Vecka 48, 2014 MRSA

advertisement
Nyhet från kocken
Västra skogens förskola
Just nu är frågorna om den antibiotikaresistenta bakterien MRSA i
livsmedel aktuell!
Vad är antibiotikaresistenta bakterier?
Antibiotika är ämnen som hämmar tillväxten hos eller dödar bakterier och används
därför som medicin i behandlingen av bakterieinfektioner både hos djur och
människor. Bakterier som är motståndskraftiga mot ett eller flera sorters antibiotika
kallas antibiotikaresistenta!
Man kan smittas av bakterier via maten, beroende på vilka bakterier det handlar om.
Vanliga magsjukebakterier som campylobacter och salmonella kan vara
antibiotikaresistenta, och dem kan man smittas av.
Följer vi råden om god hygien i köket och genomsteker eller kokar kyckling och
köttfärs minskar vi risken att smittas. Alla bakterier dör vid upphettning oavsett om
de är resistenta eller ej!
Så här undviker vi att få i oss antibiotikaresistenta bakterier:
 Tvättar händerna innan vi börjar laga mat, särskilt viktigt när vi hanterar rått
kött och kyckling!
 Håller isär rått kött och andra livsmedel, diskar skärbrädor och köksredskap
noga när vi skurit kött och kyckling, för att undvika att bakterier hamnar på
andra livsmedel.
 Genomsteker eller kokar alltid kyckling och köttfärs. Alla bakterier dör!
 Sköljer grönsaker.
Hur vanliga är antibiotikaresistenta bakterier i kött?
Dom är vanliga på kycklingkött från EU-länder utanför Skandinavien och
Sydamerika. Antibiotikaresistenta bakterier har också hittats på europeiskt nöt- och
griskött, men i betydligt mindre omfattning än på kyckling.
Kan jag bli smittad med MRSA pga det jag äter?
EFSA, den europeiska livsmedelssäkerhetsorganisationen säger att det är mycket
ovanligt att det sprids från livsmedel till människa! God hygien är det bästa sättet att
skydda sig.
Varför hittar man antibiotikaresistenta bakterier i kyckling?
I Sverige används inte antibiotika av typen cefalosporiner i kycklinguppfödning,
fynd av ESBL-bildande E.coli i svenskt kycklingkött har ändå hittats troligtvis för
att kycklingar som använts för avel burit på dessa bakterier. Bakterien har sedan
förts vidare inom kycklingproduktionen och hittas därför på kycklingkött.
Så genom upphettning, separering av kött och verktyg samt goda
hygienrutiner kan vi undvika att smittas!
Download