Alvaro Martinez Barrio

advertisement
Genomgång av
laborationen
Forskarhjälpen 2014
Alvaro Martinez Barrio
• Spara anteckningarna på en säker plats. Börja om med nästa fisk om det inte är
klart.
• Skriv in dina anteckningar i det gemensamma formuläret samt i onlineformuläret.
Avtagning av handskar
•
Anteckningsmaterial
•
Engångs plasthandskar till alla i gruppen
•
8 provrör med 4 olika identitetsnummer (finns i Forskarhjälps-paketet)
•
Etiketter att märka fisken med (finns i Forskarhjälps-paketet)
•
4 stycken strömmingar eller sillar per grupp (fångade under vår-eller höstlek; leken är den period då fiskar parar sig)
•
1 vasskniv (gärna skalpell) eller sax
•
1 pasteur pipett i plast (finns i Forskarhjälps-paketet)
•
1 gaffel eller sked
•
1/2 dl vatten
•
1 kaffe filter
•
15–20 droppar av handdiskmedlet YES
•
1 dl iskall T-röd (T-sprit)
•
1 liten (50ml) bägare eller glas
•
1 större(100ml) bägare eller glas
•
2 glasstav, plastsked, gaffel eller liknande att röra runt med
• Ge fisken ett identitetsnummer genom att skriva av identitetsnumret från ett
förmärkt provrör på en etikett.
Förberedelse
• Sätt fast etiketten på fisken. Från och med nu är det viktigt att fisken och dess
ID-rör alltid följs åt.
Fördela provrör, etiketter och fiskarna till grupperna.
• Mät och väg fisken. Anteckna vikt (gram) och längd (cm). Var noggrann med
att inte blanda ihop fiskar och använd en plastfolie eller liknande vid vägning
Registrering
avfisken.
fiskens yttre egenskaper
för att inte kontaminera
Längd (cm)
Ta muskelprovet här!
Mätning av fisk och plats för muskelprov.
Bestämning av kön
• Sprätta försiktigt upp buken genom att starta vid analöppningen och skära
eller klippa framåt mot gälarna.
Nobelmuseet | DNA-jakten 2014!27
• Ge fisken ett identitetsnummer genom att skriva av identitetsnumret från ett
förmärkt provrör på en etikett.
Förberedelse
• Sätt fast etiketten på fisken. Från och med nu är det viktigt att fisken och dess
ID-rör alltid följs åt.
Fördela provrör, etiketter och fiskarna till grupperna.
• Mät och väg fisken. Anteckna vikt (gram) och längd (cm). Var noggrann med
att inte blanda ihop fiskar och använd en plastfolie eller liknande vid vägning
Registrering
avfisken.
fiskens yttre egenskaper
för att inte kontaminera
Längd (cm)
Ta muskelprovet här!
Mätning av fisk och plats för muskelprov.
Bestämning av kön
Bestämning av kön
Fiskens inre organ
• Sprätta försiktigt upp buken genom att starta vid analöppningen och skära
Simblåsa
eller klippa framåt mot gälarna.
Romsäck/mjölkesäck
Gälar
Lever
Hjärta
Magsäck
Gallblåsa
Analöppning
Tarmar
Fiskens inre organ.
• Precis innanför skinnet, längs buken,
finner du en lång säck, som antingen är vit
eller svagt rosaröd. Säcken kan vara ett
Nobelmuseet | DNA-jakten 2014!27
• Ge fisken ett identitetsnummer genom att skriva av identitetsnumret från ett
förmärkt provrör på en etikett.
Förberedelse
• Sätt fast etiketten på fisken. Från och med nu är det viktigt att fisken och dess
ID-rör alltid följs åt.
Fördela provrör, etiketter och fiskarna till grupperna.
