Psykisk ohälsa 2006 Gymn åk2

advertisement
100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0
Kis
ta
Rin
ke
Sp
by
ån
g
a/T
Hä
ss
en
elb
sta
y /V
äll
ing
by
Br
om
Ku
ma
ng
sh
olm
en
No
rrm
alm
Ös
ter
Ma
ma
ria
lm
/G
am
la
s ta
Ka
n
tar
in a
/So
En
fi a
sk
ed
e /Å
rs t
a
Sk
a rp
nä
ck
Fa
rs t
a
Va
n tö
r
Älv
s jö
Lil
jeh
ol m
en
Hä
ge
rs t
en
Sk
ä rh
olm
en
St
oc
kh
olm
Elever som haft huvudvärk
en gång i veckan eller mer
Pojke
42
36
25
1
42
22
24
19
40
32
33
16
28
18
Psykisk ohälsa 2006
14
28
11
13
Flicka
38
12
39
31
18
43
20
19
46
15
48
36
17
13
53
41
32
16
37
23
18
Gymn åk2
2
29
32
22
33
27
18
23
12
15
Psykisk ohälsa 2006
29
18
21
12
32
21 20
22
12
15
22 19
22
Va
n tö
r
Älv
s jö
Lil
jeh
ol m
en
Hä
ge
rs t
en
Sk
ä rh
olm
en
St
oc
kh
olm
32 30
33
ta
Pojke
Fa
rs
Rin
ke
Sp
by
ån
ga
Hä
/T e
ss
ns
elb
ta
y /V
äll
ing
by
Br
om
Ku
ma
ng
sh
olm
en
No
rrm
alm
Ös
ter
Ma
ma
ria
lm
/G
am
la
s ta
Ka
n
tar
in a
/So
En
fi a
sk
ed
e /Å
rs t
a
Sk
a rp
nä
ck
100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0
Kis
ta
Elever som har dålig aptit
en gång i veckan eller mer
Flicka
35
40
23
28
16
17
40
32
32
21
22
28
19
Gymn åk2
Rin
ke
Sp
by
ån
g
a/T
Hä
en
ss
sta
elb
y /V
äll
ing
by
Br
om
Ku
ma
ng
sh
olm
en
No
rrm
alm
Ös
ter
Ma
ma
ria
lm
/G
am
la
s ta
Ka
n
tar
in a
/So
En
fi a
sk
ed
e /Å
rs t
a
Sk
a rp
nä
ck
Fa
rs t
a
Va
n tö
r
Älv
s jö
Lil
jeh
ol m
en
Hä
ge
rs t
en
Sk
ä rh
olm
en
St
oc
kh
olm
100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0
Kis
ta
Elever som haft nervös mage
en gång i veckan eller mer
Pojke
32
3
34
17
35
26 25 25
29
11
27
17
10
Psykisk ohälsa 2006
24
30
15
12
28
8
Flicka
41
48
33
23
20 22
14
7
16
37
32
38
13
29
19
13
20
10
31
15
Gymn åk2
Elever som haft svårt att somna
en gång i veckan eller mer
Pojke
63
56
39
46
44
38
38
41
41
44
42
36
35
48
39
44
35
48 46
49
37 38 39
39
55
53
43
47
39
33
37
ta
27
Fa
rs
Rin
ke
Sp
by
ån
ga
Hä
/T e
ss
ns
elb
ta
y /V
äll
ing
by
Br
om
Ku
ma
ng
sh
olm
en
No
rrm
alm
Ös
ter
Ma
ma
ria
lm
/G
am
la
s ta
Ka
n
tar
in a
/So
En
fi a
sk
ed
e /Å
rs t
a
Sk
a rp
nä
ck
4
48
45
29
Psykisk ohälsa 2006
51
Va
n tö
r
Älv
s jö
Lil
jeh
ol m
en
Hä
ge
rs t
en
Sk
ä rh
olm
en
St
oc
kh
olm
48
41
Kis
ta
