Hjärnans utveckling

advertisement
Hjärnans utveckling
Från foster till medveten människa
Hugo Lagercrantz
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Bonnierhuset den 18/3/2013
Namn Efternamn
2013-03-18
1
Hjärnans Big Bang
100 miljarder nervceller
Jämför med Vintergatan
Triljoner synapser
22000 gener
Namn Efternamn
2013-03-18
2
Hur kan ca 22000
gener skapa den
kulturella hjärnan?
Gunnar Bjursell, Professor, Göteborgs universitet
Örebro 2009
Use it or lose it
Betydelsen av tidig stimulering
Om ena ögat inte används går synbarken i
träda (vänster fig)
Upptäcktes av David Hubel och Torsten Wiesel
Rumänska barnhemsbarn t hö
Rumänskt barnhemsbarn t hö
mars 18, 2013
4
En god mor påverkar avkommans hypofysbinjureaxel och serotoninsystemet
Ungarna blir smartare och mindre stressade
Michael Meaney et al
Namn Efternamn
mars 18, 2013
5
Milstolpar
Gastruleringen
Uppkomsten av nervceller
Uppblåsning av hjärnan
200 000 nya nervceller/min
Det stora språnget
Synapsbildning
Gallring av djungeln
Medvetandets uppkomst
Namn Efternamn
2013-03-18
6
Livets viktigaste
händelse –
gastruleringen
anläggning av nervröret
Namn Efternamn
mars 18, 2013
7
Hans Spemann and Hilde Mangold
discovered the organizer
of the brain 1923. She was examined by
the philosopher of E Husserl
Namn Efternamn
mars 18, 2013
8
Old genes involved in the making of the
cranio-caudal axis
§ 
§ 
§ 
§ 
Hox
Engrailes
Krox-20
Shh
Namn Efternamn
mars 18, 2013
9
Milstolpar
Gastruleringen
Uppkomsten av nervceller
Uppblåsning av hjärnan
200 000 nya nervceller/min
Det stora språnget
Synapsbildning
Gallring av djungeln
Medvetandets uppkomst
Namn Efternamn
2013-03-18
10
Ballooning of the brain
Namn Efternamn
mars 18, 2013
11
Milstolpar
Gastruleringen
Uppkomsten av nervceller
Uppblåsning av hjärnan
200 000 nya nervceller/min
Det stora språnget
Synapsbildning
Gallring av djungeln
Medvetandets uppkomst
Namn Efternamn
2013-03-18
12
Nervceller – medvetandets atomer
Att de är små och runda hos utan utskott hos
fostret upptäcktes redan av Ramon y Cajal
Namn Efternamn
mars 18, 2013
13
200000 nya nervceller bildas varje minut
fostervecka 10-20
Hammarberg 1896 Caviness 2008
Namn Efternamn
mars 18, 2013
15
Dogm:
Det bildas inga nya nervceller efter
födelsen. De som försvinner ersätts ej.
§  Ingen ny DNA bildning
§  Undersökning av barn som
utsatts för strålningen av de
första atombomberna
§  Ingen inmärkning av DNA
hos aphjärnor
Byte till nya nervceller i sångcentrat till
vårsäsongen
F Nottebohm
Namn Efternamn
mars 18, 2013
17
Det bildas inga nya nervceller i hjärnbarken
– jagets och medvetandets lokalisation
enligt Jonas Frisén (PNAS 2006)
Namn Efternamn
2013-03-18
19
Milstolpar
Uppkomsten av nervceller
Uppblåsning av hjärnan
200 000 nya nervceller/min
Det stora språnget
Synapsbildning
Gallring av djungeln
Medvetandets uppkomst
Namn Efternamn
2013-03-18
20
Det stora
språnget
Migrationen av
nervcellerna
Namn Efternamn
mars 18, 2013
21
Expansionen av
hjärnbarken gör
skillnaden
Hermann…Tomasello
Science 317:1360, 2007
Nim Chimsky tränades i teckenspråk
Namn Efternamn
mars 18, 2013
22
Milstolpar
Uppkomsten av nervceller
Uppblåsning av hjärnan
200 000 nya nervceller/min
Det stora språnget
Synapsbildning
Gallring av djungeln
Medvetandets uppkomst
Namn Efternamn
2013-03-18
23
Hjärnans Big Bang –
bildning av en miljon
synapser i sekunden
Namn Efternamn
2013-03-18
24
Nervcellernas förgrening
Apoptos och synaptogenes
Namn Efternamn
mars 18, 2013
25
Hjärncellerna måste vara aktiva,
annars försvinner de
Neurons which fire together wire together and
those which don´t won´t
Carla Shatz
Namn Efternamn
mars 18, 2013
26
Prevention
Neonatal individualized development care (Nidcap)
developed by Heidelise Als
Namn Efternamn
mars 18, 2013
27
Är fostret medvetet?
§  14 veckor
känseln
uppkommer
§  20
hörseln
§  20
smärta
§  22-23
korttidsminnet
Namn Efternamn
mars 18, 2013
28
Fostret är nog knappast
medvetet
§  Fostret sover
§  Det är nog inte varse om
känselintryck
§  Det lever på en låg PO2
nivå som på Mt Everest
§  Dämpande signalsubstanser
Namn Efternamn
mars 18, 2013
29
Den nyfödda hjärnan
Ett oskrivet blad
John Locke
Ett surrande virrvarr
William James
Namn Efternamn
mars 18, 2013
30
Den nyfödda
hjärnan är
inget oskrivet
blad
Även nyfödda kan
tänka på
ingenting!
Franson,Skiöld, Horsch, Nordell,
Blennow, Lagercrantz, Ådén
PNAS 2007
Namn Efternamn
mars 18, 2013
31
Scientific American 2010
Den nyfödda hjärnan använder 50 % av allt
blodsocker, den vuxna hjärnan 20 %.
Det går åt till hjärnans spontana aktivitet
såsom dagdrömmar, inre monolog etc.
Namn Efternamn
2013-03-18
32
Download