• Mät och väg fisken. Anteckna vikt (gram) och längd (cm). Var noggrann med
att inte blanda ihop fiskar och använd en plastfolie eller liknande vid vägning
Registrering
avfisken.
fiskens yttre egenskaper
för att inte kontaminera
Längd (cm)
re organ
gsäck
Romsäck/mjölkesäck
Ta muskelprovet här!
Mätning av
fisk och plats för muskelprov.
Analöppning
Bestämning av kön
Tarmar
Bestämning av kön
• Sprätta försiktigt upp buken genom att starta vid analöppningen och skära
eller klippa framåt mot gälarna.
är vit
tt
hon-
m.
Nobelmuseet | DNA-jakten 2014!27
• Mät och väg fisken. Anteckna vikt (gram) och längd (cm). Var noggrann med
att inte blanda ihop fiskar och använd en plastfolie eller liknande vid vägning
för att inte kontaminera fisken.
Framtagande
av muskelprov
Längd (cm)
Ta muskelprovet här!
Mätning av fisk och plats för muskelprov.
Bestämning av kön
• Sprätta försiktigt upp buken genom att starta vid analöppningen och skära
eller klippa framåt mot gälarna.
Framtagande av mjölke/rom till DNA.
•
Lägg säcken med mjölks eller rom i den mindre bägaren. •
Mosa mjölken eller rommen i den lilla bägaren med gaffel eller baksidan av en sked. Ju bättre du mosar, desto mer
enskilda celler kommer finnas och desto bättre resultat kommer du få. •
Häll på vattnet på“moset”. Rör om med gaffeln eller skeden, så att allt blir väl blandat. •
Sila innehållet i bägaren genom ett kaffe filter, ner i den större bägaren (det kan ta lite tid). Det är viktigt att filtret
inte når ner i vätskan som droppar ner i glaset. •
Släng kaffe filtret med innehåll. Det är alltså vätskan som nu är fri från föroreningar som vi ska använda. Enskilda
celler kan komma igenom kaffe-filtret och finns nu i den genomrunna vätskan. •
Använd en ren sked och rör i vätskan. Lägg märke till hur lös vätskan känns. •
Häll på 15–20droppar YES diskmedel. •
Rör om med plastskeden och lägg märke till hur vätskan nu är mer trög-flytande. Vätskan blir mer trögflytande,
eftersom DNA inte längre hålls kvar i cellerna, då cellväggarna brutits upp av tensiderna i diskmedlet. •
Luta den större bägaren med fisk-diskmedels vattnet och häll försiktigt 1dl iskall T-röd längs bägarsidan. •
T-röd lägger sig som ett skikt över fisk-diskmedels vattnet. I gränsskiktet mellan T-röd och fisk-diskmedelsvattnet
faller DNA:t ut som långa DNA trådar och syns med blotta ögat som ett slöjigt, vitaktigt lager. •
Stoppanerenrenglasstavellerplastskedibottenpåglasetochrullaförsiktigt upp DNA trådarna. Var försiktig med
glasstaven, så att de två skikten inte blandas helt. •
Fyll fiskarnas identitetsrör med 1ml kranvatten med hjälp av en pipett. Skrapa ner DNAt som fångats på glasstaven
så att det hamnar i vattnet. Ju snabbare DNAt hamnar i vattnet, desto bättre, eftersom det snabbt blir hårt.
nästasom
fisk.
•kontaminerar
Ta av handskarna
på bilden för att undvika att få fisk på händerna.
• Ta av handskarna som på bilden för att undvika att få fisk på händerna.
Avslutning
•
•
• Spara anteckningarna på en säker plats. Börja om med nästa fisk om det inte är
Lämna rören med DNA upplöst i vatten
klart.anteckningarna på en säker plats. Börja om med nästa fisk om det inte är
• Spara
Rengör!
• Skriv in dina anteckningar i det gemensamma formuläret samt i onlineklart.
formuläret.
• Skriv
in dina anteckningar i det gemensamma formuläret samt i online-
formuläret.
Avtagning av handskar
Avtagning av handskar
Download