Allmänn notering

advertisement
Exempel
JOURNALBLAD FÖR SLAM- OCH OLJEAVSKILJARE
Datum
Kontroll av larm och oljenivå
Övrigt
Signatur
2010-05-25
Ljus och ljudlarm har testats och fungerar
Slam- och oljeavskiljaren tömdes.
Efter tömning fylldes slam- och
oljeavskiljaren på med vatten
Anna Svensson
2010-10-11
Ljus och ljudlarm har testats och fungerar
Slamavskiljaren bör tömmas tidigare
än vanligt, tid är beställd.
Anna Svensson
Download