Kraft och rörelse upp 12 o 13

6. KRAFT OCH RÖRELSE
!!7/4!
23/!!Gsjuu!gbmm!pdi!lbtus›sfmtf
23/!Gsjuu!gbmm!pdi!lbtus›sfmtf
MÅL Eleverna ska förstå vad som menas med fritt fall
samt kaströrelse.
I den här uppgiften får du lära dig att räkna på
fritt fall och på kaströrelse.
När ett föremål färdas rakt fram och med konstant
hastighet så är rörelsen likformig. Men när hastigheten ökar så är rörelsen accelererad.
KOMME NTA R Inled med en genomgång om fritt fall och
kast. Använd då gärna demonstrationsförsöken D8–D12
samt OH3. Låt sedan eleverna lösa uppgifterna i uppgift
12.
1. Från en balkong kastas en sten rakt framåt
samtidigt som en annan sten släpps rakt nedåt.
a) Vilken av de båda stenarna kommer först till
marken?
b) Titta på bilden. Hur lång tid tar det för de
båda stenarna att nå marken?
c) Antag att stenen kastas iväg rakt framåt med
hastigheten 10 m/s. Hur långt bort från
huset träffar stenen marken?
d) Med hur mycket ökar stenens fallhastighet
varje sekund?
e) Hur förändras hastigheten i vågrät riktning?
SVA R PÅ FR ÅG OR NA
2. Den här bilden visar hur satelliter skjuts upp
från jorden. Förklara varför satelliten i mitten
börjar röra sig i en bana runt jorden.
OM DU HI NNER
3. Studera bilden. Den grovdragna linjen i diagrammet visar hur hastigheten hos en bil förändras under de tjugo första sekunderna efter
start. Använd diagrammet och försök svara på
frågorna. Hur hög hastighet har bilen efter :
a) 4 s
b) 8 s
c) 12 s
d) 16 s
F
B
C
4. Vilka olika typer av rörelser (likformig, accelererad eller retarderad) utför bilen i intervallet:
a) A–B b) B–C c) C–D d) D–E e) E–F
5. Hur lång sträcka hinner bilen under de fyra
sekunderna i intervallet B–C?
a) Vilken medelhastighet har bilen under de
sex sekunderna i intervallet A–B?
b) Hur lång sträcka hinner bilen under dessa
sex sekunder?
7/4
D
E
1. a) De kommer samtidigt till marken.
b) 5 s
c) 50 m
d) Med 10 m/s varje sekund
e) Den förändras inte alls
2. Den satelliten har sådan hastighet att när den faller så böjer
jorden undan lika mycket.
3. a) 8 m/s
b) 12 m/s
c) 6 m/s
d) 10 m/s
4. a) Accelererad rörelse.
b) Likformig rörelse.
c) Retarderad rörelse.
d) Likformig rörelse.
e) Accelererad rörelse.
5. 48 m
6. a) 6 m/s
b) 36 m
A
Kopiering tillåten. Spektrum Fysik © Liber AB
!!7/5!
24/!Us›hifu!pdi!dfousbms›sfmtf
I den här uppgiften får du arbeta med begreppen
tröghet och centralrörelse.
Wbe!nfobt!nfe!us›hifu@
A Alla föremål har en viss tröghet. Det innebär till
exempel att en kropp måste påverkas av en kraft
för att röra sig. I bilden nedan ser du en bägare
med vatten som står på ett pappersark.
C När du åker buss eller bil känner du ofta av din
egen tröghet. Vid en hastig inbromsning eller
kollision fortsätter din kropp framåt. För att
förhindra svåra skador finns det säkerhetsanordningar i bilar.
1. Vilka anordningar är det?
2. Hur sitter barn säkrast i en bil?
3. Varför måste man ha bilbälte även om man
sitter i baksätet?
4. Många tycker att det är onödigt med bilbälte inne i stan eftersom man åker så sakta.
Vad tror du om ett sådant resonemang?
Dfousbms›sfmtf
D Anna har fäst en kula i ett snöre och svänger
kulan runt en bana.
1. Vad händer med bägaren om du snabbt
rycker undan papperet?
KOMME NTA R Inled med en genomgång, till exempel
med försöken D13–D18. Efter det att eleverna arbetat
med frågorna i den här uppgiften kan du lämpligen avsluta med att visa försök D19–D20.
SVA R PÅ FR ÅG OR NA
A 1. Bägaren står kvar.
2. Det beror på bägarens tröghet.
3. Bägaren följer med.
4. Friktionen.
C 1. Bilbälten
B En vikt står på en vagn. Vagnen rör sig mot en
pall på det sätt som bilden visar.
1. Vad kallas den rörelse som kulan har?
2. När kulan är i läge P släpper Anna snöret.
Vad händer då?
3. Vad kallas den kraft som krävs för att kulan
ska röra sig runt i en cirkelformad bana?
4. Åt vilket håll är kraften riktad?
3. Varför blir det så?
MÅL Eleverna ska lära sig vad som menas med tröghet
och med centralrörelse.
2. Vikten åker framåt.
3. Det beror på viktens tröghet.
4. Vilken kraft påverkar bägaren när du drar i
papperet långsamt?
2. Vad händer med vikten?
7/5
B 1. Vagnen stannar.
2. Varför blir det så?
3. Vad händer om du drar papperet långsamt?
1. Vad händer med vagnen, när den träffar
pallen?
24/!!Us›hifu!pdi!dfousbms›sfmtf
5. Det finns många exempel på centralrörelser. Ett exempel är månen som rör sig runt
jorden. Vilken kraft är centripetalkraft i det
fallet?
2. Små barn ska sitta bakåtvända i barnstol i framsätet
eller i baksätet.
3. Utan bilbälte slungas man framåt över passagerarna i
framsätet vid en kollision. Man skadar då inte bara sig
själv utan också de som sitter där fram.
4. För att man ska klara av att ta emot sig med händerna
får hastigheten inte vara högre än 7 km/h.
D 1. Centralrörelse
2. Kulan fortsätter framåt i den riktning den hade när
Anna släpper snöret.
3. Centripetalkraft
4. Den är riktad in mot centrum.
5. Jordens dragningskraft.
63