
Dividera
med 4
20
__ kr = 5 kr
4
Multiplicera
med 100 100 · 5 kr = 500 kr
3 980
25 % är 995? __________________
9 800
16 % är 1 568? __________________
3 875
32 % är 1 240? __________________
Räkna ut
Hur mycket är det hela, 100 %, om
100 000
4,3 % är 4 300? __________________
1 % är 9 kr
100 % är
900 kr
5 % är 45 kr? ____________________________________________________
1 % är
100 % är
7 kr
700 kr
4 % är 28 kr? ____________________________________________________
1 % är
100 % är
5 kr
500 kr
8 % är 40 kr? ____________________________________________________
320 kr
25 % är 80 kr? ______________
500 kr
12 % är 60 kr? ______________
300 kr
20 % är 60 kr? ______________
13 % 65 kr?
300 kr
30 % är 90 kr? ______________
700 kr
20 % är 140 kr? ______________
500 kr
______________
Välj bland svaren i rutan
27 500
3,2 % är 880? __________________
18 000
8,5 % är 1 530? __________________
Ringa in
Vilket svar är mest korrekt?
Hur mycket är det hela, 100 %, om
610 kr
640 kr
7 % är ungefär 45 kr
590 kr
9 % är ungefär 30 kr
330 kr 350 kr 370 kr 17 % är ungefär 210 kr
1 100 kr 1 200 kr
1 300 kr
42 % är ungefär 380 kr
880 kr
900 kr
920 kr
Hur mycket är det hela, 100 %, om
800 kr
4 % är 32 kr? ______________
600 kr
7 % är 42 kr? ______________
600 kr
900 kr
3 % är 27 kr? ______________
700 kr
8 % är 56 kr? ______________
500 kr
7 % är 35 kr? ______________
24
Höga Trampolin
800 kr
700 kr
500 kr
900 kr
Bråk och procent
25
Rabatt innebär
att priset sänks.
Gör klart tabellen
Hur stor är ökningen i procent efter prishöjningen?
500 kr
Pris
Rabatt i kronor
Nytt pris: 550 kr
300 kr
30 kr
Prisökning i kronor: 550 kr – 50 kr = 50 kr
50 = 10 %
Ökning i procent: ___
500
250 kr
150 kr
120 kr
80 kr
50 kr
16 kr
Gammalt pris: 500 kr
550 kr
Gör klart tabellen
Gammalt
Nytt pris
pris
200 kr
230 kr
Ökning i kronor
Ökning i procent
230 kr – 200 kr = 30 kr
30 = 0,15 = 15 %
___
200
100 = 0,25 = 25 %
___
400 kr
500 kr
500 kr – 400 kr = 100 kr
300 kr
450 kr
450 kr – 300 kr = 150 kr
150 kr
450 kr
450 kr – 150 kr = 300 kr
Rabatt i procent
30
___
= 0,10 = 10 %
300
150
___
= 0,6 = 60 %
250
80
___
120 ≈ 0,67 = 67 %
16
___
50 = 0,32 = 32 %
Räkna ut
Hur många procent har priset minskat eller ökat?
25 kr
20 kr
400
150 = 0,5 = 50 %
___
300
300
___
150 = 2 = 200 %
5
__
20 = 25 % höjning
____________________________________
15 kr
9 kr
6
__
= 40 %
minskning
15
____________________________________
80
___
= 10 %
800 kr
800
minskning
____________________________________
720 kr
Ringa in
Hur stor är ökningen i procent?
200 kr ökar till 250 kr
300 kr ökar till 900 kr
60 kr ökar till 72 kr
15 kr ökar till 24 kr
180 kr ökar till 240 kr
26
Höga Trampolin
15 %
100 %
20 %
50 %
23 %
25 %
200 %
30 %
60 %
28 %
35 %
300 %
40 %
70 %
33 %
1 Räkna ut det nya priset.
Pris
450 kr
Rabatt 30 %
315 kr
Nytt pris ___________________
Pris
850 kr
Prishöjning
20 %
1 020 kr__________
Nytt pris _________
Hur gick
det?
2 Hur stor är ökningen i procent?
Gammalt pris
600 kr
Nytt pris
690 kr
15 %
Ökning i procent _________
3 Hur mycket är 100 % om 5 % är 30?
600
_______________________________
5
4
3
2
1
Bråk och procent
27
Lån Sms-lån är ett snabbt sätt att
låna pengar. Betalningstiden är
ofta 30 dagar. Så här kan ett
erbjudande om sms-lån se ut.
Avgift
Ränta
1 000 kr 250 kr
2 000 kr 380 kr
3 000 kr 480 kr
20 kr
35 kr
50 kr
270 kr
415 kr
530 kr
2 000 kr
3 000 kr
1950
2008
5 136 441
7 041 029
9 256 347
37,1 %
från år 1900 till år 1950? _________________________
Avgift + ränta Totalsumman
1 000 kr
1900
Svara i procent
med en decimal
när du löser
uppgifterna.
Med hur många procent ökade befolkningen
Sms-lån blir ofta dyra. Hur mycket mer betalar du tillbaka
efter 30 dagar? Fyll i tabellen. Avrunda till hela procent.
Lån
I tabellen ser du hur Sveriges befolkning har vuxit under
1900-talet fram till 2008.
