Hälsning från våra missionärer i Senegal: JULES: På söndag den

advertisement
Hälsning från våra missionärer i Senegal:
JULES:
På söndag den 29: e mars besökte jag en gudstjänst där en
predikant som hade planerat ett uppdrag med betoning på
tjänsten. Han gav oss en introduktion i missionens utmaning
där det är ett fåtal i de små kyrkorna och de är nya i den kristna tron,
och få dem att förstå att vi är kallade för mission.
Då jag satt långt fram såg jag de många färgglada flaggorna som
visades som representerade många länder där deltagarna kom ifrån.
Musiken och sången handlade om mission.
Lite senare i gudstjänsten, var jag kallade att ge ett vittnesbörd om vårt
uppdrag och arbete i Senegal.
Jag talade och påminde alla som deltog om Guds ord
skrivet i Romarbrevet 15: "Det har alltid varit min ambition att
predika evangeliet där Kristus inte var känd "(v. 20).
Allt som pågick i gudstjänsten fokuserades på det uppdrag vi som kyrka har;
att missionera. Det resulterade i en tillbedjan och lovsång till Gud som
kallar oss att missionera och evangelisera.
Även den kyrkan är fortfarande liten med få med Senegalesiskt ursprung,
talade ledaren om vikten att introducera dem till att de har ett uppdrag.
Eftersom det är de som kommer att förkunna Jesus till sina landsmän i
hela Senegal, det var en mycket gripande ögonblick.
-------------------------------MARIE-JOSEE:
I solidaritet med alla evangeliska kyrkor i Senegal
och särskilt för kvinnorna, var det en organiserad bönemarsh
under tystnad i Dakar den 7 mars 2015.
Vi bad för fred i Senegal och proklamera namnet
Jesus som namnet framför alla namn, i ett land
där Jesus accepteras precis som en profet, men inte
som den Guds son som han är.
Kvinnor marscherade i tystnad, höll i plakat med olika
bildtexter på bön, fred och frälsning som finns bara i Jesus.
Vid slutet den dagen erbjöds kvinnorna att lyssna på en
musikal/konsert, vi sjöng och prisade Herren Jesus.
Även att det var ett fåtal människor som deltog vid konserten, men
att de kom visade på en handling av en enastående mod och
beslutsamhet. Senegals människor är fredliga, 94% av dem är muslimer
och ser sig som ett sekulariserat land.
Fortsätt att be för kyrkan i Senegal, vi behöver fler arbetare.
Download