Influensa och caliciinformation inför säsongen 2016 – 2017

advertisement
Influensa och caliciinformation
inför säsongen 2016 – 2017
Årets vaccin - Influvac®
Innehåller följande stammar:
- Influensa A H1N1/California/7/2009
- Influensa A H3N2/Hong Kong/4801/2014
- Influensa B/Brisbane/60/2008 (V)
Vaccinet innehåller inte adjuvans och är fritt från kvicksilver
Start vecka 45
Beställning
Influensavaccinet som är upphandlat i Fyrklövern heter
Influvac® och kan levereras i förfylld spruta med kanyl i 1
alt. 10-dosförpackning.
Beställningar av vaccin sker via Oriola. Priset är 25.50
kr/st oavsett förpackningsstorlek. Vaccinet levereras tisdag
till fredag 8.00 – 17.00 från vecka 38. Beställning som görs
före kl. 14.00 kan levereras dagen efter. För att få det
avtalade priset måste beställning göras direkt hos Oriola.
Alt. kan mindre mängd vaccin beställas via Sjukhusapoteket
Apoex vanliga beställningsrutiner.
Riskgrupper
• personer 65 år och äldre
• gravida efter graviditetsvecka 16 (se nedan)
• vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller
tillstånd:
- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
- andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad
hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, BMI
>40, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
- kronisk lever- eller njursvikt
- diabetes mellitus med svåra komplikationer
- tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av
sjukdom eller behandling. T. ex. kortisonbehandling motsvarande
>20 mg Prednisolon/dag.
Hemsidan
www.regionorebrolan.se/uso/smittskydd
Pneumockovaccin –sammanfattning
Anja Rosdahl 2016
Pneumovax- polysackarid
Prevenar – proteinkonjugerat ps
23 stammar
Dåligt boostersvar
Sämre effekt vid sänkt
immunförsvar
Ingen effekt på bärarskap
Hyfsat skydd mot invasiv
sjukdom men osäker skydd mot
pneumoni
13 stammar
Boostereffekt
Hyfsad effekt vid sänkt
immuförsvar
Vaccinerar bort stammar ?
Hyfsat skydd mot invasiv
sjukdom men osäker skydd mot
pneumoni
Pneumovax -23 valent
• personer med svåra kroniska sjukdomar framför allt hjärtoch lungsjukdomar, men även alkoholism och diabetes.
• personer över 65 år oberoende av hälsotillstånd
• personer som tidigare har haft pneumokockpneumoni
• Ev boostra EN gång med Pneumovax efter 5-7 år
Prevenar13
• tidigare genomgången pneumokocksepsis eller -meningit
• anatomisk eller funktionell avsaknad av mjälte.
• nedsatt immunförsvar pga immunosuppressiv behandling,
en genetisk defekt, sickle-cell anemi, HIV-infektion,
maligniteter, nefrotiskt syndrom, mm.
• Överväg Pneumovax efter 2 månader för booster och
bredare täckning.
• Ytterligare booster om 5-7 år med….?
Vem betalar?
• I regel betalar patienten själv.
• Om vaccination sker pga specifik behandling/kirurgi betalar
ansvarig klinik vaccination upp till 12 månader efter
åtgärden.
• Prevenar ingår i högkostnadsskyddet (receptförskrivelse)
till riskgrupper (TLV):
− nedsatt immunförsvar som löper hög risk
− patienter över 65 år med svåra kroniska sjukdomar som löper
moderat eller hög risk att drabbas av allvarliga
pneumokocksjukdomar
Hur gör man när man vaccinerar?
Vaccination Administrationssätt
Subcutant
Oralt
Intramuskulärt
Intradermalt
Intramuskulär injektion
90 grader mot hud
ASPIRERA
Rakt in – rakt ut
Noro/Calici – samhällsmitta
och Vårdrelaterad infektion
Vad är en VRI?
