Tillsammans går vi igenom: - Big Bang - Planeterna

advertisement
vt.2011
Tillsammans går vi igenom:
- Big Bang
- Planeterna
- Andra fenomen i rymden
- Solen
- Månen
Vi gör det genom att titta på film, titta i böcker, läser och
pratar. Vi kommer även att skapa olika saker.
Alla väljer något som man vill veta mer om ”forska”
vidare kring och gör ett eget arbete som sedan redovisas.
Vi hjälps åt att leta reda på mer fakta och bestämmer på vilket
sätt man skall redovisa.
Efter temaarbetet har eleverna kännedom om några planeter
och om månen,
känner till solens betydelse för oss.
Vi avslutar genom ha en frågesport i olika lag, det är eleverna
som har önskat frågesport. Genom detta så observerar och hör
jag om eleven har förstått de olika målen. Jag ser och hör det
även under arbetets gång.
Download