Rutin samt mall för avtal om friskvård på arbetstid

advertisement
Rutin samt mall för avtal om friskvård på arbetstid
Göteborgs Stad har riktlinjer och verktyg för att arbeta med hälso- och arbetsmiljöfrågor
på arbetsplatsen. Friskvårdsförmånerna är en del av friskvårdsarbetet som ingår i det
hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen.
Friskvård på arbetstid kan beslutas om för medarbetare som har arbeten med hög
fysisk och/eller psykisk belastning. Beslut om att genomföra friskvård på arbetstid fattas
av områdeschef. Beslutet skall ha sin grund i det systematiska arbetsmiljöarbetet, utgå
från en konstaterad risk och vara del i en handlingsplan för att förebygga ohälsa.
För att medarbetarna skall vara försäkrade hos AFA under friskvården på arbetstid
behöver det upprättas ett avtal för verksamhetsområdet, där det framgår att beslut om
friskvård på arbetstid är fattat. Ansvarig områdeschef fyller i mallen nedan och skriver
under, därefter skickas avtalet till HR för administrering. Nedan följer en mall för avtal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avtal avseende friskvård på arbetstid
Inom __________[verksamhetsområde]_______har medarbetarna rätt till friskvård på
arbetstid. Hur friskvården organiseras och i vilken omfattning, beslutas av närmsta chef.
Friskvården tas ut när verksamheten tillåter.
___________________
_____________________________
Ort och datum
Underskrift områdeschef
Göteborgs Stad Östra Göteborg  Box 47 107  402 58 GÖTEBORG
E -post: [email protected]  Telefon växel: 031-365 00 00  Telefax: 031-365 30 07
Besöksadress: Förstamajgatan 2 B
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards