8_Psykofarmakologiska val enligt Skånelistan 2017

advertisement
Psykofarmakologiska val enligt Skånelistan 2017
ADHD
Alkoholberoende
Återfallsförebyggande
preparat
Vitamintillskott
atomoxetin
metylfenidat
Strattera
Concerta
akamprosat
disulfiram
naltrexon
folsyra
vitamin B-komplex +
vitamin C
Campral
Antabus
Naltrexon
Folsyra
Oralovite
litium
valproinsyra
olanzapin
quetiapin
Lithionit
Ergenyl Retard
Olanzapin 75+
Quetiapin 75+
sertralin
mirtazapin
fluoxetin
Sertralin
Mirtazapin
Fluoxetin
Bipolär sjukdom
Depression
Vuxna
Barn och ungdom
Psykotiska symtom/schizofreni
Peroral behandling
olanzapin
risperidon
aripiprazol
Sömnstörning
Vuxna
Vid missbruk
Barn och ungdom
Olanzapin 75+
Risperidon 75+
Aripiprazol 75+
zopiklon
Zopiklon
propiomazin
Propavan 75+
Se Bakgrundsmaterialet för Skånelistan 2017.
Tillfällig ångest
alimemazin
hydroxizin
oxazepam
Ångestsyndrom (inkl. tvångssyndrom)
sertralin
Theralen 75+
Hydroxizin 75+
Sobril/Oxascand
Sertralin
Om inte annat anges ovan gäller samma rekommendation för vuxna, barn
och ungdom. Se även Äldre – särskilda behandlingsrekommendationer.
För bakgrund till behandlingsrekommendationerna läs psykiatriavsnittet i Skånelistan –
bakgrundsmaterial 2017. www.skane.se/skanelistan
75+ = riskläkemedel för äldre
Download