Hej medlem - Cloudinary

advertisement
Östersund den 23 september 2016
Hej alla medlemmar!
Återigen är det dags för medlemsinformation. Denna
höst har det blivit en del förändringar gällande
bemanningen på Lärarförbundets
lokalavdelningskontor. Elisabet Rödén har fått nytt
jobb och arbetar nu på barn- och
utbildningsförvaltningen, Jörgen Pettersson har
återgått till heltidstjänst på Fjällängsskolan och Eva
Frank har börjat jobba på Vallaskolan en dag i
veckan. Urban Sandberg vår kassör är vice
ordförande och Emmelie Persson från Lövsta är
huvudskyddsombud. Övriga nya på facklig tid på
kontoret är; Caroline Mattsson från Valla och Lotta
Thander från Storvikens skola. Kom gärna förbi på
Trädgårdsvägen och fika, men ring gärna innan så det
finns nån på plats.
Information gällande lärarlönelyftet
Inom Östersunds kommun, JGY samt Prolympia har
arbetsgivarna meddelat att man kommer att ta del av
lärarlönelyftet. Detta är en statlig satsning som
riksdagen beslutat omkring och som ligger helt
utanför partssystemet. Lärarlönelyftet innebär att
arbetsgivaren kommer att fördela ut pengar på ca
30% av de anställda som man bedömer vara särskilt
yrkesskickliga. Inom Östersunds kommun kommer
man att lägga ut 2500:- per person till de utvalda, JGY
väljer att göra likadant förutom att man skjuter till en
del pengar för att kunna omfatta några fler, som då
får lägre summor och Prolympia väljer att
differentiera utläggen. Inom Lärarförbundet är vi
naturligtvis glada över att det går satsningar till lärare
men att detta också kan komma att ställa till
bekymmer eftersom det är många som inte får del av
dessa pengar. Därför kommer vi naturligtvis även i
fortsättningen driva att alla lärarlöner måste upp. Det
handlar om att behålla lärarna i yrket!
Löneöversynen 2017
Östersunds kommun
Inför löneöversynen 2017 har Lärarförbundet yrkat
på fortsatta satsningar på lärarlöner. Vi vet ju alla att det
fattas allt fler lärare och att det är en ödesfråga för
Sverige att vi lyckas rekrytera unga in i läraryrket. Den
3/11 är det löneöverläggning för Östersunds
kommun och till dess ska vi ha bestämt oss för om vi
ska ha lönesättande samtal eller traditionell
förhandling med värderande lönesamtal som vi hade i
år. Vår erfarenhet av förhandlingsmodellen är att vi
för första gången på många år fått en bättre överblick
över lönesättningen och kunnat påtala brister gällande
en del medlemmars löner. Vi har på detta vis kunnat
påverka till en mera rättssäker löneprocess och
därmed bidragit till att få in mer pengar i
lönesystemet.
Inför kommande löneöversyn behöver vi veta vad du
tycker och tar gärna emot kommentarer. Vi kommer
också att inbjuda till ett medlemsmöte i denna fråga.
Återkommer med datum.
Medlemsaktiviteter
Som nämnts tidigare i texten kommer vi att bjuda in
till Medlemsmöte kring lön.
Vi kommer också att erbjuda en IKEA resa. Vi har en
arbetsgrupp som arbetar med detta. Datum kommer!!
Glöm inte att anmäla dig till Seminariekvällen
den 5/10 kl 19.00 på Wargentinsskolan. Information
kring detta finns på lokalavdelningens hemsida. Du
har fått inbjudan i din mailbox!
Bli medlem
Informera era kollegor om att det just nu är 3
månader gratis att bli medlem i Lärarförbundet.
Det enklaste sättet att bli med hos oss är att sms:a
LÄRARE mellanslag och namnet till tele 72080. Då
hör förbundet av sig och tar alla uppgifter som krävs.
Man kan också gå in via hemsidan och anmäla sig
eller rekvirerar en anmälningsblankett från
lokalavdelningen.
Styrelsen i Lärarförbundets lokalavdelning i
Östersund
Eva Frank, ordf
Download