Hjärnan,
sanningen och
makten
Kunskap och offentligt
beslutsfattande
Stockholm 19 oktober 2010
Hugo Lagercrantz
Namn Efternamn
10/22/10
1
Hjärnas Big Bang - en av
de tre stora fundamentala
frågorna
100 miljarder nervceller
Jämför med Vintergatan
Triljoner synapser
22000 gener
Namn Efternamn
10/22/10
2
Hjärnan –sätet för tänkandet och
medvetandet
!  Aristoteles förlade själen till hjärtat
300-talet f Kr
!  Galenos talade om livsanden - spiritus
100-200 e Kr
!  Andreas Vesalius: De humana corporis
fabrica 1500-talet
!  Thomas Willis anses vara först med att
visa att tänkandet sker i hjärnan 1600talet
René Descartes:
Den cartesianska
teatern - själen i
hjärnan
Descartes´ Bones av R Shorto!
Namn Efternamn!
10/22/10!
4!
Expansionen av
hjärnbarken hos
människan
Namn Efternamn
10/22/10
5
Nervcellen – hjärnans atom
Att de är små och runda hos utan utskott hos
fostret upptäcktes redan av Ramon y Cajal
Namn Efternamn!
October 22, 2010!
6!
Bildning av 200 000 nya
nervceller i minuten 10-20 v
Namn Efternamn
October 22, 2010
7
Det stora
språnget
Migrationen av
nervcellerna
Namn Efternamn
October 22, 2010
8
Expansionen av
hjärnbarken gör
skillnaden
Hermann…Tomasello
Science 317:1360, 2007!
Nim Chimsky tränades i teckenspråk
Namn Efternamn
October 22, 2010
9
Den explosiva
språkutvecklingen
Börjar redan redan
före födelsen då
fostret lär sig
känna igen
vokaler
Namn Efternamn
10/22/10
10
Språkinstinkten
!  Barnet börjar prata
ungefär, som spindeln
väver sin väv
!  Även mycket
förståndshandikappade barn
kan lära sig engelska
som Oxford dons
Namn Efternamn
October 22, 2010
11
Synapsbildning
i hjärnans
språkcentrum
Modersmålen bör
läras in före 3 år
Namn Efternamn
October 22, 2010
12
Barnhjärnan är ingen
dator, det är en
djungel
G Edelman
Namn Efternamn
Att lära sig är att eliminera
J-P Changeux
October 22, 2010
13
Hjärnans gytter rensas
och ersätts av
boulevarder
Namn Efternamn
10/22/10
14
Amerikanska barn kan lära sig kinesiska
P Kuhl
!  Ett par timmars övning vid 9
mån ålder år resulterade i att
de förstod kinesiska
!  Personlig undervisning
nödvändig, det räckte ej med tv
undervisning
Namn Efternamn
October 22, 2010
15
Horace Engdahl, Peter Englund, Olle
Josephson m fl anser att Fp:s förslag om att
lära sig engelska från åk 1 är illa underbyggt
(SvD 20/11/10)
Namn Efternamn
10/22/10
16
Den sociala hjärnan
Jesusbarnet interagerar med de vuxna
Namn Efternamn
October 22, 2010
17
2 mån
Social interaktion
Namn Efternamn
October 22, 2010
18
Förmågan att känna igen ett ansikte
uppkommer tidigt
Namn Efternamn
October 22, 2010
19
Methodik
!  7-8 mån barn fick titta först på ett
grått fält, sedan mammans
ansikte, ett grått fält igen och
sedan ett okänt ansikte
Namn Efternamn
October 22, 2010
20
Mormorsnervcellerna
är aktiva hos
spädbarnet
! 
Mammans ansikte
! 
Okänt ansikte
Namn Efternamn
October 22, 2010
21
Social Brain Hypothesis (R Dunbar)
Hjärnans storlek bestämmer hur många
individer som kan hålla ihop i en koherent
grupp (hur många msk man kan känna igen)
Namn Efternamn
10/22/10
22