Victor Sandoval

advertisement
Victor Sandoval
1966-09-14, Svensk Medborgare
MÅL
Mitt mål är ett innehållsrik och meningsfull ITarbete där jag arbetar både metodisk och
operativt med system- och mänskliga frågor, i
en organisation som värdesätter att uvecklas
högt. Jag vill också bidra med mina
språkkunskaper och erfarenhet för att stödja
ledningen och organisationen på alla möjliga
sätt.
PROFIL
Min erfarenhet av arbete på det offentliga och
privata näringslivet ser jag som en styrka.
Jag förstår vikten av moderna och goda
informationskanaler samt hur ödmjukhet och
lyhördhet är betydande. Mitt arbete i Spanien,
Sverige, Frankrike och studier i Ryssland har
givit mig en bredd rikedom av erfarenheter
och har bidragit till att formge min
struktureringsförmåga och samarbetsvilja.
ANSTÄLLNINGAR & UPPDRAG
Juli 2008-16 Mars 2011
Säljstöd & Marknadsutvecklare och IT
arbete.
Subec AB
Kundvård, marknadsföring, leveranser, arbete med
katalogen och webbsidan, IT support och
leverantörskontakter, viss beställnings- och IT ansvar,
deltagande vid WIRE mässan i Düsseldorf, kundbesök i
Spanien och Frankrike.
Nov 2006- till 9 juni 2008
IT ansvarig samt från januari 2008,
Bitr- rektor för Sonja Kovalevsky
Skolan
Metapontum AB
Övergripande IT ansvar, användarsupport, Windows och
Linux-stöd, Nätverksadministration, skoladministration
och stöd till rektorn. På denna arbetsplats började jag
med att rädda servrarna som var gamla och totalt
överbelastade med data. Jag hjälpte införa ett nytt
informationssystem för hela verksamheten, baserad på
Schoolsoft och organiserade utbildnigsinsatserna i
systemet för både personal, föräldrar och elever. Jag
gjorde om hemsidan och vi bytte den grafiska profilen till
ett CMS system (Joomla). Jag hjälpte expeditionen i
kommunikationen med ryskspråkiga föräldrar samt de
sista månaderna av min anställning, hjälpte den
nykomna rektorn med administrativa uppgifter av olika
karaktär i rollen som biträdande rektor.
e-post: [email protected]
http://www.art-online.se
Sept 2005- tillsvidare
(fortgår)
Folkuniversitetet i
Södertälje.
IT ansvarig och IT-stöd
Okt 2003 – Nov 2004
Konsult – Eget företagare
IT stöd, nätverksadministration, cirkelledare för vissa
web- och photoshop kurser. Sedvanliga IT-relaterade
administrativa uppgifter.
Konsult och eget företagare, med flera privata kunder
såsom Kaiser Bil i Täby, bokaffärer, flera advokatfirmor
m.fl. andra bolag. Bland dessa uppdrag fanns t.ex.
räddning av crashade hårddiskar, ompartiotionering av
system, installation av backup lösningar, operativsystem,
nätverksskrivare, UPS och VPN system. Omstart av
”låsta system”, återskapande av raderat data,
fotografering och bildbearbetning, felsökningar,
ombyggnader av LAN, byggnation av servrar och
datorer.
DNEC Art-Online
Maj 2001- Okt 2003
Webbutvecklare
KTH – IT Universitetet
Kursutveckling, webbsupport, klientprogrammering,
webbdesign och LAN administration. Användarsupport,
paketering av vissa KTH kurser och dess innehåll för
leverans till SfII (Stiftelsen för Internet Infrastruktur).
Dec 2000 – April 2001
IT Ansvarig och Marknadssupport
Kaiser Bil AB
Övergripande LAN design och administration.
Webbdesign och webb-ansvar, IT support, utformande av
annonser och marknadsföringskampanjer. Databas
Programmering, registrering av nya bilar.
Jan 2000 – Dec 2000
Webmaster
KTH – Online
Institutionen för
Teleinformatik
Övergripande webserver administration (Unix/NT),
Webbdesign och webbutveckling, kursutveckling och
webbsupport. JavaScript och CGI programmering.
Support till kursutvecklare och övriga webbutvecklare.
Multimedia Real Server Administration och Stream
Distribution samt LAN administration. På KTH Online var
jag delaktig i produktionen av avancerade och högt
tekniska akademiska kurser för distribution på distans.
Våra slutanvändare var KTH studenter och externa
företag (uppdragsutbildning). Bland de produktioner och
projekt jag har varit inblandat i kan nämnas:
[Kursnamn:(Institution:Beställare)]
AdHoc Networking, Advanced Internetworking (SCINT),
Communications Systems Design (SCINT – Lena
Ramfelt), Datalogi (Skolan för Datavetenskap och
Kommunikation), Datorkommunikation och Datornät
(Skolan för Elektro- och systemteknik), Internetworking
(ICT - Dr. G.Q.Maguire Jr), Intro till IT (för IMIT, numera
ICT), Fysikens Grunder (ICT), Java network programming
(ICT – Dr. Vladimir Vlassov), Kommunikationssytem
(TSLAb – Professor Emeritus Björn Pehrson), Multicast
(ICT – Electronic Systems), Quality of Service (ICT),
Teknisk Tyska (ECE-Språkenheten), Telecommunications
Systems (TSLab – Björn Pehrson).
e-post: [email protected]
http://www.art-online.se/victor
Sept – Dec 1999
IT Stöd - Praktikant
Mitt första praktik i Sverige.
Användarstöd till personalen och studenter.
NT Server/Novell Server Administration och migrering.
Felsökning och Webbdesign.
Rissne Folkhögskola
Februari – Mars 1999
IT Ansvarig
Madrid
Nystartad webb byrå som behövde support för att bygga
upp ett LAN och NT domän. Installation och design av
Intranet. Webbserver administration, installation av MS
Proxy Server och diverse programvaror.
1999–Januari-Februari
Praktik, tekniker NT Support
101 Comunicación Digital
Icon MediaLab i Madrid
Praktiserade efter utbildningen med NT Administration.
Felsökningar och reparation av hård- och mjukvara.
Support och installation hos kunder, diverse arbete inom
webbdesign. Detta praktik gav min inblick i hur ett större
företag fungerar och interagerar med sina kunder.
UTBILDNINGAR

