Nr 109, Vecka 20, word

advertisement
T
ORSDAGSBLADET
HSO-INFORMATION FRÅN OSS!
NR 109, V.20, 2017. (Årgång 6)
Innehåll
Redaktören har ordet
Biotopia
SeSams föreläsningar i maj 2017
Den uppländska dövhistorien
TÄNKVÄRT
2
3
4
5
6
Redaktören har ordet
Idag den 18 maj 2017, byter Handikappförbunden namn till Funktionsrätt Sverige.
”Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla
delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De förtydligas i FNs konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Denna rätt ryms inom det nya
begreppet funktionsrätt, en person med funktionsnedsättnings rätt till självbestämmande
och full delaktighet. Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och
funktionshinder, som de definieras av Socialstyrelsen.
Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga hos en person.
Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär
för en person i relation till omgivningen.
Funktionsrätt ger en tredje, tillkommande dimension. Det handlar om individens
rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda
lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.”
Namnbytet sker under den tredagar långa konferens som hålls i Haninge i Stockholm,
mellan 16-18 maj i år. I samband med detta lanseras förbundets nya hemsida:
http://funktionsratt.se/
Det är tänkt att samtliga lokala och länsorganisationer ska följa efter, vilket innebär att
HSO Uppsala län såsmåning om kommer byta namn till Funktionsrätt i Uppsala län.
Detta kommer dock inte att gå igenom förrän som tidigast våren 2018, vid nästa
årsstämma. Tills vidare fortsätter vi därför att heta HSO, men ser fram emot
riksorganisationens nya krafttag och ansträngningar under ny titel.
Nahal Ghanbari
Biotopia, information och natur inom räckhåll
Biotopia, tidigare känt som Biologiska museet, är en över 100 år gammal Uppsalainstitution. Det invigdes 1910, och på den tiden kostade årsbiljetten 3 kronor. För
många Uppsalabor är Biotopia en del utav uppväxten och skolgången: här har man
sett dioramor utav djur i sin ”naturliga miljö”, man har undersökt saker i lupp, man
har fått lära sig om växterna i vår svenska natur. Idag är Biotopia ett aktivitetscenter
av unikt slag, med möjligheter till att hyra lokalerna för kvällsföreläsningar och
seminarier, samtidigt som man har program under lov och ledighet för hela familjen.
Mellan 2004-2007 stängde lokalerna för omfattande renoveringar, och sedan dess
har man installerat utställningslokal och samlingslokal, café och utbyggnad med
naturinformation. Dioramor och utställningarna kompletteras med nya ljud- och
ljussystem, och med hjälp utav surfplattor erbjuder man en mer djuplodad
informativ upplevelse.
Mycket utav Biotopias engagemang rör naturen, och vad vi kan göra utomhus.
Museet driver naturblogg, grodblogg, har en rymdkalender, driver Naturpodden och
gör naturfilmer – allt tillgängligt via deras hemsida: http://www.biotopia.nu/besoki-naturen/ I Biotopias naturkalender läggs dessutom regelbundet aktiviteter upp
som är öppna för allmänheten.
Biotopia har också den mest utförliga samlingen utav information om våra
naturreservat, grönområden, Linnéstigar och skogar i Uppsala län. Broschyr efter
broschyr beskriver en naturrikedom i Uppsala som lätt går en förbi, om man inte vet
att det är möjligt att ta sig dit. Material och utskick kompletteras med information
kring tillgänglighetsaspekter: vart finns spänger, rullstolsanpassade bryggor och
badplatser, toaletter och parkeringsplatser.
För medlemmar inom funktionshindersrörelsen är Biotopia ett fantastiskt nav som
borde utnyttjas mer, med en kunnig personal som gärna hjälper till. Om er förening
vill starta en grupp för utomhusaktiviteter men inte vet vilka platser som är
tillgängliga inom länet, gå på naturpromenader men är ovetande om stigar och leder,
eller hålla föreläsningar i en annorlunda och unik miljö, rekommenderas Biotopia
varmt.
http://www.biotopia.nu/
http://www.biotopia.nu/author/naturpodden/
http://www.biotopia.nu/kalender/
Föreläsningar i maj 2017
Tisdagen den
22/5
Kl.13.30–
15.30
”Var är vi nu?”
Vi kommer från många länder.
Vi bär på många erfarenheter och behov.
Vi tillsammans kan skapa en gata att mötas på. Både som en metafor och i verkligheten.
I SeSam-anda lär vi tillsammans mer om oss själva och vår annanskap.
Föreläsare: Lars Albinsson, Med.dr., överläkare i psykiatri. Turid Apelgårdh, diakon och
samhällskonstnär.
Lokal: Blå Rummet, Grevgatan 32, Tierp
Tisdagen den
30/5
Kl.13.30–
15.30
Vård- och stödsamordning – psykiatrisk rehabilitering i samverkan
Vård- och stödsamordning är en svensk översättning av ACT (Assertive Community
Treatment), som utvecklades av Ian Falloon på 1980-talet i USA. Metoden riktar sig till
personer med omfattande funktionsnedsättning till följd av psykisk ohälsa, och innebär att
personal från kommun och psykiatri arbetar tillsammans enligt ett metodprogram, mest känt
som Integrerad Psykiatri. Brukarens närstående involveras också i arbetet. Syftet är att öka
delaktigheten hos brukarna och deras närstående, och bidra till ökad självständighet och en
högre livskvalitet.
Om föreläsarna: Liselotte Sjögren, projektledare och kurator och Catarina Sotterman
metodstödjare och handläggare.
Liselotte Sjögren är kurator på Affektiv Mottagning 2, och projektledare för
implementeringen av vård- och stödsamordning i länet, med uppdrag från både kommun
och psykiatri. Liselotte är även metodhandledare och utbildare i vård- och stödsamordning.
Catarina Sotterman är handläggare inom socialpsykiatrin i Östhammar och
metodhandledare och utbildare i vård- och stödsamordning.
Lokal: Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek
Anmälan: www.sesamuppsala.se, [email protected]
eller 072-201 8971 (röstbrevlåda finns). Lämna kontaktuppgift.
Hjärtligt välkomna till SeSams kostnadsfria föreläsningar.
Efterlängtad bok om uppländska
dövsamhället genom åren.
Paret Urban och Johanna Mesch har skrivit en ny bok som erbjuder en
historisk återblick om det uppländska dövsamhället under drygt 110 år,
särskilt för Uppsalas Läns Dövas Förening, Uppsala Läns Dövas
Pensionärsförening, Motorklubben Upplandia, Idrottsklubben Adils, Uppsala
Dövas Sportfiskeklubb, Broby Dövas Idrottsklubb, Ungdomsklubben
Kungsängsliljan, Uppsala Dövas Byggnadsförening och Uppsala Dövstummas
Schackklubb.
Boken handlar mestadels om dövas självbestämmande, visioner, ledarskap,
teckenspråksgemenskap och glädje samt om föreningslivet inom det
uppländska dövsamhället samt hur föreningar bildades och utvecklades.
FÖRSÄLJNING
Boken, Den Uppländska dövhistorien, säljs på Dövas Hus i Uppsala för 400 kr.
Ni kan beställa hem boken genom vår hemsida uldf.launchrock.com, där det
finns mer information. Eller ta kontakt med Dövas Hus på e-postadress,
[email protected]
Antal sidor: 344 sidor.
Pärm: Inbunden, hårdpärm med rundad rygg.
Författare: Urban och Johanna Mesch. Dimension: 220 x 255 x 25 mm.
Administrativ avgift tillkommer på hemleverans.
KONTAKT
Uppsala Läns Dövas Förening
Timmermansgatan 11
753 33 Uppsala
E-post: [email protected]
Hemsida: uldf.launchrock.com
Skype: bergerholm
TÄNKVÄRT
”Det är viktigt för vår hälsa och våra liv att vi
har roligt och njuter av livet.
Gör något varje dag som får ditt hjärta att
sjunga.”
Marcia Wieder –
professionell talare, författare och visionär.
Redaktör: Nahal Ghanbari, [email protected]
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, [email protected], 018 – 560 911, 072-532 4522
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards