Man kan ha en personlig relation med upptill 150 personer och

Man kan ha en personlig relation med upptill
150 personer och känna till, känna igen
upptill 1500 personer i ett militärförband,
organisation, institution mm
Gustaf II Adolf insåg detta när han införde
att kompanierna inte bör omfatta fler än 150 soldater
Namn Efternamn
10/22/10
1
Sökandet efter
sanningen
Namn Efternamn
10/22/10
2
Synapsbildning och inlärningsförmåga,
uppmärksamhet, problemlösning bäst från
från 4-5 år
Namn Efternamn
October 22, 2010
3
Skolbarn
Namn Efternamn
October 22, 2010
4
Driften att uppnå ett flowtillstånd
Stimulering av hjärnans dopaminsystem
Mihaly Czikszentmihalyi/ Georg Klein
Namn Efternamn
October 22, 2010
5
Namn Efternamn
October 22, 2010
6
J-P Changeux: Du vrai,
du beau, du bien – une nouvelle
approche neuronale
Sökandet efter
sanningen - en
biologisk drift att
ägna sig åt
kultur och
vetenskap
Namn Efternamn
10/22/10
7
Ludvig
Wittgenstein
Det viktigaste i
livet är att
förstå –
hellre dör jag
än att
inte förstå
Namn Efternamn
October 22, 2010
8
Från 4 år
Sally and Anne
Att testa förmågan
att sätta sig in i en
medmänniskas
situation
Theory of mind
Namn Efternamn
October 22, 2010
9
Återkommande nivåer av
medvetandet
! 
! 
! 
! 
! 
1.Shakespeare vet att
2. Publiken förstår
3. Att Iago hittar på
4. Att Othello tror
5. Att Desdemona är kär i Cassio
Karl Marx
Religion –
opium för folket
Namn Efternamn
10/22/10
11
Människohjärnans
sena mognad
Namn Efternamn
10/22/10
12
Tonåringens
hjärna
Nerverna i pannloben ännu ej
myeliniserade
Namn Efternamn
October 22, 2010
13
Moralens
lokalisation
Namn Efternamn
October 22, 2010
14
Hjärnans nätverk mer uppkopplade hos
Adults!
Infants!
vuxna
Fransson, Ådén, Blennow, Lagercrantz., Cerebral Cortex, 2010!
Graph teori
Beräkning av noder (stationer) som
passeras mest:
Stockholm:
!
66
Södertälje:!
58
Läggesta:!
16
Strängnäs:!
2
Eskilstuna:!
2
Flen:!
16
Arlanda:!
26
Bålsta:!
26
Enköping:!
16
Västerås:!
6
Uppsala:!
16
Sala:!
6
Hjärnans nätverk optimeras i 20-årsåldern
Namn Efternamn
10/22/10
17
Hjärnans konstruktion
hos savants och
Asperger patienter
Nervcellerna är organiserade i
kolumner, som gör det möjligt
att lätt behandla algoritmer och
minnas primtal, men svårare att
kommunicera med andra delar
av hjärnan och känna empati
etc.
En god mor stimulerar serotoninsystemet
och bildningen av synapser
Ungarna blir smartare och mindre stressade
Michael Meaney
Namn Efternamn
October 22, 2010
19
Den kulturella hjärnan
Gunnar Bjursell, Professor, Göteborgs universitet
Namn Efternamn
October 22, 2010
21