Detaljerat schema för våren

advertisement
Eksjö
Regiongemensamt introduktions- och utvecklingsprogram (RIU) för nyexaminerade sjuksköterskor.
2017 Grupp VT-17
Vecka
V6
Datum
Ti 7/2
Tid
Innehåll
Ansvarig / utbildare
Lokal
09:00 - 12:00
Uppstart
Karin Johansson
Sjuksköterskor från programmet
Metodikum
10:30 - 11:30
Vårdförbundet
Fatmir Zogaj
Metodikum
13:00 - 16:00
Vårdhygien
Sofia Wetterbrant m.fl.
Metodikum
V6
Tor 9/2
08:00 - 16:00
PVK, ABCDE VP/NEWS
Scenario simulering
Johanna Alexandersson, Marcus Tengblad
Metodikum
V9
Må 27/2
08:00 - 12:00
Centrala infarter
Carina Magnusson
Gunnar Svensson
Metodikum
13:00 - 16:00
Provtagningar
Odlingar
Studiebesök Laboratoriet
Anna-Lena Lindström
Pia Karlsson
Metodikum
Laboratoriet
V9
Ti 28/2
08:00 – 16:00
Läkemedel
Anna-Carin Sköld m.fl.
Metodikum
V 11
Ti 14/3
08:00 - 09:45
10:15 - 12:00
13:00 - 14:45
14:45 - 16:00
Sond
KAD
Track
Stomi
Inger Svahn
Ing-Marie Fransson
Karolina Adam
Ragnhild Wesslund
Metodikum
V 11
V 16
V 17
V 19
Tor 16/3
Ti 18/4
Ons 26/4
Ons 10/5
Tor 11/5
08:30 - 12:00
Esther
Esthercoacher
Jönköping Qulturum, Orginalet
13:00 - 14:00 Gr 1
14:00 - 15:00 Gr 2
Studiebesök Laboratoriemedicin
Klinisk kemi och mikrobiologi
Anna-Lena Lindström, Pia Karlsson
Laboratoriet
13:00 - 14:00 Gr 2
14:00 - 15:00 Gr 1
Röntgen
Jenny Thunberg
Röntgen
15:00 - 16:00 Alla
Strålbehandling
Viktoria Markusson
Onkologen
09:00 - 12:30
Kommunikation - SBAR
Malin Hallgren Skreding, Karina Wahl
Metodikum
13:00 - 16:00
CRM med scenario simulering
Marcus Lidin, Marcus Tengblad
Metodikum
08:00 - 16:00
Cirkulation – hjärtsvikt
EKG-tolkning
Helene Warin
Lillemor Osterling
Metodikum
HLR
Lillemor Osterling, Marcus Tengblad
Metodikum
08:00 - 12:00
Patientsäkerhet
Axel Ros m.fl.
Metodikum
12:30 - 16:00
Dokumentation
Erika Kyhlberg, Camilla Strid
Metodikum
09:00 - 16:00
AME - Ergonomi
Arbetsmiljöenheten - AME
Plan 5 rum 47
Download