100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0
Flicka
Gymn åk2
Elever som sovit oroligt och vaknat under natten
en gång i veckan eller mer
Pojke
28
25
16
11
15
9
25
22
21
14
8
8
27
23
9
20
9
18
15
30
10
35
33
27
22
17
8
33
29
11
14
13
13
6
14
8
25
11
Kis
ta
Rin
ke
Sp
by
ån
g
a
Hä
/T e
ss
ns
elb
ta
y /V
äll
ing
by
Br
om
Ku
ma
ng
sh
olm
en
No
rrm
alm
Ös
ter
Ma
ma
ria
lm
/G
am
la
s ta
Ka
n
tar
in a
/So
En
fi a
sk
ed
e /Å
rs t
a
Sk
a rp
nä
ck
Fa
rs t
a
Va
n tö
r
Älv
s jö
Lil
jeh
ol m
en
Hä
ge
rs t
en
Sk
ä rh
olm
en
St
oc
kh
olm
100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0
Flicka
Psykisk ohälsa 2006
5
Gymn åk2
Elever som ofta känner sig ledsna och deppiga
utan att veta varför
Pojke
50
33
30
20
18
34
31
16
37
33
41
36
30
29
29
21
11
14
12
10
7
12
15
15
35
34
21
20
12
12
39
34
36
33
25
17
17
15
Rin
ke
Sp
by
ån
ga
Hä
/T e
ss
ns
elb
ta
y /V
äll
ing
by
Br
om
Ku
ma
ng
sh
olm
en
No
rrm
alm
Ös
ter
Ma
ma
ria
lm
/G
am
la
s ta
Ka
n
tar
in a
/So
En
fi a
sk
ed
e /Å
rs t
a
Sk
a rp
nä
ck
Fa
rs t
a
Va
n tö
r
Älv
s jö
Lil
jeh
ol m
en
Hä
ge
rs t
en
Sk
ä rh
olm
en
St
oc
kh
olm
Kis
ta
100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0
Flicka
Psykisk ohälsa 2006
6
Gymn åk2
Rin
ke
Sp
by
ån
ga
Hä
/T e
ss
ns
elb
ta
y /V
äll
ing
by
Br
om
Ku
ma
ng
sh
olm
en
No
rrm
alm
Ös
ter
Ma
ma
ria
lm
/G
am
la
s ta
Ka
n
tar
in a
/So
En
fi a
sk
ed
e /Å
rs t
a
Sk
a rp
nä
ck
Fa
rs t
a
Va
n tö
r
Älv
s jö
Lil
jeh
ol m
en
Hä
ge
rs t
en
Sk
ä rh
olm
en
St
oc
kh
olm
10
5
Kis
ta
Elever som ofta känner sig rädda
utan att veta varför
Pojke
% 20
15
11
7
4
3
7
2
5
7
2
9
3 4
3
Psykisk ohälsa 2006
3
5
1
1
3
Flicka
40
35
30
25
7
9
1
1 2
3
2
5
6
2
8
2
5
3 3
3 4
2
5
0
Gymn åk2
Rin
ke
Sp
by
ån
g
a/T
Hä
en
ss
sta
elb
y /V
äll
ing
by
Br
om
Ku
ma
ng
sh
olm
en
No
rrm
alm
Ös
ter
Ma
ma
ria
lm
/G
am
la
s ta
Ka
n
tar
in a
/So
En
fi a
sk
ed
e /Å
rs t
a
Sk
a rp
nä
ck
Fa
rs t
a
Va
n tö
r
Älv
s jö
Lil
jeh
ol m
en
Hä
ge
rs t
en
Sk
ä rh
olm
en
St
oc
kh
olm
100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0
Kis
ta
Elever som oftast är nöjda med sitt utseende
Pojke
75
79
67
8
83
75
80
62
82
59
81
Psykisk ohälsa 2006
85
79
64
58
80
71
62
66
Flicka
83
66
88
70 72 69
