Psalm 419

advertisement
PSALM 419
T Zacharias Topelius 1868, 1879. Bearb.
M Tysk folkmelodi 1500-talet
2.
Långt heller vill jag vinna
en bättre ägodel
och sträva till att finna
en skatt förutan fel,
en pärla, ren och klar,
en pärla utan like
som är Guds himmelrike.
Säll den som henne har.
3.
Har jag den pärlan funnit,
vad fattas då mig än?
Jag själens frid har vunnit,
vad kan uppväga den?
Så vill jag lämnas glatt
mitt hjärtas jäkt och ävlan,
all fåfäng kamp och tävlan
och söka denna skatt.
4.
Om jag Guds rike finner,
behöver jag ej mer.
Vi aldrig seger vinner,
om Gud ej stöd oss ger.
Går jag med Gud min stig,
kan tryggt mitt verk jag börja:
Gud skall mig väl försörja,
det har han lovat mig.
5.
Lys, Gud, mig genom natten
och livets mödor här,
att jag må finna skatten
som gömd i ordet är,
den skatten utan brist,
den pärlan utan like
som är Guds himmelrike
igenom Jesus Krist.
Enligt Matt 13:44-46
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards