Putin om minoriteters rättigheter

advertisement
Putin om minoriteter s r ättigheter
Översättning:
Traducteur Sans Frontiéres
6 augusti 2013
Den 4 februari 2013, besökte den ryske presidenten Vladimir Putin,
Duman (den ryska riksdagen), där han höll ett tal om spänningarna
relativt minoriteterna i Ryssland:
"I Ryssland bor det ryssar. Varje minoritet, var de än kommer ifrån,
skall, om de vill bo , arbeta och äta i Ryssland, tala ryska och
respektera de ryska lagarna. Om de föredrar sharialagar, då ger vi
dem rådet att flytta till de ställen där dessa utgör landets lag.
Ryssland har inget behov av minoriteter, det är minoriteterna som
behöver Ryssland, och oavsett hur högt de skriker "diskriminering",
kommer vi inte att ge dem några särskilda privilegier, eller försöka
ändra våra lagar till att passa deras önskemål. Skall vi överleva som
nation, då måste vi ta lärdom av USA:s, Englands, Hollands och
Frankrikes självmord. Ryska seder och traditioner stämmer inte
överens med den brist på kultur eller den primitiva livsstilen hos de
flesta minoriteter. När den här hedervärda lagstiftande församlingen
betänker skapande av nya lagar, bör den ha i åtanke att minoriterna
inte är ryssar och i första hand ta hänsyn till det nationella
intresset."
Politikerna i duman gav Putin en fem minuters stående ovation.
Download