PSALM 20
T Vers 1 latinsk 1300-talet
Vers 2-3 tysk 1400-talet och
Olaus Petri 1530. Bearb.
M Böhmisk c. 1410/1531
2.
När herdar, samlade kring sin hjord,
om natten höll vaka i hagen,
med häpnad hörde de ängelns ord,
såg himmelen lysa om dagen.
“Stor fröjd åt er förkunnar jag,
stor fröjd åt alla, ty idag
är Frälsarn född, den ende,
Guds egen Son av Davids hus.
Se, ljuset av Guds klarhets ljus
för alla folk han tände.”
3.
Och himlaskaran med hänförd röst
med ängeln begynte att sjunga
och lova Gud som oss återlöst.
Så sjöng de med jublande tunga:
“Pris vare Gud i himlens höjd!
Till jorden kommer frid och fröjd,
Guds välbehag den funnit!”
Ja, pris ske Gud som sände ned
sin Son till oss, ty nåd och fred
för evigt han oss vunnit!
Enligt Luk 2