Uppföljningsmottagning

advertisement
Vem kan jag kontakta?
Om du har några frågor eller funderingar före och mellan mottagningsbesöken är du välkommen att kontakta vår specialsjuksköterska Kirsti. Mottagningsteamet består av:
för unga vuxna
Överläkare: Marianne Jarfelt
Specialsjuksköterska: Kirsti Pekkanen
[email protected]
Telefon: 0700 822725
Kurator: Christina Malmström
[email protected]
Telefon: 0707 807660
Besöksadress:
Jubileumskliniken, Blå Stråket 2, plan 2
Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg
Öppettider, endast bokade besök:
Måndagar 1300-1900
Onsdagar 1300-1700
Mottagningen utvecklas med stöd av
Regionalt cancercentrum Väst
Uppföljningsmottagning
130107
Uppföljningsmottagningen finns till för dig som
är mellan 18 och ca 30 år och har:
- haft cancer eller en annan diagnos som behandlats av
en barncancerspecialist före 18 års ålder
- haft en icke cancerdiagnos som gjorde att du var
tvungen att genomgå en benmärgs-/stamcellstransplantation före 18 års ålder
- avslutat din cancerbehandling för minst 5 år sedan och
är mellan 18 och ca 30 år.
Varför ska jag komma till mottagningen?
Du erbjuds bland annat:
- att träffa läkare, specialsjuksköterska och kurator
tillsammans eller var och en för sig en eller flera gånger
- möjlighet att få svar på dina eventuella frågor kring
din cancersjukdom och behandling
- en sammanfattning av den behandling du fått och en
uppdaterad uppföljningsplan när det är aktuellt
- information om möjliga sena biverkningar som just din
behandling kan orsaka
- en specialsjuksköterska som kontaktperson som kan
koordinera dina eventuella vårdbehov
- möjlighet att prata om livstilsfrågor och få stöttning
med detta om du önskar
Före besöket får du fylla i ett formulär där det även är
viktigt att du anger vilka mediciner du äter just nu och
om du har någon pågående läkarkontakt. Detta för att vi
ska kunna fokusera på det som är mest angeläget för
dig.
Sena biverkningar
Delar av den behandling du fått kan orsaka andra
problem, dessa kallas sena biverkningar. Sena
biverkningar kan ge symtom många år efter din
cancerbehandling.
Under ditt mottagningsbesök kommer vi att diskutera
möjliga biverkningar till följd av din behandling. För att
vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är det viktigt att du
berättar för oss om alla dina funderingar och eventuella
symtom.
En del sena biverkningar kräver specialistvård och du
kommer då att få hjälp med remiss och tidbokning.
Risken för att få en sen biverkan beror på vilken cancer
du haft och vilken behandling du genomgått.
Några exempel på sena biverkningar: hormonstörningar,
hjärtpåverkan, påverkan på din fertilitet.
Download