Telomerase ger celler evigt liv

advertisement
Telomeras ger celler evigt liv
Anna Lindkvist
Precis som vi människor blir äldre åldras också de celler som vår kropp består av. Vi mäter
tiden i minuter, timmar och år, men hur mäter en cell tid och hur gammal blir en cell? Celler
mäter tiden i celldelningar och normala kroppsceller kan dela sig ca 50 gånger innan de
pensioneras. Men hur kommer en cell ihåg hur många gånger den har delat sig?
I våra celler finns DNA, vår arvsmassa, som bl a kodar för ögon och hårfärg. DNA är
uppbyggt av fyra kemiska ämnen och har formen av en dubbel spiral. Ändarna på spiralen
består av långa bitar oviktigt (icke kodande) DNA. Dessa bitar kallas telomerer och skyddar
det viktiga kodande DNA´t. Varje gång en cell delar sig försvinner en bit av telomererna.
Efter 50 celldelningar har mycket av telomererna försvunnit och ytterligare celldelningar
hindras. Våra celler i kroppen har således en begränsad förmåga att dela sig. Cancerceller
däremot är odödliga. Hur kan detta komma sig ?
Enzymer är proteiner som styr kemiska reaktioner i kroppen, det är t ex enzymer som bryter
ner maten vi äter. Telomeras är ett enzym som finns inuti cellen och som kan bygga på nytt
DNA på ändarna av telomererna. Har en cell telomeras kan den därför dela sig fler gånger än
50. Många cancerceller har telomeras och detta bidrar till att dessa celler blir odödliga. De
flesta normala celler har däremot inte telomeras.
Vi kan jämföra en celldelning med att åka ett varv i en karusell. Vid varje varv måste cellen
”betala” med en ”biljett” i form av en bit DNA och efter 50 varv har vanliga celler inga
”biljetter” kvar utan måste hoppa av karusellen. Cancerceller behöver också betala med en bit
DNA men de får även en ny bit DNA från telomeras efter varje varv. Detta leder till att
cancercellen kan åka hur många varv på karusellen som helst. En cancercell är således
odödlig.
Jag har undersökt närvaron av enzymet telomeras i olika cancerceller. Av de undersökta
cellerna hade 80% telomeras. Vidare har jag studerat hur syrebrist påverkar nivåerna av
telomeras. Resultaten här tyder på att obehandlade celler har högre nivåer av telomeras än
celler som odlats under syrebrist.
Varför är det viktigt att studera telomeras? Cancer är en sjukdom där ingen tumör är den
andra lik. Tumörer har olika egenskaper och dessa egenskaper kan förändras under tiden
tumören växer. Därför kan man inte behandla alla cancerformer på samma sätt. Nu när man
har upptäckt att ett stort antal av alla cancerceller har en gemensam egenskap, nämligen
närvaron av telomeras, hoppas man att mediciner som hindrar telomeras att bygga på mera
DNA skall vara effektiva i kampen mot cancer.
Examensarbete i biologi, 20p vid Uppsala Universitet, vårterminen 2000
Institutionen för genetik och patologi
Handledare: Ylva Karlsson
Download