De rasistiska idéernas historia
Litteraturlista
Fredrickson, George, Racism: a Short History (2002).
MacMaster, Neil, Racism in Europe, 1870-2000 (2001).
Kortare utdrag ur:
Blumenbach, Friedrich, On the Natural Variety of Mankind (1795)
Fichte, Johann Gottlieb, Tal till tyska nationen (1914 [1808]).
Hitler, Adolf, Mein Kampf (1934 [1925]).
Huggan, Graham & Law, Ian (ed.), Racism, Postcolonialism, Europe (2009).
Jefferson, Thomas, Notes on the State of Virginia (1782-83).
Lidforss, Bengt, Naturvetenskapliga kåserier (1908).
Myrdal, Alva & Gunnar, Kris i befolkningsfrågan (1934).
Sundbärg, Gustav, Det svenska folklynnet (1911).