5Beräkning med komplexa tal

advertisement
5 Beräkning med komplexa tal
Bestäm beloppen av U1 och U2
om beloppet av E är 6 V.
Konstanter:
Z1 := j⋅ 4⋅ ohm
Z3 := ( 8 + j) ⋅ ohm
Z4 := ( 6 + j) ⋅ ohm
Z5 := ( 2 − j) ⋅ ohm
E := 6⋅ e
• Imaginära talet j får man
om man skriver 1j (en etta
och j utan mellanslag emellan)
eller från Toolbar Calculator
Z2 := 3⋅ ohm
Z6 := 3⋅ ohm
•
j ⋅ 0deg
U1 := E⋅
volt
Z2
•
Z1 + Z2
Vinkeln skrivs i radianer (eller i grader
om man skriver deg efter siffran)
Utelämna wt för enkelhets skull.
arg ( U1) = −53.13 deg
Re( U1) = 2.16 volt
Im( U1) = −2.88 volt
U1 = 2.16 − 2.88i volt
U1 = 3.6 volt
• Beloppet fås från Toolbar Calculator
Nodanalys ger med potentialen V.
• Här kan det vara
nödvändigt att prova olika
startvärden för att få en
lösning.
V := ( 0 + j⋅ 1) ⋅ volt
Startvärde
Given
V− E
Z3
+
V
Z4
+
V
Z5 + Z6
= 0⋅ amp
V := Find( V)
U2 := V⋅
Z6
Z5 + Z6
U2 = 0.917 volt
Svar: Spänningarna
U1 = 3.6 volt
U2 = 0.917 volt
1
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards