Organic Unities”: • Vad kännetecknar enligt Lemos en organisk

advertisement
Lemos, N. ”Organic Unities”:

Vad kännetecknar enligt Lemos en organisk helhet?

Vilka är de två typer av exempel på organiska helheter som tas upp i artikeln?

Hur ska man förstå invändningen från värdemässig ofullständighet (”evaluative
incompleteness”)?

På vilket sätt bemöter Lemos invändningen från värdemässig ofullständighet?

Vad menar Lemos när han skriver att konditionalismen kanske inte är förenlig med
intrinsikala värdens universalitet?

Hur ska man förstå Lemos när han skriver att både invändningen från värdemässig
ofullständighet och konditionalismen missar vad som är så frånstötande med fall där
någon erfar oförtjänt glädje?
Dancy, J. ”Are There Organic Unities?”:

På vilket sätt tror Dancy att Moores förståelse av superveniens leder honom till att
acceptera idén om organiska helheter?

Hur kritiseras Moores förståelse av superveniens?

Hur argumenterar Dancy mot synsättet att alla värden som inte är intrinsikala istället
måste vara instrumentella?

Hur förklarar Dancy sin idé att delar aldrig kan bidra med värde som de inte har till en
helhet, men att de inte alltid behöver bidra med hela sina värden till en sådan helhet?

Hur resonerar Dancy kring möjligheten att själva arrangemanget hos delar kan bidra
med värde till en helhet?

Vad säger Dancy om oron att hans teori innebär att det inte finns någonting konstant
eller stabilt i värdenas domän?
Brown, C. ”Two Kinds of Holism About Value”:

Vilken position vill Brown argumentera för i sin artikel?

Vad menar Brown när han säger att konditionalismen förser oss med fler värden än vad
vi egentligen behöver?

Hur förstår Brown kopplingen mellan värde och skäl för attityder?

Hur kritiseras Dancys argument för att denna koppling talar mot idén om organiska
helheter?

Vilka exempel använder Brown för att visa att kopplingen mellan värde och skäl för
attityder i själva verket talar mot konditionalismen?
Olson, J. ”Intrinsicalism and Conditionalism About Final Value”:

Vad syftar Olson till när han skriver om intrinsicalism?

Hur ska man förstå invändningen att konditionalismen är strukturellt inkoherent?

Hur bemöter Olson invändningen ifråga?

Hur förstår Olson kopplingen mellan värde och passande attityder (”proper attitudinal
responses”)?

Vad menar Olson med att den så kallade intrinsicalismen drabbas av ett
lokalitetsproblem (”location problem”)?

Vad menar Olson med att den så kallade intrinsicalismen involverar en sorts
schizofreni med avseende på värden?

Vad menar Olson med att konditionalismen är mer teoretiskt sparsam än idén om
organiska helheter?

Hur bemöts argumentet att konditionalismen missar vad som är så frånstötande med
fall där någon erfar oförtjänt glädje?
Download