Nationell läkemedelslista

advertisement
Enskild motion
Motion till riksdagen 2015/16:1057
av Lotta Finstorp och Lotta Olsson (båda M)
Nationell läkemedelslista
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en nationell
läkemedelslista i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
Motivering
Läkemedel och läkemedelshantering är något som hanteras av många olika personer och
många olika professioner runt varje ordinerat läkemedel. Varje läkemedelsordination
finns dokumenterad på recept, men varken recepten eller de samlade ordinationerna
samordnas mellan olika vårdgivare. Det finns pga. de starka sekretessreglerna som råder
i sjukvården inget rapporteringssystem för hur den totala läkemedelslistan ser ut.
Därför händer det inte alltför sällan att personer felaktigt tar för många mediciner eller
för få eller tar läkemedel tillsammans som är direkt skadliga. Dessa felaktiga
läkemedelshanteringar leder till förgiftningar och andra komplikationer och innebär
risker och lidande för patienten.
Dessutom leder det till kostnader för både läkemedel och sjukhusvård helt i onödan.
Antalet patienter som sjukhusvårdats pga. felaktig läkemedelshantering är inte
försumbart. Sjukvårdspersonal arbetar också ofta för olika vårdgivare lokalt, men även i
landet. Det är bra och flexibelt, men då behöver ordinationssystemen också vara lika.
Därför behöver vi en nationell läkemedelslista, en lista där hela patientens ordinerade
läkemedel finns nedtecknade och där ordinerande läkare eller annan profession kan se
hela listan.
2015-10-05 09:42
Lotta Finstorp (M)
Lotta Olsson (M)
2
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards