Memory med djur och växter vi har sett

advertisement
Memory med djur och växter vi har sett
Mål:
Kunna känna igen/namnge några växter och djur
Material:
 Bilder på djur och växter som klassen har sett.
Övning:
 Skapa ett memory över de växter och djur som gruppen har sett tillsammans.
Bildmaterialet utökas och förändras allteftersom det upptäcks nya växter och djur.
Det finns olika alternativ att välja mellan:
o Två kort som är exakt lika
o Ett bildkort och ett namnkort
o Ett bildkort och ett bildkort med en detalj (se nästföljande sidor).
 Spela med korten.
Foto: © Malmö stad / Eva Hörnblad
MALMÖ STAD
Pedagogisk Inspiration Malmö
[email protected]
Download