Datum för VT 2015 Delmoment I Datum Tid Föreläsning Vem

advertisement
Datum för VT 2015
Delmoment I
Datum
Tid
19 januari** 9-12
Obligatorisk
20 januari
9-16
Föreläsning
21 januari
Hela dagen
Föreläsning
27 januari
09.00-12.00
Föreläsning
27 januari
13.00-16.00
Föreläsning
28 januari
28 januari
9 februari
10-13
14-16
Hela dagen
Föreläsning
2 mars
Hela dagen
23 mars
Hela dagen
Föreläsning
Vem
Farmakologi (9-12)
Tolkning och bedömning av prover (1316)
Sjukdomstillstånd som kan ses på de
flesta vårdavdelningar
Stroke & hjärtinfarkt (9-10)
Stroke (10-12)
kranskärlssjukdom & Förmaksflimmer
(13-16)
Inriktningsspecifik kirurgisk introduktion
Babak Assadi-Nejad*
Maria Thornemo*
Föreläsningar i olika kirurgiska
buktillstånd, perifer kärlkirurgi,
aortakirurgi, traumakirurgi och
ortopedisk kirurgi
Tromboembolism (9-12)
Diabetes (13-16)
Diabetes
EKG
Kursträff
Obligatorisk Case I
Examination Ortopedisk kirurgi
Obligatorisk Case II
Examination Kärlkirurgi
Obligatorisk Case III
Examination Bukkirurgi
DELMOMENT II
Kommentar
Lena Björck
Annika Nordanstig*
Per Ladenvall*
Henry Eriksson*
Annika Dotevall*
BOKNING PÅGÅR
Inriktningsspecifikt
Inriktningsspecifikt
Inriktningsspecifikt
30 mars**
31 mars**
4 maj
09.00-17.45
Inroduktion
Obligatorisk
Intro:kursplan, litteraturlista,
studiehandledning
Lars-Erik Olsson
Obligatorisk
LEO
Obligatorisk
Teorin om övergångar och dess relation
till personcentrerad vård/Personalism?
Patientsäkerhet Bodil
Obligatorisk
Palliation och Palliativ vård
Eva Jakobsson
Obligatorisk
Artikelgranskning
09.00-10.00
10.30-12.30
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
13.30-15.30
Obligatorisk
Seminarium artikelgranskning
Suicid
Livsförlängande och livsuppehållande
vård
Vårdhandlingar hälsofrämjande
LEO, LMB,
MP,CM.HF
Inriktningsspecifik
Margda Waern*
Maria Taranger*
10-13
Obligatorisk Examination palliation
Examination
Kursträff
Obligatorisk Examination vårdhandlingar
Examination
14-16
11 maj
Obligatorisk Postrar/ppt interdisciplinärkonferens
Examination
*Läkarföreläsningar **Introduktionsföreläsningar
5 juni
9-17
OBS att det kan bli mindre justeringar.
Bodil Augustsson
Nisse Sjöström, Lena
Björck
Alla
Alla
Download