Java
och
JavaScript
Programering,
NT
Administration, IIS, CSS, DHTML, Databaser,
m.m.

Samhällskunskap
1993–1994

Data
Komvux, Stockholm

Franska

Svenska

Historia, Antropologi och Etnologi

Historia och Arkeologi Rostov

Studier i ryska språket

Studier i franska språket
1999-1999
DataUtbildarna, Stockholm
1992–1993
Komvux, Stockholm
1988-1989
Stats Universitetet i St. Petersburg
1987–1988
Stats Universitetet i Rostov
1986–1987
Polytekniska Institutet i St. Petersburg
1985
Université de la Sorbonne, Paris
ÖVRIGA INTRESSEN
Design, musikkomposition,
internetprogrammering, datorteknik,
självutveckling, att läsa.
e-post: [email protected]
http://www.art-online.se/victor
EGNA PRODUKTIONER
http://www.art-online.se/jan
På min fritid har jag gjort några sajter för vänner, bekanta
och ett musikband jag var tidigare delaktig i. Dessa finns
alla på min sajt www.art-online.se. För att effektivisera min
tid tar jag ofta olika CMS lösningar såsom PhP Nuke,
Joomla, Gallery och liknande Open Source källor och
anpassar de till ändamålet.
Huvudsajt för mitt tidigare företag, nu omvandlat till en
konstrelaterad projekt.
Jan Ölanders (f.d. ambassadör) sajt om hans Naïve konst.
http://lena.art-online.se
Elena Degterevas sajt om Naive Conceptualism
http://www.art-online.se/vm
Via Musicalis hemsida (mitt musikband på 90 talet)
http://www.metapontum.se/
Hemsida med Joomla och Joomla templates som jag
ordnade åt en tidigare arbetsgivare.
Liknande teknik och lösning har jag använd för Subec AB,
senaste arbetsgivare.
http://www.art-online.se
http://www.subec.se/
SPRÅK
Flytande svenska, spanska, franska, engelska och
ryska.
TEKNISK KOMPETENS










Html, Dhtml, Xtml, Php, CGI, Perl (HomeSite, Dreamweaver)
Grafisk Design (Photoshop, Flash, Paint Shop Pro m.fl.)
Windows Administration, NT, 2000, XP, 2003, Linux, (Debian, Ubuntu, Edubuntu,
Fedora m.m.)
Internet, Intranet, Proxy Server, Brandväggar, implementering av CMS (Content
Management Systems) och Intranet eller Groupware lösningar.
LAN, WAN, PVN nätverk
Digitalt musik produktion, Midi , Cubase Score, Cubase VST m.fl.
Digitalt Ljud Bearbetning (DSP), Sound Forge, WaveLabs, CD-Rom arkivering,
sampling
Webb Administration (Linux, IIS, Apache)
Access, MySql och Filemaker databashanterare.
Diverse Office-program och Opensource implementeringar.
REFERENSER




Kristina Edström, f.d chef vid KTH Online (nuvarande Universitetsadjunt vid Learning
Lab, KTH, tel. 08-7906134, [email protected])
Crister Kaiser, min f.d. chef vid Kaiser Bil AB (ägare, tel 070-8329457
[email protected])
Judith Pérez-Bercoff (Rektor för enheten Södertälje vid Folkuniversitetet, tel. 0855094931)
Stefan Germer, VD i Subec AB, (VD, tel. 08 – 88 46 33) [email protected]
e-post: [email protected]
http://www.art-online.se/victor
Download