SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-01-29
Besvaras senast
2017-02-08 kl. 12.00
Till utrikesminister Margot Wallström (S)
2016/17:746 Misshandel i hemmet
Den 25 januari röstade den ryska duman för att sänka straffet för misshandel
inom hemmet. Det innebär att våld som inte leder till att någon skadad behöver
sjukhusvård avkriminaliseras. Misshandeln ska i stället registreras som ett
administrativt brott. Den som slår en partner eller ett barn kommer att få böta
ungefär lika mycket som den som kört för fort eller dömas till upp till 15 dagars
fängelse. År 2015 registrerade polisen 50 750 fall av hustrumisshandel.
Lagändringen är inte en isolerad händelse utan en i raden av åtgärder som den
ryska regeringen vidtagit i traditionalistiskt konservativ och auktoritär riktning.
Hbtq-personers rättigheter har kraftigt inskränkts, samtidigt som pressfriheten
kringskurits och civilsamhället hindrats. Putin för Ryssland i en ständigt mer
auktoritär riktning.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesministern:
På vilket sätt kommer utrikesministern att agera för att markera mot den ryska
lagändringen om misshandel i hemmet?
………………………………………
Birgitta Ohlsson (L)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
Lisa Gunnfors
2 (2)