Preliminär terminsplanering svenska år 8 v. 2 Tal och samtal v. 3 v. 4

advertisement
Preliminär terminsplanering
v. 2 Tal och samtal
v. 3
v. 4
v. 5
v. 6 AO De fyra elementen
v. 7
v. 8 Sportlov
v.9
v. 10
v. 11
v. 12 Sälen
v. 13 Gemensam bokläsning
v. 14
v. 15
v. 16 Påsklov
svenska år 8
Mål: tal och samtal (v. 2-5)
aktivt delta i samtal och diskussioner
och sätta sig in i andras tankar.
redovisa ett arbete muntligt så att
innehållet framgår och är begripligt.
Mål : ifylls senare
Mål: Läsa (v. 12 – 17)
läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt
saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen,
återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det,
läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och
författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka.
Mål: tala
aktivt delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar.
v. 17
v. 18 AO ”1900-talet”
v. 19
v. 20
v. 21
v.22
Mål: ifylls senare
Download