Evolution Det här ska du kunna till provet v. 40 Du ska • Kunna

advertisement
Evolution
Det här ska du kunna till provet v. 40
Du ska
 Kunna beskriva teorier om hur jorden blev till och hur hav och land bildades.
Kapitel 1och 2

Ge exempel på teorier om var det första livet bildades.
Anteckningar

Atmosfären får syre. Flercelliga organismer bildas
Kapitel 3, avsnitt 2-3

Beskriva vilka förutsättningar som krävs för liv
Anteckningar

Definiera begreppet art
Anteckningar

Kunna göra evolutionära jämförelser mellan olika organismer utifrån
skelettbyggnad, fortplantning och fosterutveckling.
PowerPoint om ryggradsdjuren +( kapitel 4 ganska svår text kan läsas om
intresse finns)

Vad är fossiler?
Kapitel 4 avsnitt 5

Kunna berätta något om Charles Darwin och kunna beskriva hur nya arter
bildas utifrån
o Naturligt urval.
o Konkurens
o Miljöförändringar
o Mutationer
Kapitel 5

Människan utveckling
Kapitel 6
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards