Trygghetsläkemedel

advertisement
Trygghetsläkemedel
Namn:
Personnr
Symtom
Läkemedel
Ordination
Smärta, oro
Morfin 10mg/ml
Ångest, oro, agitation
Dormicum/Midazolam
5mg/ml
Illamående, hallucinationer
Haldol 5mg/ml
Illamående (ej ileus)
S. Primperan 20 mg
Rosslighet – sekretion
Robinul 0,2mg/ml
Rosslighet – sekretion
Morfin/Scopolamin
10mg/0,4mg
Kramper
Stesolid 5mg/ml
Kramper
Rektallösning
Stesolid 5 mg
Opioidorsakad förstoppning
Relistor 12mg/0,6ml
Subcutan injektion
Dos
mg
ml
Kan upprepas var 15 -20 min
Subcutan injektion
Dos
mg
ml
Kan upprepas var 15-20 min
Subcutan injektion
Dos
mg
ml
Kan upprepas, maxdos 20mg/dygn
Dos 1 Supp vb
max 3 supp/dygn
Subcutan injektion
Dos
mg
ml
Kan upprepas till effekt
Subcutan injektion
Dos
mg
ml
Kan upprepas till effekt
Subcutan /Intramuskulär injektion
Dos
mg
ml
Kan upprepas till effekt
Rectalt
Dos 1 – 2 Rectiol
Kan upprepas till effekt
Subcutan injektion
Vid behov mot förstoppning
max 3 ggr/vecka
Sjuksköterska får konstatera dödsfallet
Döds- och dödsorsaksintyg skrivs av undertecknade läkare
Datum:…………………………..
Ordinerande Läkare:………………………………………
Telefon: 0510-855 02, 855 03
Download