Odontologiska Samfundets - Odontologiska Samfundet i Finland rf

Välkommen på Odontologiska Samfundets
Vårutfärd
fredagen den 9 maj 2008
till
Konstmuséet i Mejlans
Vi träffas i museet på Ekuddsvägen 6 i Mejlans innanför dörren, i entréaulan litet före
kl. 17.00. Den guidade rundturen startar prick kl. 17.00 och tar ca en timme.
På utställningen ’Det magiska landskapet’ visas verk ur Tretjakov-galleriets
samlingar (1800-tals konst). De utställda verken är indelade i nio olika ämnesområden: skog, hav, berg, himmel, om natten, de fyra årstiderna, människan och
naturen, vägar och stadsvyer. Landskapet blev redan i början av 1800-talet ett viktigt
motiv inom den ryska konsten. Mot slutet av seklet var landskapsmålningarna inte
längre enbart skildringar av fosterlandets skogar, hav och berg – via dem funderade
konstnärerna också över det ryska folkets identitet. Många av den tidens konstnärer
hörde till konstnärsgruppen Vandrarmålarna (Peredvizjniki), som ville skapa
sanningsenliga bilder av den ryska naturen. Också i anspråkslösa motiv såg man
fosterlandets ansikte och skönhet. Inom landskapsmåleriet var sambandet mellan det
andliga livet och naturen viktigt.
Tretiakovgalleriet grundades av Moskva-köpmannen Pavel Tretiakov (1832-1898).
När han började samla konst beslöt han samtidigt grunda ett museum för rysk konst
som skulle vara öppet för allmänheten. Tretiakov köpte speciellt många verk på
Peredvizjnikis utställningar och han försökte stöda konstnärer som ville att samhället
skulle utvecklas i en mera demokratisk riktning.
Efter museibesöket promenerar vi till restaurangen på Fölisön, där en läcker buffet
väntar. Före middagen håller vi ett kort månadsmöte. Vårutfärdens pris per person:
30 euro. I det subventionerade priset ingår den guidade rundturen på museet, maten,
snaps, vin samt kaffe avec.
Anmäl dig avec till Harriet senast 30.4.! Kläder enligt väder! Ta med sångboken!
Tfn 09-855 99810, fax 09-855 6002, [email protected]