Mål och metoder
Ryska
Lätta ord och alfabetet
•
•
•
•
•
•
•
Mycket skrivande på dator, lätta ord
Lätta meningar
Tio svåra ord per gång
Säga dem högt och upprepa
Träna i grupp
Läsa bekanta ord först
Hälsa och presentera sig
Likheter med svenska
• Internationella ord:
• Комитет, хоккей, радио, газета, магазин,
трактор, машина, шоколад, вино
• Lånord från nordeuropeiska språk
• Лук, бутерброд, галстук, апельсин
• Ryska lånord i svenska och finska:
sininen, sata, majakka, budka, remont,
penal, robot, meri, pirog, vodka,
kosmonaut, kolchos, blini, borsjtj
Mera likheter
• Urgamla indoeuropeiska ord
• Ibland bara två tre bokstäver desamma:
• Молоко, берёза, дочь, ночь, дверь,
город, море, вода, вижу, сижу, один, два,
три, десять,
Kontext
•
•
•
•
•
Bilder
Situationer
Dialog: fråga – svar
Genrer i film och musik
Allmänbildning: Kultur, geografi, politik,
sport, etc.
• Ny teknik, t.ex. automatisk översättning
FRÅN ryska till engelska
Mål
• Se att ryska är ett språk som man KAN
lära sig
• Läsa rysk text
• Fraser i bestämda situationer
• Enkla meningar, frågor och svar
• Beredskap att använda
• Lust att fortsätta (och veta hur)
Mål
• Hitta sätt att använda språket som är
roliga (egen stil)
• Kombinera med egna intressen
• Tro att man lär sig av sin egen aktivitet
• Mod att vara social med språket
• Nöjd med sin egen utvecklingstakt/-väg
• Ork och fantasi att alltid göra NÅGOT
Metoder
•
•
•
•
•
•
•
Uppdrag, resultat, utvärdering
Något bekant, något obekant
Repetition och minnesteknik
Kort och ofta
Sammanhang och bilder
Anteckna och skriva av text
Känna igen orddelar (stammar och infinitiv
för att använda ordböcker)
Orddelar (morfem)
O
IN
AV
UT
GENOM
OM
BREDVID
LÄS
BAR
LIG
T
BARHET
LIGHET
NING
ARE
TE
Orddelar
ПО
КУП
ЛЮ
АЮ
КА, КИ
ИТЬ
АТЬ
ИЛ, ИЛА, ИЛИ
АЛ, АЛА, АЛИ