1. Infektion som bedöms ha samband med
tidigare ingrepp / behandling:
a/ Postoperativ infektion 30 dagar (1 år)
b/ övrig ingreppsrelaterad infektion (KAD infart mm)
c/ läkemedelsrelaterad infektion (AB, cytostatika)
2. Infektion med debut inom sluten vård
>48 h (Calici ett undantag)
3. Smitta med sjd i vårdpersonal
Calici/Norovirus – Vår tydligaste VRI
Norovirus (Calicivirus)
Fam. Caliciviridae
Winter Vomiting Disease
1929
Norwalk Virus 1968
Enkelsträngat RNA virus
NOROVIRUS
Norovirus G II 4 (GI GIV)
95%
5% Sapovirus
2002 variant GII:4
Livsmedelssmitta
Vatten Lilla Edetutbrottet 2500 sjuka
Hallon och (räkor)
Institutionsutbrott
Felint Calicivirus
Astrovirus
Rotavirus
Murint norovirus
Norovirus (klinik)
• Inkubationstid 12-48h
• Attackrate 35-50%
(beroende på avstånd och dörrar,
Marks, Epid. Infect 2000)
• Alla bildar AK
hypervariabla virus
kort herdimmunity
(Cannon J Virol 2009)
• 20% saknar adekvat
receptor
(mutation i
FUT 2 gen
Kräkningar och diarréer är inte
alltid kräksjuka
gen)
Smittsamhet
• 30% asymptomatisk infektion
• Smittdos 10-100 viruspartiklar
108 / mL avföring
(lägre i kräkningar)
Kräkningsaerosol 1 m
• Virus utsöndras 3-14 h före
symptom o 3 v efter debut
/ Atmar EID 2008
• Matbufféer smitta före+efter
symptom Zomer EI 2010 Lo EI1994 Parashar EI 1998
Sjukvårdspersonal utan symptom
smittar ej. 1.3 vs 0 /Sukhrie CID 2012
Överlevnad av norovirus i vårdmiljö
T. Bergström GBG
Vårdrum positiva
PCR
Damm garderober
under
Norovirussäsong.
POS
Hela virus??
Infektiösa?
Städning mellan patienter och
tagytor Viktigt (observations
studier)
Spridning till tagytor med
fingrar 30-50%
(kran, telefon och handtag)
/Barker 2004 J Hosp Inf, p42
Intorkat i rumstemperatur 21-28 dagar
Cheesbrough ep. Infect 2000, p93
Rostfritt stål min 7 dagar /Cannon 2006 J Food Prot, p2761
Golvmatta 12 dagar
.
Handsprit ej tillräckligt
vid Norovirus och CDI
• isopropanol 40-60% bättre på Rota
SÄMRE på Norovirus
• utspädning etanol 70% på blöta händer-tag
rikligt!
TVÅL och Vatten avgörande
Handtvätt tvål (flytande) o vatten 1
min med efterföljande 20 s sköljning i
vatten /BSI-BS EN 1499 räcker
Enbart handdesinfektion ökar risken
för spridning av norovirus /Blaney Am
J Infect Control 2011
TVÄTTA HÄNDERNA? WHO
Symptom kräksjuka – åldersberoende
(n=1544)
%
Alla
1-4
5-11
12-17
18-64
>65 år
Diarré
78
77
49
53
85
88
Kräkningar
65
74
82
84
64
52
Magont
67
91
86
83
74
43
illamående
51
30
54
75
64
34
Feber
31
32
33
40
41
17
huvudvärk
31
20
40
57
41
12
muskelvärk 24
18
6
22
39
14
/Arias Clin Micro Inf 2010
Provtagning
• Provta
indexdiarré
• Beställ provt.utr.
• Tänk brett CDI,
Sapo, Rota,
salmonella
• Negativt prov
utesluter ej
Calici
Svårt med tillförlitliga data
30
Klinisk Norovirus per avdelning Region Örebro 2014/15
Antal patienter
25
20
15
Fall (193)
10
5
0
Vårdavdelning
/Clara Prag läkarstudent
Norovirus
- immunitet/verkligheten bästa skolan?
35
30
Antal patienter
25
20
Fall
15
Kontroll
10
5
0
Inskrivningsmånad
Nationell strategidokument vid
utbrottsäsong (Folkhälsomyndigheten)
http://www.folkhalsomyndigheten.se/sok/?q=vinterkr%C3%A4ksjuka+i+v%C3%A5rden
•
•
•
•
•
•
•
•
48 tim personalkarens (24-72) SKL-Livsmedelsverket
Enkelrum och egen toalett (GE)
48 timmar symptomfrihet INNAN smittfrihet (vad är det?)
Handtvätt flytande tvål + handsprit
Handskar förkläde och ev munskydd
Virkon eller Klorin
Inga bufféer under säsong
Personal inom smittad
cohort bör ej hantera livsmedel
• Cohortvård av de sjuka och
exponerade
Ord på vägen
• Reagera tidigt utan panik
– lokalt ansvarig (hygienombud)
• Utbrottsövningar
• Utbrottsdokumentation-avvikelserapport
• Livsmedelshantering
(bufféförbud o köksa)
• Slutstädning i fokus
• Öppen kommunikation
(inom personal/vårdenheter liksom anhöriga)
• Tvål(flytande) och vatten samt Mekanisk städning miljö
Aktuell situation 2016//17
Frågor?
Download