1 270 kr
2 415 kr
3 530 kr
Ökning i %
31,5 %
från år 1950 till år 2008? _________________________
27 %
21 %
18 %
80,2 %
från år 1900 till år 2008? _________________________
År 2008 fanns det i Sverige 128 497 16-åringar.
Av dessa var 62 322 flickor. Hur många procent var 48,5 % flickor? ____________
Annuitetslån är en typ av lån som betalas tillbaka med
en bestämd summa per månad.
elt
enk !
a
n
t
å
L
billig å
h
c
p
o
atlån
Priv er 8 år
6 ell
Lånebelopp
6 år/månadskostnad
51,5 %
pojkar? ____________
8 år/månadskostnad
25 000 kr
424 kr
328 kr
50 000 kr
828 kr
656 kr
1,4 %
Hur stor andel av Sveriges befolkning var 16-åringar år 2008? ____________
Samma år fanns det 46 624 7-åriga flickor i Sverige.
De utgjorde 48,6 % av alla 7-åringar.
49 310 st
Hur många 7-åriga pojkar fanns det 2008? ____________
1,0 %
Hur stor andel av Sveriges befolkning var 7-åringar år 2008? ____________
Hur mycket har man
totalt betalat tillbaka
efter 6 år respektive
8 år?
Svara i tabellen.
Hur mycket mer än
lånesumman betalar
man igen efter 6 år
respektive 8 år?
Svara med hela procent
i tabellen.
28
Höga Trampolin
Lånebelopp Totalkostnad (6 år) Totalkostnad (8 år)
25 000 kr
50 000 kr
Lånebelopp 25 000 kr
50 000 kr
30 528 kr
59 616 kr
31 488 kr
62 976 kr
Ökning i % (6 år) Ökning i % (8 år)
22 %
19 %
26 %
26 %
Räkna ut antalet invånare.
Gör färdigt tabellen.
Antal invånare
Minskning
Antal invånare
27 300
3%
56 150
4%
118 400
8%
13 620
5%
26 481
53 904
108 928
12 939
Bråk och procent
29
Skriv följande bråk i blandad form.
1
__
Betydelse
Ord
Sidan
andel
En kvot som anger ett förhållande mellan en del och en helhet.
2, 16
annuitetslån
En låneform där låntagaren betalar ett fast belopp varje månad
eller varje år.
28
avrundning
Att ersätta ett tal med ett annat, mindre noggrant tal.
9
blandad form
Tal som är sammansatt av ett heltal och ett bråk som är
mindre än 1.
2
bråk
bråkbilder
Tal som är skrivna med täljare och nämnare.
En figur som man kan använda för att visa ett bråk.
bråkform
Tal som är skrivna som bråk.
7, 16
decimalform
Tal som inte är ett heltal, utan är skrivet med decimaler.
7, 9
del
En del av en helhet.
2
förenkla
Att till exempel förkorta ett bråk eller utföra en beräkning,
så att uttrycket kan skrivas på ett enklare sätt.
8
förkorta
Att dividera både täljare och nämnare i ett bråk med
samma tal. Oftast för att förenkla ett uttryck.
4
förlänga
Att multiplicera både täljare och nämnare i ett bråk med
samma tal. Till exempel för att kunna utföra en addition eller
subtraktion med bråk med huvudräkning. 4
kvot
Resultatet av en division.
9
nämnare
Det som står under bråkstrecket. Kan till exempel vara
ett tal eller en variabel.
2
procent
Hundradelar, %.
14
procentform
Tal skrivet i hundradelar med procenttecken efter, %.
1
rabatt
När ett pris sänks och det blir billigare.
20
täljare
Det som står ovanför bråkstrecket. Kan till exempel vara ett tal
eller en variabel.
2
1 4
5 fjärdedelar ______
1
1 __
3
1 __
7 sjättedelar ______
6
11 åttondelar ______
8
6
__
Vilka bråk kommer sedan?
15
1
___
3
2
___
6
3
___
9
4
___
12
5
__
________
15
6
__
________
18
7
__
________
21
2
___
5
4
___
10
6
___
15
8
___
20
10
__
25
________
12
__
30
________
14
__
35
________
förlängning
Vad kallas det du gjorde? ______________________________
2
14
Förkorta följande bråk så långt som möjligt.
4
8 = __
___
7
14 ________
1
3 = __
___
5
15 ________
3
21 = __
___
5
35 ________
Skriv 75 hundradelar i
7
___
100
bråkform ________
0,75
decimalform ________
75 %
procentform ________
1,5
decimalform ________
150 %
procentform ________
Skriv 15 tiondelar i
15
__
10
bråkform ________
Täljaren är 25 % av 24 och nämnaren är 20 % av 40.
6 = __
3
__
Vilket är bråket? ________
8 4
30 % av 150 kr
15 % av 300 kr = ________
25 kr
25 % av 80 kr = 80 % av ________
20 kr
20 % av 10 kr = 10 % av ________
15 kr
15 % av 60 kr = 60 % av ________
Vilken slutsats kan du dra? Varför?
Det
spelar ingen roll vilken ordning det är, eftersom räknesättet är multiplikation
_____________________________________________________________________
30
Höga Trampolin
Bråk och procent
31
Download