Servohandsken, mer kraft och starkare grepp

advertisement
Servohandsken, mer kraft
och starkare grepp
Starkare grepp och mer kraft
med Servohandsken
Servohandsken tillhör en ny generation användar­
tillvända, kompensatoriska hjälpmedel som
utvecklats med hjälp av modern hälso- och robot­
teknologi. Den ergonomiska Servohandsken
ökar handstyrkan, ger ett stadigare grepp och en
förbättrad fingerkontroll. Med handskens hjälp
ökar uthålligheten och kraften i greppet samtidigt
som belastningen på musklerna minskar.
Användaren bestämmer kraften
Kraften från Servohandsken börjar hos och med
dig – användaren. Användaren ger naturligt signaler­­­
med små fingertryck och handsken adderar den
kraft som behövs. Du som användare behöver inte
manövrera några knappar utan kraften tillförs intuitivt. Precis så lätt och smidigt som det beskrivs.
Servohandsken består av två delar, handsken
samt en Servoväska som kan bäras i bälte, på
­ryggen eller på bröstet.
Användaren bestämmer styrkan
Att plötsligt kunna greppa ett föremål med den
styrka som behövs utan att bli trött, beskrivs av
många som en ”häftig” känsla. Förmågan att t.ex.
lyfta vattenglaset, flytta ett föremål från en plats till
en annan, gripa om sin dator, lunchbricka, tanka
bilen eller plocka och bära både lätta och tunga
föremål kan öka självständigheten hemma eller
möjliggöra en hel arbetsdag.
Handsken tillför kraft till greppet och anpassar
den extra kraften efter användarens behov.
sättningar, förväntningar och behov. Därför
görs en ­individuell inställning och anpassning
av ­handskens funktioner för att säkerställa att
­Servohandsken hjälper och gör den skillnad
som den ska.
För uthållighet, tillgänglighet och
­förbättrad livskvalitet
Möjligheter till nya perspektiv – på
­jobbet och hemma
Ett svagt grepp eller en bristande handstyrka kan
ha många orsaker. Personer med muskel- eller
nervsjukdomar, reumatism, artros, förslitningsoch olycksskador eller hjärnskada kan ha nytta
av ­Servohandsken. Men även vid allmän muskel­
svaghet, ålderssvaghet eller ökad uttröttbarhet
kan Servohandsken bidra till en lättare vardag,
ökad självständighet och ett aktivare liv – både
på ­arbetet och på fritiden.
Alla människor är olika, med olika förut-
Att dagligen begränsas och inte kunna göra
det man önskar kan innebära påfrestningar, ­
oavsett om man är på jobbet eller hemma.
Med ­Servohandsken underlättas många av de
moment som är vanliga hemma vilket gör att
hjälpbehovet minskar. Som arbetshjälpmedel
ger ­Servohandsken personer med nedsatt
hand- eller armfunktion en möjlighet att
komma tillbaka till arbetslivet med samma
eller nya arbetsuppgifter.
Handplockat – om Servohandsken
l Ett personligt krafthjälpmedel för personer med svagt
grepp eller nedsatt handfunktion.
l Gör det lättare att bära, greppa, lyfta, plocka
och hålla.
l Passar i arbetet, i hemmet och för fritidssysslor.
l Finns för höger och vänster hand och i fem storlekar.
l Det finns flera möjligheter att få en Servohandske.
Kontakta Bioservo för mer information.
l Mängden kraft som tillförs bestäms
av användaren.
l Den är ergonomiskt anpassad och lätt
och smidig att bära.
l Handsken ger ett starkt, uthålligt grepp.
l SEM – (Soft Extra Muscles) teknologin
ger handsken unika egenskaper.
l Servohandsken är CE-märkt, registrerad hos
Läkemedelsverket som en medicinskteknisk
produkt klass 1 och har ISO koden
241803/Hjälpmedel för att gripa.
Mer om Bioservo
Bioservo Technologies AB grundades 2006 i ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska
Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Vi kombinerar­­medicinsk kunskap
om människors behov med modern robotteknik för att skapa unika, krafttillförande produkter
för personer med nedsatt muskelstyrka eller i behov av extra kraft. Bioservo Technologies AB har
kontor i Karlshamn och huvudkontor och produktion i Kista norr om Stockholm.
Kontakta oss för mer information! www.bioservo.com
Bioservo Technologies AB › Isafjordsgatan 39 B › 164 40 Kista
Foto: xxx xxx. Form: Heedåheed. Repro: Bildbrepro. Tryck: Ljungbergs Tryckeri. Upplaga: xx xxx, juni 2014
l För personer med muskel- eller
nervsjukdomar, reumatism, artros,
förslitnings- eller olycksskador eller
medfödda eller förvärvade hjärnskador.
Download