Information om sluten läppandning

advertisement
Information om sluten läppandning
Vad är sluten läppandning?
Om du andas ut genom en springa mellan läpparna underlättar det andningen vid andnöd och
ansträngning. Motståndsandning eller pysandning är andra benämningar.
Andningstekniken innebär att du fokuserar på utandningen genom att du ”pyser” luften ut ur
munnen genom lätt slutna läppar. Inandning skall ske lugnt. Sluten läppandning innebär aktiv
utandning. Ett motstånd vid utandningen skapas. Detta hindrar luftvägarna från att pressas ihop
alltför tidigt vid utandning och håller luftvägarna öppna.
Hur gör man?
•
•
•
•
Andas lugnt in via näsan eller munnen och pys sedan luften ut genom munnen. Stanna upp
när du känner att du har lite luft kvar, pressa inte för hårt eller för länge. Du skall inte
tömma lungorna helt.
Upprepa flera andetag i följd, cirka 10-15 st eller flera i lugn rytmisk takt. Du kommer att
märka att utandningen blir längre och lugnare. Du får djupare och långsammare andning.
Öva tekniken i vila.
Tillämpa tekniken under ansträngning, till exempel vid de dagliga sysslorna, trappor, backar
och vid aktiviteter som gör dig andfådd.
Redskap
Det finns flera olika redskap som kan användas vid motståndsandning, till exempel PEP-flaska,
PEP-andningsmask, BA-Tube, mini-PEP. Sjukgymnasten kan rekommendera det som är lämpligt
för dig.
Sjukgymnastiken , EH, 2010.02
Fördelar med tekniken
•
•
•
•
•
•
•
Utandningen underlättas
Syrehalten i blodet förbättras
Andnöden minskar
Andningsfrekvensen blir lugnare
Samarbetet mellan andningsmusklerna förbättras
Inandningen blir djupare
Återhämtningen vid aktivitet förbättras
Länssjukhus Ryhov, sjukgymnastiken
Download