och litteraturen. Med de röda trådarna vill jag guida besökaren till att

advertisement
och litteraturen. Med de röda trådarna vill jag guida besökaren till att finna sina egna vägar till läsupplevelser i biblioteksrummet. Genom hur vi agerar i rummet kan vi stödja läsandet som social aktivitet
och gemenskapande interaktion. Vår uppgift är att lyssna, fånga tillfället som uppstår och föra läsaren
vidare i viljan att fortsätta läsa.
Följ den röda tråden
På Stadsbiblioteket i Malmö finns skönlitteraturen på andra våningen i den delen av biblioteket som
kallas Ljusets kalender. Det är ett stort öppet rum med mycket medier och många intryck som är svårt
att överblicka och som kan kännas både överväldigande och svårt att orientera sig i. Det är också ett
rum som kan upplevas som stökigt med mycket ljud och intryck. Direkt när man kommer upp för
trappan finns kopieringsapparater/skrivare, datorer och lite olika skyltningar. Avdelningen för barn
mellan nio och 12 år, Balagan, ligger till vänster och det kan vara en hel del spring in och ut. För
tillfället finns dessutom småbarnsavdelningen på tredje våningen vilket påverkar ljudnivån påtagligt
även på andra våningen. Men det är ett stort och vackert rum med stora möjligheter för att skapa både
avskildhet och aktivitet.
Genom att det händer något som har med läsande och litteratur att göra när man kommer in i
rummet vill jag se om det på något sätt gör det lättare för besökarna både att ta kontakt och att med
vägledning röra sig mer självständigt i rummet. I ett rum med utmaningar men också potentialer är
det viktigt hur vi agerar och använder ytan läsfrämjande.
Den aktion jag valt att genomföra är en form av skattjakt, Röda tråden, som pågår under en begränsad
tid. Det första som möter besökaren i biblioteksrummet är en skyltning. Syftet med skyltningen är
att förhoppningsvis överraska och skapa nyfikenhet. Skyltning är en del av bibliotekets redaktionella
arbete med vad vi väljer att lyfta fram. Böcker som skyltas lånas ut mer och besökaren känner sig
trygg med att någon valt ut boken. I den här skyltningen finns den första ledtråden till de olika röda
trådarna med en kort presentation av boken som är målet och temat för tråden.
Efter att ha valt en röd tråd följer deltageren den mellan olika platser i Ljusets kalender. På samtliga
ledtrådar som ingår finns en kort presentation av den sista boken, detta blir temat för den röda tråden.
38 | AKTIONSFORSKANDE BIBLIOTEKARIER – EN RAPPORT OM LÄSFRÄMJANDE VERKSAMHET
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards