Dick Harrison Ett stort lidande har kommit över oss

advertisement
Dick Harrison
Ett stort lidande har
kommit över oss
HISTORIEN OM
TRETTIOÅRIGA KRIGET
Ordfront
Stockholm 2014
Innehåll
Kommentar om namnskick,
datum och valuta
14-17
Prolog: Utsikt från ett fönster
19-22
Trettioåriga kriget:
orsaker och perspektiv
23-38
Religion, maktbalans och tidigmoderna stater
25-29
Landsknektarna
29-32
Katastrof eller överdrift?
33-38
Krigets förhistoria
39-78
Det splittrade Tyskland
39-42
Habsburgarnas politiska hegemoni
42-48
Tyskland i religionskrigens tidevarv
49S6
Nederländernas frihetskrig
56-60
Frankrike från hugenottkrig till envälde
60-64
Danmark under Kristian IV
64-68
Sverige: en stormakt i vardande
68-73
Maktspelet i Sydeuropa
73-76
Brittiska öarna - Västeuropas passiva hörn
76-78
Det böhmiska kriget (1618-1621)
79-107
Ferdinand II: en man och hans dröm
80-84
Defenestrationen i Prag
84-91
Kometen överPilsen
91-95
Vägen till Vita berget
95-99
Vinterkonungens sol går i moln
99-102
Krig i Ungern
102-104
Blodbad i Valtellina
104-107
Det pfalziska kriget (1621-1625)
108-151
Grev-hertigen träder in på scenen
109-11}
"Galningen från Halberstadt" och hans krig
113-119
Från Jiilich till Breda
119-121
Kardinalen
122-127
Fransmännen ingriper i Italien
127-131
Legoknektarnas värld
131-135
Obeständighetens tid
135-138
Dryckenskap och disciplinering
138-140
Trossen
140-143
Plundring och krigsbyte
143-148
"Djävulen i helvetet kunde inte ha gjort det värre" 148-151
Det danska kriget (1625-1629)
152-193
Kretsöversten drar i fält
153-155
Albrechtvon Wallenstein och greve Isolani
15$-16 0
Dessau bro och Lutter am Barenberge
160-165
Kriget når till Östersjön
165-169
Bondekriget i Oberösterreich
169-174
Kriget på Atlanten
174-177
Kaparna i Dunkerque
177-179
Mantuanska tronföljdskriget
179-183
PeterHagendorf och hans dagbok
183-186
Krig och kärlek
186-188
Stadsskrivaren i Strausberg
188-190
En typisk kontribution
190-192
En mycket billig fred
192 -193
Huset Habsburgs sol i zenit (1629-1630)
194-209
Restitutionsediktet
195-199
Motreformation i praktiken
199-201
Mötet i Regensburg 1630
201-204
Fältslag och belägringar
204-209
Sverige går in i kriget (1630-1631)
210-239
Kriget i Polen
211-213
Beslutet
213-216
Kungen och kanslern
216-218
Svenskarna i Pommern
218-221
Magdeburgs fall
221-229
Freden i Cherasco
229-231
Släktfejden i Hessen
231-23$
Slaget vid Breitenfeld
235-239
Från Breitenfeld till Liitzen (1631-1632)
Det svenska segertåget
240-283
240-244
Svenskarna i Bayern
244-247
Belägringen av Villingen
247-250
Wallensteins återkomst
250-255
Slaget vid Liitzen
255-2 63
Gustav II Adolfs återuppståndelse
263-268
Hosdominikansystrarna iBamberg
268-272
Johanti Dressels vedermödor
273 -276
Inflation och köttbrist
276-278
Världskrig
278-283
Från Liitzen till Nördlingen (1632-1634)
284-321
Axel Oxenstierna och hans fältherrar
284-290
Heilbronnförbundets krig
290-295
Wallensteins död
295-299
Slaget vid Nördlingen
299-3°3
Hos ThomasMallinger iFreiburg
303-310
ClaraStaiger och nunnorna iEichstätt
310-313
Sebastian Biirsters klagan
314-316
"Människoodjuren" i Colmar
317-318
Peter Hagendorfunder svenska fanor
318-321
Frankrike väljer sida (1635-1636)
322-377
Freden i Prag
323-327
Martyrernas tid
327-330
Religionskrig?
330-336
Robert Monro och hans hjältekonung
336-340
Profeten i Österrike
340-341
Vidskepelse och trolldom
342-344
De svenska motgångarnas år
344-347
Frankrikes väg till kriget
347-349
Kardinal Richelieus motgångar
349~355
Panik i Paris
355-360
Slaget vid Wittstock
360-364
En expedition till Mörkrets hjärta
364-367
Den olycklige borgmästaren i Riithen
367-369
Pestens tid
369-371
Svältens tid
När kriget stod och vägde (1637-1639)
371-377
378-416
Maktskifte och fåfänga fredsdrömmar
378-382
Konstnärerna och kriget
382 -383
"De hade mig i säcken"
384-386
Hessare och judar
386-389
Slaget vid Chemnitz
389-39o
JörgJenatsch och hertigen avRohan
391-394
Idel franska bakslag
394~397
Inbördeskrig i Savojen
397~399
Hertig Bernhards krig
399-406
Lyckan växlar i Nederländerna
406-408
Slaget vid TheDowns
408-412
Hungersnöd och kannibalism
412-416
Vändpunkternas år (1640-1642)
417-463
Upproret iKatalonien
418-420
Restaurationskriget
420-422
Kriget i Angola
422-427
Förvirringen vid Turin
427-429
De förbundna i Erfurt
429-433
Schwedentrunk
433-437
Kyrkoherde Lehmanns vittnesmål
437-439
En varg slukar en annan varg
439 -441
Belägringen av Ärras
442 -443
Den stormiga riksdagen
443-445
Lennart Torstenson tar befälet
445-449
Olmiitz under svensk ockupation
449 -452
Fransmännen börjar segra
453~457
Giulio Mazarini, aliasJulesMazarin
457-460
Sjukvård och superi
460-463
De förlorade segrarnas år (1643-1645)
464-504
Triumfvid Rocroi...
465-469
.. .och katastrofvid Tuttlingen
469-472
Kriget mellan Sverige och Danmark
472 -47$
Juterbog och Freiburg
476 -478
Svenskarna i Österrike
478-481
Slaget vidAlerheim
481-487
Den långsamma vägen mot fred
488-490
Rikemän blir fattiglappar
490-494
"De torterade blodet från våra hjärtan
och märgen från våra ben"
494-497
En krigsproviantörs bekymmer
497-498
Landsvägsrövare och kidnappare
498-500
Svenska knektar och deras hustrur
500-504
Förhandlingarnas tid (1646-1647)
505-526
Diskussionerna i Westfalen
505-511
Satisjaktion och kompromisser
511-515
Hertig Maximilian tvingas på knä
513 -517
Gallus Zembroths krönika
517-521
Spanjorerna segrar i Toscana
521-524
Masaniellos resning
524-526
Krigets sista år (1647-1648)
527-546
Bayern i korselden
527-530
Slaget vid Zusmarshausen
53 o -533
De sista drabbningarna
533 -537
Fruktan vid Chiemsee
537S38
Westfaliska freden
538-541
Knekten avtackas och drar vidare
541-546
Bokslut över ett krig
547-559
Politiska konsekvenser
548-551
När natt härskade över dag
551 -554
Död och fattigdom
554—559
Källor
561-574
Litteratur
575—588
Oversiktsverk
57S~577
Specifika regioner och historiska problem
578-588
Register
589-647
Personer
589-611
Länder och platser
612-640
Ord och begrepp
641-647
Download