Riktlinjer för tillfällig namnskylt

advertisement
Tillfällig namnskylt
När ni är i behov av tillfällig namnskylt ska denna grafiska profil följas. Norrköpings kommun ska vara en tydlig
avsändare och därför ska N-logotypen samt Fenixmönstret alltid finnas med. Namnskyltarna är liggande i
formatet 90x55 mm.
Förnamn och efternamn skrivs i Frutiger 45 light i storlek 22. Första meningen efter för- och efternamn ska
alltid skrivas med med radavstånd 17. Skriver man med både yrkestitel och avdelning skrivs avdelning med automatistk radavstånd. Yrkestitel skrivs i Frutiger bold 65 i storlek 11. Avdelning/kontor skrivs i Frutiger 65 bold i
storlek 11 och skrivs endast i gemener.
Fenixmönstret är beskuret och placeras högst
upp i vänstra hörnet
Textramen går längs de svarta hörnmarkeringarna
och är justerad så att texten automatiskt hamnar i
mitten av ramen
Seada Pozder
Grafisk formgivning
kommunikation
friutrymme
Friutrymmen (d.v.s tomt utrymme) runt
textramen på 6,448mm
För- och efternamn ska alltid stå med. Yrkestitel
samt avdelning är valbart. Endast en yrkestitel
får anges
N-logotypen ska alltid placeras längst ner i högra
hörnet. Man måste ta hänsyn till friytan vid
logotypen; ett utrymme som motsvarar halva
N:ets höjd ska hållas fritt runt om logotypen
Liselotte
Karlberg Boström
Webbredaktör
utbildningskontoret
friutrymme
Har du ett långt för- eller efternamn kan en extra
rad utnyttjas
Seada Pozder
Väljer man att endast ha med för- och efternamn
ser namnskylten ut på följande sett
Tina Vennerholm
kommunikation
Ett exempel på hur det går att utforma
namnskylten. Här har för- och efternamn samt
avdelning valts
Tina Vennerholm
Varumärkesutvecklare
Ett annat exempel på hur det går att utforma
namnskylten. Här har för- och efternamn samt
yrkestitel valts
Tom namnskylt. Här kan du själv skriva in dina
eller andras uppgifter vid behov
Download