76
76 75
82
57
80
76
59
78
63
80
67
64
53
Gymn åk2
Rin
ke
Sp
by
ån
ga
Hä
/T e
ss
ns
elb
ta
y /V
äll
ing
by
Br
om
Ku
ma
ng
sh
olm
en
No
rrm
alm
Ös
ter
Ma
ma
ria
lm
/G
am
la
s ta
Ka
n
tar
in a
/So
En
fi a
sk
ed
e /Å
rs t
a
Sk
a rp
nä
ck
Fa
rs t
a
Va
n tö
r
Älv
s jö
Lil
jeh
ol m
en
Hä
ge
rs t
en
Sk
ä rh
olm
en
St
oc
kh
olm
100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0
Kis
ta
Elever som skulle vilja ändra mycket på sig själva
Pojke
20
9
26 2526
30
14
29
14
30
21
9
13
Psykisk ohälsa 2006
10
24
8
26
11
11
Flicka
34
33
21
25
11
2020 19
27
32
38
22
24
15
15
27
20
27
7
14
Gymn åk2
22
11
14
11
10
5
10
13
6
6
20
6
20
7
Psykisk ohälsa 2006
19
15
9
6
19
5
19
14
13 12
9
5
Va
n tö
r
Älv
s jö
Lil
jeh
ol m
en
Hä
ge
rs t
en
Sk
ä rh
olm
en
St
oc
kh
olm
25
ta
Pojke
Fa
rs
Rin
ke
Sp
by
ån
ga
Hä
/T e
ss
ns
elb
ta
y /V
äll
ing
by
Br
om
Ku
ma
ng
sh
olm
en
No
rrm
alm
Ös
ter
Ma
ma
ria
lm
/G
am
la
s ta
Ka
n
tar
in a
/So
En
fi a
sk
ed
e /Å
rs t
a
Sk
a rp
nä
ck
% 20
15
Kis
ta
Elever som ofta tycker att de inget duger till
Flicka
40
35
30
23
25
18
16
19
10
7
19
10
11
18
14
10
13
8
0
Gymn åk2
26
17
20
10
5
11
19
13
15
25
21
20
22
15
Psykisk ohälsa 2006
21
18
22
24
18
19 20
15
15
15
Va
n tö
r
Älv
s jö
Lil
jeh
ol m
en
Hä
ge
rs t
en
Sk
ä rh
olm
en
St
oc
kh
olm
35
30
ta
Pojke
Fa
rs
25
Rin
ke
Sp
by
ån
ga
/T e
Hä
ss
ns
elb
ta
y /V
äll
ing
by
Br
om
ma
Ku
ng
sh
olm
en
No
rrm
alm
Ös
ter
Ma
ma
ria
lm
/G
am
la
s ta
Ka
n
tar
in a
/So
En
fi a
sk
ed
e /Å
rs t
a
Sk
a rp
nä
ck
% 20
15
Kis
ta
Elever som ofta känner sig slöa och olustiga
Flicka
40
35
30
27
26
23
23
17
25
21
24 25
27
21
23
18
18
9
0
Gymn åk2
Elever som ofta tycker att det är
riktigt härligt att leva
Pojke
65
61
72
72
62
74 75
70
62
72
68
62
62
65
69
75
72 71 70
64 62
69
62
66
69
69
64 63
50
69
65
55
60
64
Rin
ke
Sp
by
ån
ga
Hä
/T e
ss
ns
elb
ta
y /V
äll
ing
by
Br
om
Ku
ma
ng
sh
olm
en
No
rrm
alm
Ös
ter
Ma
ma
ria
lm
/G
am
la
s ta
Ka
n
tar
in a
/So
En
fi a
sk
ed
e /Å
rs t
a
Sk
a rp
nä
ck
Fa
rs t
a
Va
n tö
r
Älv
s jö
Lil
jeh
ol m
en
Hä
ge
rs t
en
Sk
ä rh
olm
en
St
oc
kh
olm
55
59
67 65
Kis
ta
100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0
Flicka
Psykisk ohälsa 2006
12
Gymn åk2
Download