FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

advertisement
FÖRSTA VÄRLDSKRIGET
– ORO OCH UPPROR
DEL 2
1, X, 2 för högstadiet/gymnasiet
1. När tog man bort kravet att äga tillgångar för att få rösta i Sverige?
1. 1899
X. 1909
2. 1919
2. När var den första stora strejken i Sverige?
1. år 1909
X. år 1919
2. år 1908
3. Vad kallades olympiaden i Sverige 1912?
1. Solspelen
X. Sommarspelen
2. Solskensolympiaden
4. Vilket land skulle egentligen ha ordnat de olympiska spelen 1912?
1.
Finland
X.
Tyskland
2.
Frankrike
5. Vad kallas de samarbeten som fanns mellan flera europeiska länder innan det första
världskriget bröt ut?
1. samverkan
X. avtal
2. pakter
SIDA
1
DEL 2
FÖRSTA VÄRLDSKRIGET—ORO OCH UPPROR
6. Hur många miljoner människor dog under det första världskriget?
1.
10 miljoner
X. 20 miljoner
2.
30 miljoner
7. Vilket nordiskt land passade på att förklara sig självständigt 1917?
1. Norge
X. Finland
2. Danmark
8. Vad var den svenska regeringens viktigaste uppgift under det första
världskriget?
1. Att skaffa försörja landet och skaffa mat till befolkningen
X. Att sälja malm
2. Att hålla nere priserna på mat i Sverige
9. Vad var det arbetarna krävde vid demonstrationerna 1918?
1.
Högre lön
X. Ledigt på lördagarna
2.
Bröd, åtta timmars arbetsdag och allmän rösträtt
10. Vad kallades det ryska parlament som tsaren lät bilda 1905?
1.
Rådet
X. Duman
2.
Sovjeter
11. Vilket parti tog över styret i Ryssland efter den andra ryska revolutionen?
1.
De röda
X. Bolsjevikerna
2.
De vita
12. Vilket land hjälpte den finska borgerliga regeringen att besegra de finska kommunisterna vid det finska inbördeskriget?
1.
Tyskland
X. Sovjetunionen
2.
Sverige
SIDA
2
DEL 2
FÖRSTA VÄRLDSKRIGET—ORO OCH UPPROR
Fråga
1
x 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SIDA
3
Download